Македонски   English   Shqip  


 
Трезор - новости и соопштенија

(15.11.2019)
Годишен финансиски план на приходи и расходи по квартали за 2020...преземи

(03.12.2018)
Годишен финансиски план на приходи и расходи по квартали за 2019...преземи

(29.12.2017)
Годишен финансиски план на приходи и расходи по квартали за 2018...преземи

(16.11.2016)
Годишен финансиски план на приходи и расходи по квартали за 2016...преземи

Архива на соопштенија

Трезор-Правна Регулатива

Правилник за формата и содржината на обрасците за плаќање што ги користат здравствените установи како и постапка за исправка на грешка направена при вршење на платниот промет во рамките на здравствената трезорска сметка.

Правилници за начинот на отворање и водење на девизни сметки во рамките на здравствената главна книга на корисниците на средства од буџетот за финансирање на дејноста на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување

Правилници за начинот на трезорското работење и контрола

Правилници за подготвување, донесување и изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување

 

Архива на правна регулатива

Упатства и постапки

Упатство за пополнување на XML за годишен буџет...повеќе

Пропишан XML формат за годишен план...преземи 

XSD шема за годишен план...преземи

пример за годишен план  XML датотека...преземи

постапка за регистрација на корисници во Е-трезор...повеќе

Упатство за начинот на трезорско работење на Фондот за здравствено осигурување на Македонија...повеќе

Обрасци кои се користат во трезорското работење

Образец Картон на депонирани потписи (ново)

Образец ОС-1 за отворање на сметки на ЈЗУ(ново)


Образец РКБ-1 за упис во регистарот на ЈЗУ (ново)

Образец Б-1  Барање за доставување на изводи за прометот и состојбата на сметки по email (ново)

Образецот Б2  Барање за корекција во главната книга на трезорот

Образец БЕТ Барање за електронски трезор

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини