Македонски   English   Shqip  


 

ИЗВЕСТУВАЊЕ
Инсталирана е нова верзија на DRG груперот во која ќе бидат внесени промените наведени во линкот:
 
Појаснување

(30.12.2009) 
Правилник за утврдување на критериуми и постапка за одредување на референтни цени на лекови

Исправка на партиципација за две ДСГ услуги и тоа B06B и I20Z
        Референтни цени со партиципација во електронска форма (корегирано)

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи


Известување
За статистички потреби ДСГ групата  А06Z Трахеотомија или вентилација > 95 часа се дели на А06А Трахеотомија и вентилација >96 часа A06B Трахеотомија без вентилација >96 часа со ист коефициент и иста референтна цена  како групата А06Z.  

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини