Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенија во превентивна ЗЗ

(07.08.2014)
Упатство за начинот на работа на руралните лекари во здравствените домови ...повеќе

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(26.12.2013)
Сервисен метод за земање на податоци поврзани со осигуреник и неговите матични лекари...преземи

(03.10.2011)
Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство...повеќе

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување...повеќе

Обрасци за осигурени лица...повеќе

Превентивна здравствена заштита


Барање од здравствена  установа вклучена во мрежата за склучување на договор за 2013 година

Правна регулатива во превентивна здравствена заштита

Терк на договор за Превентивна здравствена заштита за 2011 година...повеќе
Терк на Анекс на договор за продолжување на соработка за Превентивна здравствена заштита за 2013 година...повеќе

Услуги во превентивна здравствена заштита

Обрасци

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини