Македонски   English   Shqip  

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО НАЧИНОТ НА ФАКТУРИРАЊЕ НА ОРТОПЕДСКИТЕ  КУЌИ

Според Одлуката на Управниот одбор на ФЗОМ почнувајќи од 01.04.2011 година, ортопедските куќи со кој   Фондот има случено договор за соработка фактурите за издадените ортопедски помагала до Фондот за здравствено осигурување ќе  ги доставуваат во електронска форма.Доставата на фактурите во електронска форма ќе започне во месец мај, со фактура за испорачани помагала за месец април.

Техничко упатство за генерирање и доставување на реализирани  потврди  за ортопедски помагала со опис на слогот на податоци од потврдата на електронски медиум...преземи

Шифрарник на ортопедски куќи...преземи
Шифрарник на  видови ортопедски помагала...преземи
Шифрарник на  помагала...преземи

 
пребарување