Македонски   English   Shqip  


 

Потрошувачка на лекови на рецепт на товар на ФЗОРСМ во примарната здравствена заштита за 2019 година ... преземи

Потрошувачка на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ во примарната здравствена заштита за 2018 година ... преземи

Потрошувачка на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ во примарната здравствена заштита за 2017 година ... преземи

Годишен извештај за потрошувачка на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ во ПЗУ аптеки во 2016 година...преземи

Годишен извештај за 2015 година за потрошувачка на лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ во примарната здравствена заштита...преземи

Полугодишен извештај за потрошувачка на лекови на рецепт од Листата на лекови за ПЗЗ (јануари-јуни 2015 година)...преземи

Годишен извештај за 2014 година за потрошувачка на лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ во примарната здравствена заштита...преземи

Полугодишен извештај за потрошувачка на лекови на рецепт од Листата на лекови за ПЗЗ (јануари-јуни 2014 година)...преземи

Годишен извештај за 2013 година за потрошувачка на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ во примарната здравствена заштита...преземи

 Полугодишен извештај за потрошувачка на лекови на рецепт од Листата на лекови за ПЗЗ (јануари-јуни 2013 година) ...повеќе
        Преглед на потрошувачка на лекови...преземи


Годишен извештај за 2012 година за потрошувачка на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ во примарната здравствена заштита...повеќе

 Полугодишен извештај за потрошувачка на лекови на рецепт од Листата на лекови за ПЗЗ (јануари-јуни 2012 година) ...повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини