Македонски   English   Shqip  


 

Стратегија на ФЗОМ

Со цел зголемување на транспарентноста на работењето, завземање на јасна визија и поле на делување ФЗОМ изготви 5 годишен стратешки план. Визијата на Стратешкиот план кој содржи 6 основни цели и 27 подцели е: препознатливост на ФЗОМ како купувач на здравствени услуги кој обезбедува ефикасна администрација на правата на осигурениците и здравствени услуги за кои склучува договори со здравствените установи.   
Активностите од подцелите се разработени од секторите на ФЗОМ со конкретни мерки и дејствувања. Како прв ваков официјален документ во ФЗОМ стратешкиот план беше усвоен од управниот одбор на ФЗОМ.
Стратешкиот план Ви го доставуваме на увид на web страницата на ФЗОМ заедно со програмата за работа на ФЗОМ

1. Стратешки план на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за период од 2010-2015 година...повеќе

Од 2011 година  за прв пат е изработена програма за работа на ФЗОМ со секторски/одделенски задачи и рокови. Програма е усвоена од Управниот Одбор. Реализацијата на програматра ќе можете да ја следите преку соопштенијата од ФЗОМ како и преку инфо билтените на ФЗОМ за кои се надеваме дека наидоа на Ваше одобрување

1. Програма за работа на ФЗОМ за 2011 година...повеќе

2. Програма за работа на ФЗОМ за 2012 година...повеќе
          *Резиме за Програмата за работа за 2012 година на ФЗОМ...преземи

3. Програма за работа на ФЗОМ за 2013 година...повеќе

4. Програма за работа на ФЗОМ за 2014 година...повеќе

5. Програма за работа на ФЗОМ за 2015 година...повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини