Македонски   English   Shqip  


 
лекови - тековни прегледи

Список на лекови без доплата кои паѓаат на товар на фондот во A3 формат (последна промена 01.08.2021)

Листа А со МКБ 10 ... повеќе

Известување за производители и носители на одобренија за лекови  (14.03.2019)

Преглед за достава на податоци до ФЗОМ за лекови од поз листа - окт 2015 според барање број 15-17198/1 од 14.10.2015 година...преземи

(13.03..2014)
Известување за повлекување на Прегледот на индикации по МКБ-10 и режими на пропишување за лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ...повеќе

Преглед на лекови од Листата на лекови на товар на ФЗОМ со референтни цени кои може да бидат пропишани од лекари во дежурна служба (последна промена 17.01.2020)...преземи

Преглед на лекови чии оригинални пакувања се делат од Листата на лекови на товар на ФЗОМ за примарна здравствена заштита (со важност од 01.08.2019)...преземи

Преглед на лекови од Листата на лекови на товар на ФЗОМ со референтни цени кои може да бидат пропишани од избран лекар - стоматолог во ПЗЗ (со важност од 17.01.2020)...преземи

Архива на податоци 

лекови правна регулатива

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ


Правилник за утврдување на критериуми и постапка за утврдување на референтни цени на лековиОдлуки за утврдување на референтни цени на лекови


Одлуки за утврдување на скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот


Одлуки за утврдување на лековите кои може да ги препишуваат лекарите во дежурната служба


Одлуки за утврдување на лекови чии оригинални пакувања се делат

Потрошувачка на лекови

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини