Македонски   English   Shqip  


 
Лаборатории

Понуди, договори и регулатива

Барање од здравствена  установа вклучена во мрежата за склучување на договор за 2013 година

Правна регулатива за лаборатории

Теркови на договори за Лаборатории
Терк на договор за Лабораториски услуги  (ЛУ-1) за 2014 година...
преземи
Терк на договор за Лабораториски услуги  (ЛУ-2) за 2014 година...преземи

Новости за Лаборатории

(01.02.2019)
Известување во врска со нови обрасци за лаборатории...повеќе

(28.04.2016)
Известување за проширување на ЛУ-1 пакет...повеќе

(06.02.2015)
Известување за проширување на ЛУ-1 пакет...повеќе

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(26.12.2013)
Сервисен метод за земање на податоци поврзани со осигуреник и неговите матични лекари...преземи

(03.10.2011)
Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство...повеќе

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување...повеќе

Обрасци за осигурени лица...повеќе

01.10.2010

Начин на евиденција на реализирани лабораториски услуги на месечно ниво по упат од матичен лекар во примена од 01.10.2010 (ПЗУ, ЈЗУ) ... повеќе

Обрасци

Нов образец за лабораториски упат ( Образец ЛУ-1)

План на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2010 год. за специјалистичко-консултативни здравствени услуги

Бизнис план за период 2010-2012 година

Прегледи

1.ПРЕГЛЕД на ПЗУ лаборатории кои имаат договор со ФЗОМ за ЛУ1

2.ПРЕГЛЕД на
ПЗУ лаборатории кои имаат договор со ФЗОМ и ги пружаат дополнителните лабораториски услуги на осигурениците со упат од матичен лекар

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини