Македонски   English   Shqip  


 
ИНФО БИЛТЕН - Фонд за здравствено осигурување на Македонија

ИНФО БИЛТЕН
Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Издание бр.51 од 2014 година преземи
Издание бр.50 од 2014 година преземи
Издание бр.49 од 2014 година преземи
Издание бр.48 од 2014 година преземи
Издание бр.47 од 2014 година преземи
Издание бр.46 од 2014 година преземи
Издание бр.45 од 2014 година преземи
Издание бр.44 од 2014 година преземи
Издание бр.43 од 2014 година преземи
Издание бр.42 од 2014 година преземи
Издание бр.41 од 2014 година преземи
Издание бр.40 од 2014 година преземи
Издание бр.39 од 2014 година преземи
Издание бр.38 од 2014 година преземи
Издание бр.37 од 2013 година преземи
Издание бр.36 од 2013 година преземи
Издание бр.35 од 2013 година преземи
Издание бр.34 од 2013 година преземи
Издание бр.33 од 2013 година преземи

Издание бр.32 од 2013 година преземи
Издание бр.31 од 2013 година преземи
Издание бр.30 од 2013 година преземи
Издание бр.29 од 2013 година преземи
Издание бр.28 од 2013 година преземи
Издание бр.27 од 2013 година преземи
Издание бр.26 од 2012 година преземи
Издание бр.25 од 2012 година преземи
Издание бр.24 од 2012 година преземи
Издание бр.23 од 2012 година преземи
Издание бр.22 од 2012 година преземи
Издание бр.21 од 2012 година преземи
Издание бр.20 од 2012 година преземи
Издание бр.19 од 2012 година преземи
Издание бр.18 од 2012 година преземи
Издание бр.17 од 2012 година преземи
Издание бр.16 од 2012 година преземи
Издание бр.15 од 2012 година преземи
Издание бр.14 од 2011 година преземи
Издание бр.13 од 2011 година преземи
Издание бр.12 од 2011 година преземи
Издание бр.11 од 2011 година преземи
Издание бр.10 од 2011 година преземи
Издание бр.9 од 2011 година преземи
Издание бр.8 од 2011 година преземи
Издание бр.7 од 2011 година преземи
Издание бр.6 од 2011 година преземи
Издание бр.5 од 2011 година преземи
Издание бр.4 од 2011 година преземи
Издание бр.3 од 2011 година преземи
Издание бр.2 од 2010 година преземи
Издание бр.1 од 2010 година
преземи

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини