Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенија за Аптеки

(24.11.2020)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.12.2020)...повеќе

(26.06.2020)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.07.2020)...повеќе

(28.11.2019)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.12.2019)...повеќе

(01.05.2019)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.05.2019)...повеќе

(25.09.2018)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.10.2018)...повеќе

(20.12.2017)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.01.2018)...повеќе

Архива на соопштенија за Аптеки

Аптеки-правна регулатива

Одлука за утврдување на надоместокот за услугата на аптеките (со важност од 01.11.2019 година)

Одлука за утврдување на надоместокот за услугата на аптеките (со важност од 01.10.2019 година)

Одлука за утврдување на надоместокот за услугата на аптеките (со важност од 01.05.2019 година)

Одлука за утврдување на износи за пресметка на аптеки

Одлука за утврдување на надоместокот за услугата на аптеките (со важност од 01.01.2019 година)

Одлука за организирање на дежурства во приватни здравствени установи – аптеки (01.01.2018)

Одлука за организирање на дежурства во приватни здравствени установи – аптеки (06.08.2014)


Образец  - Дежурни Аптеки

Одлуки за утврдување на лековите кои можат да ги пропишуваат лекари во дежурна служба

Правна регулатива

Барање од здравствена  установа вклучена во мрежата за склучување на договор за 2013 година

Теркови за Аптеки
Терк на договор за Аптеки за 2014 година...повеќе

Правилник за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт

Предлог правилник за начинот и методологијата на утврдување и донесување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот (Предлог правилник доставен до УО на фондот)

Предлог правилник за начинот и методологијата на утврдување и донесување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот.
(Забелешки по овој предлог правилник можат да се достават до ФЗОМ во пишана форма и на email  farmacija@fzo.org.mk најдоцна до 16 септември 2011 година)

Техничко упатство за аптеки

(07.11.2019)
Техничко упатство за начинот на фактурирање на здравствени услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита и начинот на поднесување на електронски фајлови за доставување на реализирани рецепти со опис на слогот на податоци од рецептниот образец преку Веб портал со важност од 01.12.2019 година.

(22.04.2019)
Техничко упатство за начинот на фактурирање на здравствени услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ во примарна здравствена заштита и начинот на поднесување на електронски фајлови за доставување на реализирани рецепти со опис на слогот на податоци од рецептниот образец преку Веб портал со важност од 01.05.2019 година.

(27.12.2018)
Техничко упатство за начинот на фактурирање на здравствени услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ во примарна здравствена заштита и начинот на поднесување на електронски фајлови за доставување на реализирани рецепти со опис на слогот на податоци од рецептниот образец преку Веб портал со важност од 01.01.2019 година.

(27.12.2017)
Информација за промени во XSD шемата за аптеки

(15.01.2014)
На следниот линк можете да направите тест на валидноста на структурата на фајлот за достава на реализирани рецепти.

Пример на XML file...преземи

Рангирање на лекови кои задоволуваат услови истовремено на два или повеќе ранга..повеќе

Архива на технички упатства

Шифрарник на лекови

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 01.05.2021 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 14.01.2021 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 19.11.2020 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 17.07.2020 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 17.06.2020 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 01.05.2020 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 08.04.2020 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 25.12.2019 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 22.11.2019 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 05.11.2019 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 15.07.2019 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 24.06.2019 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 01.06.2019 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 12.04.2019 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 04.03.2019 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 03.10.2018 година

Шифрарник на лекови на примарна здравствена заштита со референтни цени со важност од 07.09.2018 година

Архива на шифрарници на лекови

Обрасци аптеки

Образец Б-Образец за дефицитарност на лек

Архива на обрасци за требување на лекови од аптеки кон добавувачи...(повеќе)

Архива на обрасци за преглед требувано/испорачано...(повеќе)

Систем за електрнски формулари-аптеки

Линк   до системот за електрнски формулари за аптеки

Соопштение  работилници

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини