Македонски   English   Shqip  


 
Годишен план за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки за јавни набавки за 2020 година на Фондот за здравствено осигуривање на Македонија ...повеќе

Информации и соопштенија
Предмет: Известување за поништување на постапка за ДЕЛ 1 и ДЕЛ 2
Тендери во ФЗОМ
Преглед на активни тендери
 

Број на оглас

Предмет на договорот

Вид на договор

Вид на постапка

Датум на договор

Носител на набавката

Проценета вредност

Вредност на договорот

Датум на објава

16-614/2/2016

Консултантски услуги за проектот систем за електронска здравствена картичка

Услуги

Отворена постапка

28.04.2016

Агенција за информациски инженеринг, консалтинг и маркетинг ТРАЈКОВСКИ И ПАРТНЕРИ ДООЕЛ Скопје

4,500,000.00

5,310,000.00

03.05.2016

16-16264/17/2015

Обнова и надградба на софтверски пакети

Стоки

Отворена постапка

20.04.2016

Друштво за информатичка технологија НЕКСТСЕНС ДОО Скопје

13,500,000.00

14,231,420.00

22.04.2016

16-22324/3/2016

ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ДЕЛОВНИТЕ ОБЈЕКТИ НА ФЗОМ – ЦЕНТРАЛНА СЛУЖБА И П.С. СКОПЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1 (ЕДНА) ГОДИНА

Услуги

Отворена постапка

23.02.2016

Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ЛАНД-СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

1,800,000.00

2,124,000.00

21.04.2016

16-15128/9/2015

Канцелариски материјали

Стоки

Отворена постапка

09.02.2016

Друштво за производство, промет и услуги ОФИС ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

3,000,000.00

3,122,119.00

22.02.2016

16-15128/9/2015

Канцелариски материјали

Стоки

Отворена постапка

09.02.2016

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ТОЗ-МК ДОО Скопје

3,000,000.00

40,860.00

22.02.2016

16-15128/9/2015

Канцелариски материјали

Стоки

Отворена постапка

09.02.2016

Друштво за трговија и услуги МИАДОР ДОО Скопје

3,000,000.00

239,355.00

22.02.2016

16-21541/3/2015

Сервисирање и надградба на опрема (сервери HP,Blade шасија …) за неизбраниот дел од постапка 16-4928

Услуги

Отворена постапка

18.02.2016

Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје

750,000.00

885,000.00

22.02.2016

16-17533/3/2015

Осигурување на имотот на ФЗОМ

Услуги

Отворена постапка

25.01.2016

Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје

750,000.00

746,350.00

22.02.2016

16-15129/6/2015

Тонери и рибони

Стоки

Отворена постапка

21.01.2016

Друштво за трговија и услуги АПОЛО Ратко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

2,800,000.00

2,493,340.00

28.01.2016

16-15129/6/2015

Тонери и рибони

Стоки

Отворена постапка

20.01.2016

Друштво за производство, трговија и услуги ГРАФОТЕКС ДОО увоз-извоз Скопје

2,800,000.00

582,920.00

28.01.2016

 
 
Почитувани, во табелата се прикажани сите активни тендери кои се спроведуваат во ФЗОМ, во табелата со клик на архивскиот број можете да ги добиете сите потребни информации за конкретниот тендер. Доколку сакате да добиете повеќе информации  за тендерите, можете да добиете на веб страната на Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН)
 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини