Македонски   English   Shqip  


 

Повик за лицата со ниски приходи - невработените лица - 2021 година

 

Табела со границите за остварени приходи во семејството согласно кои граѓаните со ниски примања можат да се пријават во здравствено осигурување и обврска за плаќање на придонесот за здравствено осигурување

Обврзник за плаќање на придонесите

Остварени приходи во семејството (од-до)

Забелешка

Лица за кои придонесите ги плаќа Министерството за здравство (буџет на РМ)

0 денари

179.208,00 денари

 

Лица за кои придонесите ги плаќа Министерството за здравство (буџет на РМ)

179.208,00 денари

246.846,00 денари

Овие лица треба во претходните два месеца да оствариле приход во семејството не повеќе од 29.868,00 денари

Лица кои плаќаат на основица 50% просечна плата по работник во РМ за тековната година (околу 1.543,00 денари)

179.208,00  денари

246.846,00 денари

Лица согласно член 5 став 1 точка 15 од Законот за здравствено осигурување

Лица кои плаќаат на основица 50% просечна плата по работник во РМ за тековната година (околу 1.543,00 денари)

246.846,00 денари

 

Лица согласно член 5 став 2 од Законот за здравствено осигурување

Просечна месечна бруто плата за 11-ти месец 2020 година објавена од страна на Државниот завод за статистика во месец Јануари 2021 година

41.141,00 денари

Минимална основица за пресметување и плаќање на платата (Согласно член 15 став 1 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување)

20.570,50 денари

 
пребарување

Пререгистрација на невработени лица 2014 година


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини