Македонски   English   Shqip  


 

Преглед на склучени договори на здравствени установи со ФЗОМ

Почитувани, на линкот кој се наоѓа подолу можете да ги видите прегледите на сите здравствени установи кои имаат активен договори со ФЗОМ.
Прегледи на склучени договори

Напомена:  Шифарниците за склучени договори со ЗУ се генерираат автоматски

Теркови на склучени договори

1. ПЗЗ - Општа медицина...преземи
2. ПЗЗ - Стоматологија...преземи
3. ПЗЗ - Гинеколог...преземи
4. Аптеки...преземи
5. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита...преземи
6. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита - Стоматологија...преземи
9. Лабораториски услуги  (ЛУ-1)...преземи
10. Лабораториски услуги  (ЛУ-2)...преземи
11. Биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО)...преземи
12. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Здравствени домови)...преземи
13. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Центри за јавно здравје)...преземи
14. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Институти)...преземи
15. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Заводи)...преземи
16. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Општи болници)...преземи
17. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Клинички болници)...преземи
18. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Специјални болници)...преземи
19. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Универзитетски клиники)...преземи
20. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Институти)...преземи
21. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Заводи)...преземи
22. Болничка здравствена заштита ПЗУ (Кардиоваскуларна хирургија)...преземи
23. Болничка здравствена заштита ПЗУ (Офталмологија)...преземи
24. Болничка здравствена заштита ПЗУ (Природни лекувалишта)...преземи
26. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита - Дијализа...преземи
28. Ортопедски помагала...преземи
30. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Дијализа)...преземи

Преглед на здравствени услуги кои се користат во приватни Болници

Услуги од кардиоваскуларна хирургија

Услуги од очна хирургија

Услуги од детска очна хирургија

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини