Македонски   English   Shqip  


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(05.08.2021)
СООПШТЕНИЕ - Заради технички проблеми дел од услугите  достапни на порталот на ФЗОРСМ  се извршуваат  забавено, ова особено се однесува на делот поврзан со фактурирањето кон  ФЗОРСМ на  Здравствените установи за обезбедените здравствени услуги кон осигурениците  во изминатиот месец.

Фондот за здравствено осигурување соодветно ќе направи пролонгирање на рокот  за достава на фактурите  за изминатиот месец, за што навремено ќе бидете известени.

Ве  молиме за трпение и  разбирање  во добивањето на повратен одговор   за валидност на прикачените фајлови  за фактурирање од системот на Фондот.

 

(24.02.2021)
Соопштение - Издавање на лабораториски упат ЛУ 1- COVID – 19 од избран лекар.. повеќе

ПЗУ Лаборатории кои треба да работат со образец LU1-Covid-19 ... повеќе

(01.02.2021)
Соопштение за пререгистрација / регистрација во задолжително здравствено осигурување на лицата со пониски и повисоки приходи ... повеќе

(13.08.2020)
Соопштение  до осигурените лица на Фондот и овластените лица на здравствените установи/правни лица кои имаат трансакциски сметки во Еуростандард банка АД Скопје... повеќе

(07.07.2020)
Соопштение - Реформи во примарна здравствена заштита ... повеќе

(08.05.2020)
Соопштение за ПЗУ од специјалистичко консултативна здравствена заштита ...повеќе

(30.04.2020)
Соопштение -  Фондот за здравствено осигурување од утре, први мај 2020 година воведува пропишување и издавање на лекови без хартија, преку електронски рецепт еРецепт за хронична терапија за хронично болни лица.
.. повеќе

Се препорачува осигурениците од Скопје  за да не доаѓаат во просториите на Фондот за здравствено осигурување Подрачна Служба Скопје, а имаат можност да пратат скенирани барања со пропратна документација за остварување на правата од здравствено осигурување (барањата  да ги праќаат на следниот маил: podracnasluzbaskopje@fzo.org.mk


 

Табела со контакти за пријава на ортопедски помагала.. повеќе

Дежурни броеви за информации поврзани со ситуацијата со корона вирусот ...повеќе 

 

Инфо броеви од подрачната единица Скопје  од ФЗОРСM:

025103-000 централа

 

025103-015 – архива рефундации

 

025103-025 – архива боледување

 

025103-001 – технички секретар

025103-002 – технички секретар

 

025103-018, 020, 029,  надоместок на плата 

suzaa@fzo.org.mk; hanifea@fzol.org.mk; veral@fzo.org.mk ; suzanat@fzo.org.mk

 

025103-031 контрола, здравствени установи

 filipa@fzo.org.mk; zulkanim@fzo.org.mkkirils@fzo.or.mk

 

 

025103-040 шеф на одделение за  финансии anetaa@fzo.org.mk

 

025103-012 шеф на право од здравствено осигурување dijanap@fzo.org.mk

 

025103-014 шеф на одделение за  контрола stevana@fzo.org.mk

025103-028 шеф на одделение за остварување на право на придонес: suzanad@fzo.org.mk

 

 

Ве известуваме дека осигурениците кои се во изолација не треба да отвораат боледување кај матичниот лекар.

Отсуството од работа можат да го оправдаат со решение за изолација издадено од Државен санитарен и здравствен инспекторат ( ДСЗИ) или со потпишана лична изјава поткрепена со било каков доказ што докажува, односно посочува дека истиот треба да биде во изолација.

 

 

Се препорачува осигурениците за да не доаѓаат во просториите на Фондот за здравствено осигурување , а имаат можност да пратат скенирани барања со пропратна документација за остварување на правата од здравствено осигурување (барањата  да ги праќаат на маиловите дадени подолу во табелата)

 

Инфо броеви од подрачните единици од ФЗОРСМ по градови:

 

Ред.

Бр.

Подрачна Служба

Фиксен број

Мобилен број

Маил адреса

 

1.

Берово

 

071372001

sanjap@fzo.org.mk

2.

Битола

047229540

071372002

076339167

vericaz@fzo.org.mk

3.

M. Брод

045275812

Лок.101

071372003

ratkam@fzo.org.mk

4.

Валандово

034382047

 

071372004

078613883

aleksandraj@fzo.org.mk

5.

Виница

033363303

071372005

 

gocem@fzo.org.mk

6.

Гевгелија

034212945

070217694

071 372 006

mitkor@fzo.org.mk

7.

Гостивар

 

078451333

071372007

ljubicaz@fzo.org.mk

8.

Дебар

046838840

070724437

071 372 008

julijetam@fzo.org.mk

9.

Делчево

033411129

071372009

vlatkod@fzo.org.mk

10.

Демир Хисар

047277744

071372010

karolinac@fzo.org.mk

11.

Кавадарци

043412013

071372011

tanjasp@fzo.org.mk

12.

Кичево

 

071372012

kjendrima@fzo.org.mk

13.

Кочани

 

075337810

071 372 013

marijaa@fzo.org.mk


14.

Крива Паланка

031375931

076339155

071372015

vesnaS2@fzo.org.mk

15.

Кратово

 

071 372 014

acos@fzo.org.mk

16.

Крушево

048477840

071372016

nikolap@fzo.org.mk

17

Куманово

 

071806176

071 372 017

ridvana@fzo.org.mk

18.

Неготино

043361832

076339158

071 372 018

marinad@fzo.org.mk

19.

Охрид

046260265

071372019

katerinal@fzo.org.mk

20.

Прилеп

048427360

070326939

071 372 020

kristijanp@fzo.org.mk

21.

Пробиштип

032483133

071372021

tonis@fzo.org.mk

22.

Радовиш

032635714

071372022

tonim@fzo.org.mk

23.

Ресен

047451223

070483883

071 372 023

arjanm@fzo.org.mk

24.

Свети Николе

078250909

071372024

vitkap@fzo.org.mk

26.

Струга

046780706

071372026

dimces@fzo.org.mk

27.

Струмица

034324833

077983460

071 372 027

gjorgis@fzo.org.mk

28.

Тетово

044351961

лок. 101 и 108

076360695

071 372 028

ylbera@fzo.org.mk

29.

Велес

043225331

071372029

hristinap2@fzo.org.mk

30.

Штип

032397833

071372030

emilijae@fzo.org.mk

 

(31.01.2020)
Соопштение - за пререгистрација/ регистрација во задолжително здравствено осигурување на лицата со пониски и повисоки приходи... повеќе

(20.11.2019)
Соопштение - За одбележување  на Светската недела за рационална употреба на антибиотици... повеќе

(11.11.2019)
Соопштение - Работна посета на делегација на Фондот за здравство на Црна Гора ... повеќе

(30.10.2019)
Соопштение - Зголемување на капитациониот бод за 8 денари, зголемување на надоместоците на приватните здравствени установи за 15 насто,  зголемување на надоместокот за аптеки на 18 насто ... повеќе

(30.09.2019)
Соопштение -Од 1 октомври 2019 година лекови на рецепт - секој ден во месецот ... повеќе

(06.08.2019)
Соопштение до јавноста во врска со обезбедување на лекови на рецепт кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија ... повеќе
Список на аптеки во населените места каде се укина квотата .. повеќе

(22.04.2019)
Соопштение -  772 аптеки ќе добијат  12.000 денари зголемени квоти и за месец април 2019 година ... повеќе

(20.03.2019)
Соопштение -  776 аптеки ќе добијат  12.000 денари зголемени квоти и за месец март 2019 година ... повеќе

(18.02.2019)
Соопштение за зголемување на квотите за 12.000 денари за ПЗУ аптеки за месец февруари 2019... повеќе

(06.02.2019)
Соопштение на ФЗОМ за рефундирање на средства за безглутенско брашно за лица заболени од целијакиаја ... повеќе

 

Архива на соопштенија до јавноста

Новости и соопштенија за даватели на услуги

(13.08.2021)
ИЗВЕСТУВАЊЕ до правните лица кои испорачуваат ортопедски помагала и специјалистичките ординации со дејност ортодонција и протетика

Известување за постапување доколку во периодот од 06.08 до 11.08.2021 година имавте проблем со внесување на ДАТУМОТ НА ИСПОРАКА на порталот на ФЗОРСМ. Повеќе

 

(27.07.2021)
СООПШТЕНИЕ - Продолжување на боледување по сите основи, избраниот лекар врши врз основа на непосреден преглед на осигуреното лице. При тоа почнувајќи од 28.07.2021 година (среда) потребната скенирана документација(ПСР образецот и извештајот од специјалист/конзилијарно мислење/отпусно писмо), избраниот лекар треба да ја доставува електронски на новиот е-маил boleduvanjask@fzo.org.mk кај одговорно лице на Лекарските комисии (ПЛК/ВЛК) на Фондот.

Воедно ве информираме дека поради проблем со мејл комуникацијата на Фондот, потребно е избраните лекари повторно да ги проследат на новата е-маил адреса на Лекарските комиси сите барања за продолжување на боледување на осигурениците од 24.07.2021 година заклучно со 27.07.2021 година.

 

(01.02.2021)
Соопштение за пререгистрација / регистрација во задолжително здравствено осигурување на лицата со пониски и повисоки приходи ... повеќе

(04.01.2021)
Соопштение - Издавање на лабораториски упат ЛУ 1- COVID – 19 од избран лекар ... повеќе

Образец- ЛУ1 COVID-19 ... превземи

(27.12.2020)
Одлука за измена и дополнување на Одлуката за аконтативна исплата на утврден месечен надоместок ... повеќе

(24.11.2020)
Одлука за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот со бр.02-14819/5 од 24.11.2020 година...повеќе

(06.11.2020)
Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2021 година...повеќе

(26.06.2020)
Соопштение за  потпишување на еРецепт со  квалификуван дигитален сертификат (токен)...повеќе

Соопштение за  потпишување со  квалификуван дигитален сертификат (токен) на фармацевтот/фармацевтскиот техничар при издавање на лек на еРецепт... повеќе

(17.06.2020)
Известување  за  аконтативните  фактури  за ПЗУ од Специјалистичко консултаивна  здравствена заштита  за месеците  април/мај 2020 година ... повеќе

Рокот за   верификација и проследување на аконтативните фактури  за месеците  1прил/мај  е 26.06.2020 година

(18.05.2020)
Известување за аптеките по однос на начинот на достава на фактурите за месец мај 2020 година ... повеќе

(08.05.2020)
Соопштение за ПЗУ од специјалистичко консултативна здравствена заштита ... повеќе

(10.02.2020)
Одлука за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот“ со  бр. 02- 2294/12 ... повеќе

(07.02.2020)
Заради системските промени во модулот фактури направени според измените на Правилникот за начинот на фактурирање на здравствени услуги продолжен е рокот за фактурирање на СКЗЗ заклучно со 15.02.2020 година.

(13.01.2020)
План за вид и обем на здравствени услуги за 2020 година за ПЗУ специјалисти, ПЗУ лаборатории ЛУ1 и ПЗУ специјалисти стоматолози...повеќе

(31.12.2019) - Известување
Продолжување на рокот за фактурирањеповеќе

(13.12.2019) - Соопштение
Во текот на месец ноември и почетокот на месец декември Фондот за здравствено осигурување и Лекарската комора остварија повеќе работни средби на кои беа разгледувани новите договори за 2020 година со кои повеќе

(12.12.2019) -  Соопштение за договори
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги информира давателите на здравствени услуги кои имаат активен договор со Фондот за 2019 година  дека здравствените установи од дејноста  за општа медицина, општа стоматологија, гинекологија,  приватни специјалисти, приватни специјалисти стоматолози, лаборатории, ортопедски и други  помагала, ќе пристапат кон склучување на договор со Фондот од 01.01.2020 година до 31.12.2026 година повеќе

(12.12.2019) - Соопштение за анекси
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги  информира давателите на здравствени услуги кои имаат активен договор со Фондот дека договорите за дијализа и специјализирана медицинска рехабилитација, ќе  се продолжат со анекс на договор до 31.12.2020 година повеќе

Архива на соопштенија за даватели на здравствени услуги 

 

  .

 

 

 

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини