Македонски   English   Shqip  


 

Преглед на осигурени лица во 2019 година:

Преглед на осигурени лица...преземи

Преглед на осигурени лица во 2017 година:

Преглед на осигурени лица...преземи

Преглед на осигурени лица во 2016 година:

Преглед на осигурени лица според старосни групи...преземи

Преглед на осигурени лица според основ на осигурување (лични и членови на семејства)...преземи

Преглед на осигурени лица по Подрачни служби на ФЗОМ...преземи

Преглед на осигурени лица во 2015 година:

Преглед на осигурени лица според старосни групи...преземи

Преглед на осигурени лица според основ на осигурување (лични и членови на семејства)...преземи

Преглед на осигурени лица по Подрачни служби на ФЗОМ...преземи

Преглед на осигурени лица во 2014 година:

Преглед на осигурени лица според старосни групи...преземи

Преглед на осигурени лица според основ на осигурување (лични и членови на семејства)...преземи

Преглед на осигурени лица по Подрачни служби на ФЗОМ...преземи

Преглед на осигурени лица во 2012 година:

Преглед на осигурени лица според старосни групи...преземи

Преглед на осигурени лица според основ на осигурување (лични и членови на семејства)...преземи

Преглед на осигурени лица по Подрачни служби на ФЗОМ...преземи

Преглед на осигурени лица во 2011 година:

Преглед на осигурени лица според старосни групи...преземи

Преглед на осигурени лица според основ на осигурување (лични и членови на семејства)...преземи

 Преглед на осигурени лица по Подрачни служби на ФЗОМ...преземи

Преглед на осигурени лица во 2010 година:

Преглед на осигурени лица според старосни групи...преземи

Преглед на осигурени лица според основ на осигурување (лични и членови на семејства)...преземи

Преглед на осигурени лица по Подрачни служби на ФЗОМ...преземи

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини