Македонски   English   Shqip  


 

Закон за здравствена заштита

Со овој закон се уредуваат правата од здравствената заштита на граѓаните, односите и правата од здравственото осигурување, постапката на користењето на здравствената заштита и системот и организацијата на здравствената заштита.

Законот за здравствена заштита со сите негови измени и дополнувања можете да ги видите во хронолошки подредената листа подолу.


Закон за здравствената заштита 31.07.1991

Закон за здравствената заштита Сл. весник бр. 43 од 29.03.2012

 Закон за изменување и дополнување (Сл. весник бр 46/1993) 

 Закон за изменување и дополнување (Сл. весник бр 55/1995) 

 Закон за изменување и дополнување (Сл. весник бр 10/2004) 

 Закон за изменување и дополнување (Сл. весник бр 84/2005) 

 Закон за изменување и дополнување (Сл. весник бр 111/2005) 

 Закон за изменување (Сл. весник бр 65/2006) 

 Закон за изменување и дополнување (Сл. весник бр 5/2007) 

 Закон за изменување и дополнување (Сл. весник бр 77/2008) 

 Закон за изменување и дополнување (Сл. весник бр 67/2009) 

 Закон за изменување и дополнување (Сл. весник бр 88/2010) 

 Закон за изменување и дополнување (Сл. весник бр 44/2011) 

 
Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.53 од 2011)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.145 од 2012)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.10 од 2013-ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.87 од 2013)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.132 од 2013)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.164 од 2013)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.39 од 2014)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.43 од 2014)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.10 од 2015)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.61 од 2015)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.154 од 2015)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.17 од 2016)

 Закон за изменување и дополнување (Сл.весник бр.37 од 2016)

Одлуки на Уставниот суд за Законот за здравствена заштита

 Одлука на Уставниот Суд У.бр 28/2007 (Сл. весник бр 115 од 2007) 

 Одлука на Уставниот Суд У.бр 42/2006 (Сл. весник бр 10 од 2008) 

 Одлука на Уставниот Суд У.бр 133/2009 (Сл. весник бр 69 од 2010) 

 Одлука на Уставниот Суд У.бр 133/2009 (Сл. весник бр 101 од 2010)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини