Македонски   English   Shqip  


 

Комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост


Фондот за здравствено осигурување на Македонија, назначи лица за комуникација со граѓани, кои имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување и помош од секоја подрачна служба одделно во состав:

Подрачна служба/сектор

Лице

Email

Телефонски број

Берово

Лена Тренчевска

lenat@fzo.org.mk

033/470-500

Битола

Пецо Ѓорѓијовски

pecog@fzo.org.mk

075 844 712

Мак Брод

Драган Јандрески

draganj@fzo.org.mk

076-339-142 ; 045-275812

Валандово

Лилјана Мишкова

liljanami@fzo.org.mk

034/382-047 ;  070/219-592

Виница

Марика Атанасова

marikaa@fzo.org.mk

076 467 130

Гевгелија

Илинка Аксеновска Митановска

ilinkaa@fzo.org.mk

078/324-045

Гостивар

Мојсе Димитријески

mojsed@fzo.org.mk

070/251-656

Дебар

Анита Дика

anitad@fzo.org.mk

076-467-957

Делчево

Јонче Димитровски

jonced@fzo.org.mk

078-366-268

Демир Хисар

Цане Стевковски

CaneS@fzo.org.mk

070/776-743 ; 047/277-744

Кавадарци

Ленца Богева

LenceB@fzo.org.mk

072/250-931

Кичево

Реџеп Салиу

redzeps@fzo.org.mk

045/225-179

Кочани

Марин Апостолов

marina@fzo.org.mk

070/815-370     033/297-135

Кратово

Блага Лазова

blagal@fzo.org.mk

031/481-994

Крива Паланка

Снежана Величковска

snezanav@fzo.org.mk

075/200-860

Крушево

Елица Котеска

elicak@fzo.org.mk

048/477-123

Куманово

Светлана Стевчевска

svetlanaS@fzo.org.mk

031/ 420 076 лок. 114

Неготино

Атанас Пенков

atanasp@fzo.org.mk

071/520-157

Охрид

Стефан Бунташоски

stefanb@fzo.org.mk

075/606-808 ; 046/260-265 лок.40

Прилеп

Мартина Богданвска

martinab@fzo.org.mk

075-203-311 ; 048-427-360 лок. 129

Пробиштип

Тони Заовски

toniz@fzo.org.mk

032/483-133

Радовиш

Савка Атанасова

savkaA@fzo.org.mk

078/583-714

Ресен

Сузана Монавчева

suzanamo@fzo.org.mk

078/365-664

Св Николе

Андреја Јосифовски

andreaj@fzo.org.mk

077/853-197

Скопје

Златко Јовановски

zlatkoj@fzo.org.mk

077/827-944

Татјана Митева          

tatjanam@fzo.org.mk

076 339-082

Струга

Ацо Белески

acob@fzo.org.mk

071/322-980

Струмица

Весна Поцкова

vesnap@fzo.org.mk

078/552-833

Тетово

Амир Асани

amira@fzo.org.mk

070/534-695

    Велес

Валентина Делиманчева Андреева

valentinad@fzo.org.mk

076/469-202 ; 043/233-644 лок.103

   Штип

Зоран Гичев

zorang@fzo.org.mk

077/531-089

   Јавни набавки

Васе Стратров

vstratrov@fzo.org.mk

070/316-869

Одделение за буџетска координација и преговарање

Даниела Петковска

danielap@fzo.org.mk

  02/3289-016

Назначената група на вработени имаат за задача да остваруваат комуникација со онаа категорија на граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел да им се укаже секаква помош при користењето на своите права во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

 


 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини