Македонски   English   Shqip  


 
Новости и ссопштенија во болничка ЗЗ

(18.03.2019)
Терк табела за достава на податоци за потрошувачка на лекови за 2017 и 2018 година од ЈЗУ со допис број 15-4165/1 од 18.03.2019 година...преземи

(16.10.2018)
Терк табела за потрошувачка на антибиотици во ЈЗУ по допис бр.15-14727/1 од 16.10.2018 година...преземи

(26.05.2015)
Терк на прегледи за достава на лекови од листата на лекови од БЗЗ на ФЗОМ по допис бр  9613/1...преземи

(18.02.2015)
Упатство за следење на успешноста на работењето на здравствените установи кои обезбедуваат дијализни третмани на осигурените лица...повеќе

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(26.12.2013)
Сервисен метод за земање на податоци поврзани со осигуреник и неговите матични лекари...преземи

(03.10.2011)
Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство...повеќе

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување...повеќе

Обрасци за осигурени лица...повеќе

Болничка здравствена заштита

Понуди, договори и регулатива

Правна регулатива во болничка здравствена заштита

Барање од здравствена  установа вклучена во мрежата за склучување на договор за болничка здравствена заштита  за 2013 година

Теркови
Болничка здравствена заштита во ЈЗУ
Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Општи болници) за 2014 година...преземи
Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Клинички болници) за 2014 година...преземи
Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Специјални болници) за 2014 година...преземи
Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Универзитетски клиники) за 2014 година...преземи
Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Институти) за 2014 година...преземи
Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Заводи) за 2014 година...преземи

Теркови Болничка здравствена заштита во ПЗУ
Болничка здравствена заштита ПЗУ (Кардиоваскуларна хирургија) за 2014 година...преземи
Болничка здравствена заштита ПЗУ (Офталмологија) за 2014 година...преземи
Болничка здравствена заштита ПЗУ (Природни лекувалишта) за 2014 година...преземи

Обрасци во болничка здравствена заштита

Обрасци за 2012 година

План на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2012 год. за останати болнички здравствени услуги (кои не се опфатени со ДСГ метода)

План за видот и обемот на ДСГ здравствените услуги на осигурените лица за 2012/2013година за болничка здравствена заштита

Деловен план за период 2012-2014 година

Образци за месечно требување на лекови за болничка здравствена заштита

Обрасци за 2011 година

План на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2011 год. за останати болнички здравствени услуги (кои не се опфатени со ДСГ метода)

План за видот и обемот на ДСГ здравствените услуги на осигурените лица за 2011/2012 година за болничка здравствена заштита

Деловен план за период 2011-2013 година

Образци за месечно требување на лекови за болничка здравствена заштита

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини