Македонски   English   Shqip  


 
Извештаи од извршeни контроли од страна на сектор Финансии

Годишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ во период од

Јануари-Декември 2010 година (преземи)

Прилог 1 кон извештај (преземи)
Прилог 2 кон извештај (преземи)
Прилог 3 кон извештај (преземи)
Прилог 4 кон извештај (преземи)
Прилог 5 кон извештај (преземи)
Прилог 6 кон извештај (преземи)

Извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ во  2013 во период од

 Јануари-Март 2013 година (преземи)

Извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ  2011 во период од
 Јануари-Јуни 2011 година (преземи)

Извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ  2010 во период од

 Јануари-Јуни 2010 година (преземи)

Прилог 1 кон извештај (
преземи)
Прилог 2 кон извештај (
преземи)
Прилог 3 кон извештај (
преземи)
Прилог 4 кон извештај (
преземи)

Извештаи од извршeни контроли од страна на сектор Фармација

 

Годишни извештаи за извршени контроли во ПЗУ аптеки кои имаат договор со ФЗОМ за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови на товар на Фондот за примарна здравствена заштита...повеќе

Полугодишен извештај од контроли на ПЗУ Аптеки Јануари-Јуни 2012 година...преземи


Преглед на извршени контроли за 2011 година...преземи

Извештај за извршени контроли во ПЗУ аптеки за периодот јануари-јуни 2011 година...преземи

Преглед на планирани и реализирани контроли за период јануари-јуни 2011 година...преземи

Извештаи од извршeни контроли од страна на сектор Контрола

Информација за ефектите од работата на втората смена во рамките на Одделението за мобилна и дежурна контрола на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2016 година...преземи

Информација за ефектите од работата на втората смена во рамките на Одделението за мобилна и дежурна контрола на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2015 година...преземи

Информација за ефикасност на работата на лекарските комисии на ФЗОМ за 2015 година...преземи

Полугодишен извештај за работењето на сектор контрола за 2015 година...преземи

Годишен извештај за работењето на сектор контрола за 2014 година...преземи

Информација за ефектите од работата на втората смена во рамките на Одделението за мобилна и дежурна контрола на Фондот за здравствено осигурување на Македонија...преземи

Информација за ефикасност на работата на лекарските комисии на ФЗОМ за 2014 година...преземи

Полугодишен извештај за работењето на сектор контрола за 2013 година...преземи

Годишен извештај за работењето на сектор контрола за 2012 година...преземи

Полугодишен извештај за работењето на сектор контрола за 2012 година...преземи

Полугодишен извештај за работењето на сектор контрола за 2011 година...преземи

Годишен извештај за работењето на секторот контрола на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 година...преземи

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини