Македонски   English   Shqip  


 
Извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

Извештај од извршена финансиска контрола на начинот на искажување на здравствени услуги во ЈЗУ

Извештај од извршена финансиска контрола на начинот на искажување на здравствени услуги во ЈЗУ за период јули– септември 2017 година...(превземи)

Извештај од извршена финансиска контрола на начинот на искажување на здравствени услуги во ЈЗУ за период април– јуни 2017 година...(превземи)

Извештај од извршена финансиска контрола на начинот на искажување на здравствени услуги во ЈЗУ за период јануари – март 2017 година...(превземи)

Извештај од извршена финансиска контрола на начинот на искажување на здравствени услуги во ЈЗУ за период октомври – декември 2016 година...(превземи)

Извештај од извршена финансиска контрола на начинот на искажување на здравствени услуги во ЈЗУ за период јули – септември 2016 година...(превземи)

Извештај од извршена финансиска контрола на начинот на искажување на здравствени услуги во ЈЗУ за период април – јуни 2016 година...преземи

Извештај од финансиска контрола на начинот на искажување на здравствени услуги во ЈЗУ за период јануари - март 2016 година...преземи

Извештај од извршена финансиска контрола на начинот на искажување на здравствени услуги во ЈЗУ за период април – јуни 2015 година...преземи

Полугодишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ
Извештај од извршени финансиски контрола во здравствени услуги за период 01.01.-30.06.2017  година... преземи

Извештај од извршени финансиски контрола во здравствени услуги за период 01.01.-30.06.2015 година... преземи

Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за период 01.01.-30.06.2016...преземи

Квартален извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

Jануари - Mарт 2015 година (преземи)

Годишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

Извештај од извршени финансиски контроли во здравствени установи за период 01.01. - 31.12.2017година...(превземи)

Извештај од извршени финансиски контроли во здравствени установи за период 01.01. - 31.12.2016 година...(
превземи)

Јануари-Декември 2014 година (преземи)

Квартален извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

октомври - декември 2014 година (преземи)
јули - септември 2014 година (преземи)
април - јуни 2014 година (преземи)
јануари-март 2014 година (преземи)

Полугодишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ
Извештај од извршени финансиски контрола во здравствени услуги за период 01.01.-30.06.2014 година... преземи

Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот 01.01.-31.12.2013 година

Јануари-Декември 2013 година (преземи)

Квартален извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

Октомври-Декември 2013 година (преземи)
Јули-Септември 2013 година (преземи)
Јануари-Март 2013 година (преземи)

Годишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

Јануари-Декември 2012 година (преземи)

Полугодишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ
Полугодишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ за 2012 година...преземи

Годишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ за 2011 година

Јануари-Декември 2011 година (преземи)

Годишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ за 2010 година

Јануари-Декември 2010 година (преземи)

Прилог 1 кон извештај (преземи)
Прилог 2 кон извештај (преземи)
Прилог 3 кон извештај (преземи)
Прилог 4 кон извештај (преземи)
Прилог 5 кон извештај (преземи)
Прилог 6 кон извештај (преземи)

Извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ  2011

 Јануари-Јуни 2011 година (преземи)

Извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ  2010

 Јануари-Јуни 2010 година (преземи)

Прилог 1 кон извештај (
преземи)
Прилог 2 кон извештај (
преземи)
Прилог 3 кон извештај (
преземи)
Прилог 4 кон извештај (
преземи)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини