Македонски   English   Shqip  


 

(05.08.2021)
Соопштение Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19
...повеќе

(05.08.2021)
Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка  за спречување на ширење и сузбивање на заразата од  Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи...повеќе

(19.04.2021)
Соопштение Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19
...повеќе

(24.02.2021)
Соопштение - Издавање на лабораториски упат ЛУ 1- COVID – 19 од избран лекар.. повеќе

ПЗУ Лаборатории кои треба да работат со образец LU1-Covid-19 ... повеќе

(17.12.2020)
Потврда за апликација за enoxaparin и nadroparin кај пациенти со потврдена инфекција со Covid-19 ... повеќе

(31.08.2020)
Известување за регулирање на боледувањето на вработени лица заболени од COVID – 19 (Коронавирус) како и вработени лица кои се во изолација заради спречување на зараза..повеќе

(31.03.2020)
Соопштение за избрани лекари од дејноста гинекологија и стоматологија..повеќе

(27.03.2020)
Соопштение за цена за тестови за Коронавирусот Covid – 19..повеќе

Аптел од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
...повеќе

Соопштение - Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19 .. повеќе

(24.03.2020)
Соопштение - Времени мерки за осигурени лица за остварување права од здравствено осигурување во услови на пандемија на Коронавирус Covid19 ...повеќе

(16.03.2020)
Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за  време на изречената мерка  за спречување на ширење и сузбивање на заразата од  Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи ... повеќе

Соопштение за активностите кои ги презема Фондот за  време на изречената мерка  за спречување на ширење и сузбивање на заразата од  Covid – 19 (Коронавирус)во делот на работењето на здравствените установи - аптеки ... повеќе

Соопштение - Мерки за постапување во време на изречена мерка за спречување на ширење и сузбивање на зараза од Covid – 19 – Коронавирус ... повеќе

Одлука за утврдување на мерки за заштита на осигурените лица и на другите учесници во постапката при остварување на правата од задолжително здравствено осигурување... повеќе

Список на лица за контакт во подрачни служби на Фондот за издавање на боледување.. повеќе

Инфо броеви од подрачните единици од ФЗОРСМ по градови ... повеќе

Дежурни броеви за информации поврзани со ситуацијата со корона вирусот ...повеќе

За повеќе информации во врска со препораки, прашања, одговори и вистини за корона вирусот, на страницата на Министерството за здравство на следниов линк

Инфо броеви од подрачната единица Скопје  од ФЗОРСM: 

025103-000 централа

 

025103-015 – архива рефундации

 

025103-025 – архива боледување

 

025103-001 – технички секретар

025103-002 – технички секретар

 

025103-018, 020, 029,  надоместок на плата 

suzaa@fzo.org.mk; hanifea@fzol.org.mk; veral@fzo.org.mk ; suzanat@fzo.org.mk

 

025103-031 контрола, здравствени установи

 filipa@fzo.org.mk; zulkanim@fzo.org.mkkirils@fzo.or.mk

 

 

025103-040 шеф на одделение за  финансии anetaa@fzo.org.mk

 

025103-012 шеф на право од здравствено осигурување dijanap@fzo.org.mk

 

025103-014 шеф на одделение за  контрола stevana@fzo.org.mk

025103-028 шеф на одделение за остварување на право на придонес: suzanad@fzo.org.mk

 

 

Се препорачува осигурениците од Скопје  за да не доаѓаат во просториите на Фондот за здравствено осигурување Подрачна Служба Скопје, а имаат можност да пратат скенирани барања со пропратна документација за остварување на правата од здравствено осигурување (барањата  да ги праќаат на следниот маил: podracnasluzbaskopje@fzo.org.mk

 

Инфо броеви од подрачните единици од ФЗОРСМ по градови:

Ред.

Бр.

Подрачна Служба

 

 

1.

Берово

 

071372001

2.

Битола

047229540

071372002

076339167

3.

M. Брод

045275812

Лок.101

071372003

4.

Валандово

034382047

 

071372004

078613883

5.

Виница

033363303

071372005

6.

Гевгелија

034212945

070217694

 

7.

Гостивар

071372007

078451333

8.

Дебар

046838840

070724437

9.

Делчево

033411129

071372009

10.

Демир Хисар

047277744

071372010

11.

Кавадарци

043412013

071372011

12.

Кичево

 

071372012

13.

Кочани

 

075337810


14.

Крива Паланка

031375931

076339155

 

 

 

 

16.

Крушево

048477040

071372016

17

Куманово

 

071806176

18.

Неготино

043361832

076339158

19.

Охрид

046260265

071372019

20.

Прилеп

048427360

070326939

21.

Пробиштип

032483133

071372021

22.

Радовиш

032635714

071372022

23.

Ресен

047451223

070483883

24.

Свети Николе

078250909

071372024

25.

Струга

046780706

071372026

26.

Струмица

034324833

077983460

27.

Тетово

044351961

лок. 104 и 108

076360695

28.

Велес

043225331

071372029

29.

Штип

076 339 169
078 324 694
071 386 330
078 324 739
078 324 169

032 397 833

071372030

 
 
 
Во врска со активностите кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од  Covid – 19 (Коронавирус) во делот на потребите од добивање на информации заради примената на меѓународните договори за социјално осигурување кои Република Северна Македонија ги има склучено или превземено, во продолжение се емајл адреси и телефонски број на вработените во Секторот за спроведување на меѓународни договори:
 
 
и телефонски број 023289072


 
 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини