Македонски   English   Shqip  


 

Закон за здравственото осигурување 

Со Законот за здравствено осигурување  се уредува здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување.

 1.Закон за здравствено осигурување (Сл. весник бр. 25 од 2000 година)
 2.
Исправка на  закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.34 од 2000)
 3.
Закон за изменување и дополнување на  закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.96 од 2000)
 4.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.50 од 2001)
 5.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр. 11 од 2002)
 6.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр. 31 од 2003)
 7.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр. 84 од  2005)
 9.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр. 37 од 2006)
 10.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр. 18 од 2007)
11.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр. 36 од 2007)
12.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр. 82 од 2008)
13.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр. 98 од 2008)
14.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр. 6 од 2009)
15.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр. 67 од 2009)
16.
Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.50 од 2010)
17.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.156 од 2010)
употреба
18. Закон за здравствено осигурување пречистен текст (Сл. весник бр.19 од 2011 )
19.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.53 од 2011)
20.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.26 од 2012)
21.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување -Пречистен текст (Сл.весник бр.65 од 2012)
22.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.16 од 2013)
23.Закон за здравствено осигурување (Интегрален пречистен текст 2013 година)
24.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.187 од 2013)
25.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.43 од 2014)
26.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.44 од 2014)
27.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.97 од 2014)

28.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.112 од 2014)

29.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.113 од 2014)

30.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.188 од 2014)

31.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.20 од 2015)

32.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.61 од 2015)

33.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.98 од 2015)

34.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.129 од 2015)
35.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.150 од 2015)
36.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.154 од 2015)

37.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.192 од 2015)

38.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.217 од 2015)

39.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.27 од 2016)

40.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.37 од 2016)

41.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.120 од 2016)

42.Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.142 од 2016)

43.(Пречистесн текст) Закон за изменување и дополнување на закон за здравствено осигурување (Сл.весник бр.142 од 2016)

 

 

 

Одлуки на Уставниот суд за Законот за здравственото осигурување


1.Одлука на Уставен суд (Сл. весник 30 од 2001)
2.
 Одлука на Уставен суд (Сл. весник 48 од 2001)
3.
Одлука на Уставен суд (Сл. весник 60 од 2006)
4.
Одлука на Уставен суд (У. бр 60 од 2006)
5.
Одлука на Уставен суд (Сл. весник 88 од 2007)
6.
Одлука на Уставен суд (Сл. весник 88  од 2007)
7.
Одлука на Уставен суд (Сл. весник 106 од 2007)
8.
Одлука на Уставен суд (Сл. весник 45 од 2009)
9.
Одлука на Уставен суд (Сл. весник 14 од 2010)
10.
Одлука на Уставен суд (Сл. весник 14 од 2010)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини