Македонски   English   Shqip  


 
Извештаи од извршени контроли на сектори во ФЗОМ

1. Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена заштита -пречистен текст (Сл. весник бр.115 од 25.09.2007 година).
2. Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.37 од  19.03.2008 година).
3. Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.158 од 29.12.2009 година).
4. Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.2 од 08.01.2010 година).
5.Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.2 од 08.01.2010 година).
6.Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.171  од 30.12.2010 година).
7.Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена (Неофицијален пречистен текст)
6.Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.171  од 30.12.2010 година).
6.Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.171  од 30.12.2010 година).

 

WBStorage/Files/8._Pravilnik_plak_na_laboratoriski_ispituvawa_vo_spec_konsult_zdrav_zast_95_od_14.07.2011.pdf

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини