Македонски   English   Shqip  


 
Правилници

Правилници за 2007 година

1. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и  други помагала - пречистен текст (Сл. весник бр.115 од 2007 година).
2. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и  други помагала (Сл. весник бр.132 од 2007 година).

Правилници за 2008 година


3. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и  други помагала (Сл. весник бр. 56 од 2008 година).
4. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и  други помагала (Сл. весник бр.132 од 2008 година).

Правилници за 2009 година


5. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и  други помагала (Сл. весник бр. 88 од 2009 година).
6. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и  други помагала  (Сл. весник бр.131 од 2009 година).

Правилници за 2010 година


7.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 16 од 05.02.2010 година)
8.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 147 од 11.11.2010 година)

9
.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала НЕОФИЦИЈАЛЕН ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

Правилници за 2011 година

10.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 33 од 2011 година)
11.
Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 62 од 2011 година)
12.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 99 од 2011 година)

Правилници за 2012 година


14.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 5 од 2012 година)
15.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 84 од 2012 година)
16.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 159 од 2012 година)

Правилници за 2013 година

17.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 151 од 2013 година)

Правилници за 2014 година

18.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 10 од 2014 година)

19.Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 189 од 2014 година)

Правилници за 2015 година

19.Исправка на Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 189 од 2014 година)

20 Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала (Сл. весник 46 од 2015 година)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини