Македонски   English   Shqip  


 
Трезор

Правилник за формата и содржината на обрасците за плаќање што ги користат здравствените установи како и постапка за исправка на грешка направена при вршење на платниот промет во рамките на здравствената трезорска сметка.

Правилници за начинот на отворање и водење на девизни сметки во рамките на здравствената главна книга на корисниците на средства од буџетот за финансирање на дејноста на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување

Правилници за начинот на трезорското работење и контрола

Правилници за подготвување, донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување

 

Архива на правна регулатива

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини