почетна    |    за фондот    |    за осигурени лица    |    извештаи, анализи и прегледи    |    даватели на здравствени услуги    |    законска регулатива    |    меѓународни договори    |    e-здрaвство    |    тендери    |    aрхива    |     контакт1

Шифрарници за договори
Export во XML

За детален опис на колоната позиционирајте го покажувачот на маусот врз насловот на колоната.

А. Број Д. Број Шифра Назив Дејност Адреса Mесто
1. 10-21955/2 4001006108181 1074301 ПЗУ Д-Р ВЕСНА МАРКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО
2. 10-21505/2 4001006108203 1075301 ПЗУ ДР ВЕСЕЛА И ДР КОЛЕ ПЕХЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА 5 ПЕХЧЕВО
3. 10-23145/2 4001006108238 1074701 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО
4. 10-23146/2 4001006108246 1074401 ПЗУ Д-Р ТАЊА РУНТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР. 38 БЕРОВО
5. 10-21032/2 4001006108270 1075101 ПЗУ ТАТЈАНА ЗДРАВКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО
6. 10-22328/2 4001006108289 1074501 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО
7. 10-22328/2 4001006108289 1074502 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО 17 ДВОРИШТЕ - БЕРОВО
8. 10-22328/2 4001006108289 1074503 ПЗУ БИОМЕДИКА БЕРОВО ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО ББ/122 РУСИНОВО
9. 10-22566/2 4001006108343 1075201 ПЗУ АЛЕКСАНДАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНДУСТРИСКА ББ ПЕХЧЕВО
10. 10-21028/2 4001996100368 1070501 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗАДАРСКА 38 БЕРОВО
11. 10-21028/2 4001996100368 1070502 ПЗУ АЛМЕТО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЗАДАРСКА БР.38 БЕРОВО БЕРОВО
12. 10-20877/2 4001997103409 1070401 ПЗУ РУЖА БИОЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКИ КЕЈ БР.2 БЕРОВО
13. 10-21381/2 4002000140705 2011202 ПЗУ ДР ШЕРДЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКО БР.1ДУЌАН 3 БИТОЛА
14. 10-23705/2 4002000144956 2010801 ПЗУ Д-Р НЕЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА АНЕСТИ ПАНОВСКИ 11 БИТОЛА
15. 10-22949/2 4002002150805 2011902 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.8 МИ СЕПТЕМВРИ БР.4 БИТОЛА
16. 10-21657/2 4002004162568 2011701 ПЗУ АС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25-ТИ МАЈ БР.3/1 БИТОЛА
17. 10-22550/2 4002005169698 2061602 ПЗУ Д-Р КАРАНЏУЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПРИЛЕПСКА БР. 49/37 БИТОЛА
18. 10-24033/2 4002006170002 2047201 ПЗУ Д-Р НАДИЦА РАДИВЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА РУЖА ДЕЛЧЕВА ББ БИТОЛА
19. 10-22212/2 4002006172587 2049701 ПЗУ ДР ВАНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАЦА ВАНЧОВА БР.18 БИТОЛА
20. 10-21269/2 4002006173478 2051801 ПЗУ АМБУЛАНТА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ЧОЛАКОВ БР. 13 БИТОЛА
21. 10-20979/2 4002006173508 2051601 ПЗУ АВЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА
22. 10-23372/2 4002006173532 2054603 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА С. БИСТРИЦА - БИТОЛА БИСТРИЦА - БИТОЛА
23. 10-23566/2 4002006173575 2055602 ПЗУ АМБУЛАНТА 37 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 2/1 БИТОЛА
24. 10-21622/2 4002006173680 2054101 ПЗУ Д-Р ГАЦОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОБРУШЕВО - БИТОЛА ДОБРУШЕВО
25. 10-21395/2 4002006173737 2051902 ПЗУ Д-Р ЉУБИЦА ХРИСТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ НОЕМВРИ БР.48 БИТОЛА
26. 10-21262/2 4002006173796 2053501 ПЗУ Г-Г МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ ББ БИТОЛА
27. 10-21278/2 4002006173850 2053701 ПЗУ Д-Р МИРЧИЌ И Д-Р ШЕРОВСКА ТРЕТИ РЕОН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА
28. 10-23337/2 4002006173877 2053801 ПЗУ МК & РР ЦЕНТАР МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА
29. 10-21468/2 4002006173923 2054301 ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТИВ НАУМОВ ББ БИТОЛА
30. 10-21468/2 4002006173923 2054302 ПЗУ ЗДРАВЈЕ - ТРЕТА РЕОНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.79 БИТОЛА
31. 10-23342/2 4002006173931 2054201 ПЗУ ВИТАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНДЕ НИКОЛОВ ББ БИТОЛА
32. 10-21173/2 4002006174024 2052502 ПЗУ АЛПА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ БР.11, БИТОЛА БИТОЛА БИТОЛА
33. 10-22169/2 4002006174113 2052801 ПЗУ ВИТАЛИС-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУМРОВЕЦ ББ БИТОЛА
34. 10-22503/2 4002006174148 2053301 ПЗУ Д-Р МИРКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАРВИНОВА ББ БИТОЛА
35. 10-20981/2 4002006174261 2056401 ПЗУ ПОЛИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ БИТОЛА
36. 10-22602/2 4002006174300 2052601 ПЗУ ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ КРАВАРИ
37. 10-21849/2 4002006174326 2054501 ПЗУ ВИЗИО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КУКУРЕЧАНИ - БИТОЛА КУКУРЕЧАНИ
38. 10-23626/2 4002006174822 2056701 ПЗУ СТУДЕНТСКА АМБУЛАНТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ СТУДЕНТСКА ББ БИТОЛА
39. 10-21169/2 4002006175470 2056601 ПЗУ СВЕТИ АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОР МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА
40. 10-23997/2 4002007178775 2059602 ПЗУ Д-Р БЛАГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ЧОЛАКОВ БР.32 БИТОЛА
41. 10-23539/2 4002008504110 2061402 ПЗУ Д-Р КОСТУРСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СОЛУНСКА БР.ББ БИТОЛА
42. 10-21256/2 4002008504188 2061301 ПЗУ МИА МЕДИКА - 2008 ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПРВИ МАЈ ББ БИТОЛА
43. 10-21282/2 4002008505931 2061501 ПЗУ ДР ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА
44. 10-21282/2 4002008505931 2061502 ПЗУ ДР ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО ПАЛИГОРА БР.18 БИТОЛА
45. 10-21097/2 4002008505940 2061701 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО ПАЛИГОРА БР.6-а БИТОЛА
46. 10-21097/2 4002008505940 2061702 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕНИЏЕ ВАРДАР БР.19 БИТОЛА
47. 10-23283/2 4002011523606 2064201 ПЗУ Д-Р ЛОЗАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАФАЕЛ МАРТИНО БР. 7 БИТОЛА
48. 10-22966/2 4002013533978 2065800 ПЗУ Д-Р СНЕЖАНА МЛ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЛИП ВТОРИ МАК. 9 БИТОЛА
49. 10-21118/2 4002014535427 2066500 ПЗУ Д-Р НАСЕВА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА ОХРИДСКА 50 БИТОЛА
50. 10-23981/2 4002014537616 2067101 ПЗУ Д-Р БСТ ТОПАЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.15 БИТОЛА
51. 10-21419/2 4002016546744 2069301 ПЗУ Д-Р АДАМОВСКИ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.1-ВИ МАЈ БР.132 БИТОЛА
52. 10-20654/2 4002018552547 2071501 ПЗУ Д-Р МИХАЈЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.158 БИТОЛА
53. 10-14336/2 4002020561375 2072201 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛИ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РУЖА ДЕЛЧЕВА БР.34/1-1 БИТОЛА
54. 10-11729/2 4002020561570 2072301 ПЗУ ПРИМАР ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОШО ДАСКАЛОТ БР.93 БИТОЛА
55. 10-7311/2 4002021562723 2072601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р БАЛАЛОВСКИ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА
56. 10-7308/2 4002021562731 2072701 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕЧОВСКА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА
57. 10-7310/2 4002021562740 2072801 ПЗУ МАГДАЛЕНА ЕМ БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА
58. 10-5481/2 4002022565777 2073101 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ПЛУС БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА
59. 10-5484/2 4002022565823 2073301 ПЗУ Д-Р МЕРИ ЗАЦЕВСКА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА
60. 10-5483/2 4002022565831 2073201 ПЗУ Д-Р МАРИНА ОГНЕНОВСКА - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД.БИТОЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФИЛИП ВТОРИ МАКЕДОНСКИ БР.9 БИТОЛА
61. 10-21024/2 4002993108593 2011501 ПЗУ НИРВАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.11 БИТОЛА
62. 10-20879/2 4002993116391 2011601 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КАРПОШ ЛАМЕЛА 2/2-3-4 БИТОЛА
63. 10-20879/2 4002993116391 2011605 ПЗУ ПСИХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТЕВО ПАТАКОТ БР.55 БИТОЛА
64. 10-21195/2 4002994119106 2010701 ПЗУ ОРАЛДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.15 КОРПУС БР.40 БИТОЛА
65. 10-21195/2 4002994119106 2010703 ПЗУ ОРАЛДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САРАЕВСКА БР.14 БИТОЛА
66. 10-22238/2 4002994123677 2011802 ПЗУ САНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОМАКИ ДИМИТРОВСКИ БР.22 БИТОЛА
67. 10-21214/2 4002996108675 2012202 ПЗУ НИКО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОЛНО ОРИЗАРИ ДОЛНО ОРИЗАРИ - БИТОЛА
68. 10-20658/2 4003006105347 4000901 ПЗУ Д-Р Х. ПАВЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ББ ВАЛАНДОВО
69. 10-20706/2 4003006105479 4000801 ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАЗАР КОЛИШЕВСИ ВАЛАНДОВО
70. 10-20706/2 4003006105479 4000802 ПЗУ НИК-БЕТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ 4 ПИРАВА
71. 10-23560/2 4003015502669 4002001 ПЗУ МАТ-МАРМЕДИКА ВАЛАНДОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.27/А ВАЛАНДОВО
72. 10-23178/2 4004000111120 29001201 ПЗУ ГУНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЈНИК БР.17 ВЕЛЕС
73. 10-22987/2 4004001112511 29000501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.11 ВЕЛЕС
74. 10-22987/2 4004001112511 29000505 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.8 ВЕЛЕС
75. 10-22987/2 4004001112511 29000506 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИТАЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГРОЗДА КОЧОВА БР.2 ВЕЛЕС
76. 10-21914/2 4004005116716 29004501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДО ХАЏИ-НАУМОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 23 ВЕЛЕС
77. 10-23585/2 4004006119018 29005301 ПЗУ ЦЕН. ЗА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕКУВАЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА БР. 14-1/1 ВЕЛЕС
78. 10-21487/2 4004006119727 29006301 ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС
79. 10-21487/2 4004006119727 29006302 ПЗУ ДР АНИТА КАТРАНЏИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС
80. 10-21595/2 4004006119751 29007501 ПЗУ НЕРАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОРНО ОРИЗАРИ ББ ГОРНО ОРИЗАРИ - ВЕЛЕС
81. 10-21896/2 4004006119778 29007301 ПЗУ ДР-ЛИЛЈАНА ХРИСТОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТРЕ ПРЛИЧКО ББ ВЕЛЕС
82. 10-21640/2 4004006119786 29006601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ-ТОДОР ЈАНЕВ БР-1 ЧАШКА
83. 10-21640/2 4004006119786 29006602 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МЕЛНИЦА - ВЕЛЕС ЧАШКА
84. 10-21640/2 4004006119786 29006603 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕТРЕ ПРЛИЧКО БР.ББ ВЕЛЕС
85. 10-22991/2 4004006119824 29007601 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.14 ВЕЛЕС
86. 10-22991/2 4004006119824 29007603 ПЗУ Д-Р КОЦЕВСКА БИЉАНА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БАНЕ АНДРЕЕВ-РОНКАТА БР.1 ВЕЛЕС
87. 10-22296/2 4004006119867 29007101 ПЗУ ДР ПАУЛА МЕДАРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР ББ ВЕЛЕС
88. 10-22150/2 4004006119891 29009501 ПЗУ САНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС
89. 10-23562/2 4004006119999 29007001 ПЗУ ДР АНГЕЛИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕФКИ САЛИ БР.5 ВЕЛЕС
90. 10-20805/2 4004006120067 29007901 ПЗУ ФАМИЛИИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШЕФКИ САЛИ БР. 5 ВЕЛЕС
91. 10-22301/2 4004006120083 29006901 ПЗУ ДР. ЧАУШЕВСКА - ДР. КИЧУКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА 8ми НОЕМВРИ БР.1 ГРАДСКО
92. 10-21647/2 4004006120105 29007201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА УЛ. ЛАЗО ОСМАКОВ ББ ВЕЛЕС
93. 10-21647/2 4004006120105 29007202 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. БУЗАЛКОВО БУЗАЛКОВО
94. 10-23761/2 4004006120245 29009402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШ.МЕДИЦИНА ВЕЛА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ БР.2 ВЕЛЕС
95. 10-22877/2 4004007121903 29009801 ПЗУ Д-Р НАДИЦА ЦИЛАКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР 5 ВЕЛЕС
96. 10-11394/2 4004021519812 29015401 ПЗУ Д-Р КРИСТИНА КАМЧЕВА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШЕФКИ САЛИ БР.5 ( ЗАКУП ЗДРАВСТВЕН ДОМ ) ВЕЛЕС
97. 10-19671/2 4004022521675 29016201 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЕЛИ ВИТА ВЕЛЕС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.57 ВЕЛЕС
98. 10-23259/2 4004993103730 25055403 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА С.БУКОВИЌ - СКОПЈЕ САРАЈ - СКОПЈЕ
99. 10-23259/2 4004993103730 25055404 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА С.РАДУША - СКОПЈЕ РАДУША
100. 10-23259/2 4004993103730 25055405 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА С.БОЈАНЕ,САРАЈ БОЈАНЕ
101. 10-23259/2 4004993103730 25055406 ПЗУ ИЉМИ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОПАНИЦА УЛ.10 БР.18 КОПАНИЦА
102. 10-22521/2 4004994100858 29001001 ПЗУ ТРАЈКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗО ОСМАКОВ БР.9 ВЕЛЕС
103. 10-22305/2 4004994101340 29000801 ПЗУ ХИПОКРАТ- МБ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.59 ВЕЛЕС
104. 10-23144/2 4004995102021 29000206 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.4 ВЕЛЕС
105. 10-23144/2 4004995102021 29000207 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС
106. 10-23144/2 4004995102021 29000208 ПЗУ ДР-ПАНЧЕ АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.27/А-1 ВЕЛЕС
107. 10-22074/2 4004995107260 29001501 ПЗУ ДР ТРАЈАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.10 ВЕЛЕС
108. 10-21488/2 4004999109071 29001301 ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕНГЕЛСОВА БР.7 ВЕЛЕС
109. 10-21488/2 4004999109071 29001302 ПЗУ ДР ГОРАН КАТРАНЏИЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО БР.7 ВЕЛЕС
110. 10-20714/2 4004999109454 29001401 ПЗУ САНОМАК ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.159/2 ВЕЛЕС
111. 10-22338/2 4004999109977 29001701 ПЗУ ПУЛС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБЕН ВЕСОВ БР.7 ВЕЛЕС
112. 10-20757/2 4004999110460 29001801 ПЗУ ДР ТАТЈАНА ДИМИТРИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.24 ВЕЛЕС
113. 10-22745/2 4004999111424 29006401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОДОР ЈАНЕВ БР 2 ВЕЛЕС
114. 10-23490/2 4004999111718 29000301 ПЗУ БИОМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЃОРЕВ БР.185 ВЕЛЕС
115. 10-23222/2 4005001104949 5000801 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА
116. 10-23222/2 4005001104949 5000802 ПЗУ Д-Р ЛОРЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР.3 ВИНИЦА
117. 10-22418/2 4005006107695 5002701 ПЗУ Д-Р БЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА
118. 10-21929/2 4005006107717 5002201 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА ПЕТКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА
119. 10-23594/2 4005006107725 5002901 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА
120. 10-23489/2 4005006107776 5002001 ПЗУ МЕДИКА Д-Р ЗОРАН ПЕТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА
121. 10-23262/2 4005006107784 5002601 ПЗУ Д-Р МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА
122. 10-22414/2 4005007108628 5003701 ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.10 ВИНИЦА
123. 10-23787/2 4005007108849 5003801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА
124. 10-23787/2 4005007108849 5003802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА
125. 10-23787/2 4005007108849 5003803 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА
126. 10-23787/2 4005007108849 5003804 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВИНИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАКИМОВСКИ ПАТ ББ ВИНИЦА
127. 10-18361/2 4005009501548 5004203 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ПАВЛИНА СКРИНЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА ОГЊАН ПРИЦА БР.39 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
128. 10-24057/2 4005997102122 5000201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ГОЦЕ ТОДОРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА С.БЛАТЕЦ БЛАТЕЦ
129. 10-21055/2 4006005118126 6005301 ПЗУ СВЕТИ СТЕФАН ОПШТА МЕДИЦИНА МИТКО ЗАФИРОВ 10 ГЕВГЕЛИЈА
130. 10-20856/2 4006006120868 6003101 ПЗУ Д-Р САШКО КРЏЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ
131. 10-21759/2 4006006120892 6004301 ПЗУ СТАТУС НГО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НЕГОРЦИ
132. 10-20824/2 4006006120906 6003501 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСО МАРКОВ БР.3 БОГДАНЦИ
133. 10-20824/2 4006006120906 6003502 ПЗУ Д-Р САШКА АВРАМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА
134. 10-21072/2 4006006120965 6003802 ПЗУ Д-Р МАГДАЛЕНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ
135. 10-22213/2 4006006121023 6003701 ПЗУ Д-Р ДОЈРАНЛИЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА
136. 10-21037/2 4006006121082 6003901 ПЗУ Д-Р НИКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ ДАМКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА
137. 10-21037/2 4006006121082 6003902 ПЗУ Д-Р НИКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО БР.39 ГЕВГЕЛИЈА
138. 10-21305/2 4006006121252 6004001 ПЗУ Д-Р МИТО ДАГАЛЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ МИРАВЦИ
139. 10-22122/2 4006006121260 6002902 ПЗУ ДР. Х.Х. ПРОШЕВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН М.ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА
140. 10-21470/2 4006006121287 6003402 ПЗУ Д-Р ЏЕКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР.28 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА
141. 10-21701/2 4006008502040 6006202 ПЗУ РОЈАЛ-МЕДИКА 2 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.131 БОГДАНЦИ
142. 10-22234/2 4006009504411 6006902 ПЗУ ДЕЈНЕКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА
143. 10-21277/2 4006011506782 6007201 ПЗУ ДР ВИКТОР МУРЏЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.2 ГЕВГЕЛИЈА
144. 10-21119/2 4006013509274 6007600 ПЗУ Д-Р Љ.ТУРТУРОВА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО БР. 38 ГЕВГЕЛИЈА
145. 10-22233/2 4006013509509 6007900 ПЗУ ДР.ИВАНА ПАНАЈОТУ ГЕВГЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 38 ГЕВГЕЛИЈА
146. 10-20880/2 4006995102962 6000501 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВАСО КАРАЈАНОВ БР 20 ГЕВГЕЛИЈА
147. 10-20880/2 4006995102962 6000503 ПЗУ ДР ХАЏИ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ-ДАНКО БР.38 ГЕВГЕЛИЈА
148. 10-22108/2 4007001120351 7001701 ПЗУ ОРДИН.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САДРИ ОПШТА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ
149. 10-23208/2 4007003125458 7001503 ПЗУ ОТОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАВЛЕ АВРАМОСКИ БР.40 ГОСТИВАР
150. 10-22967/2 4007004128620 7002301 ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОВСКИ БР.25 ГОСТИВАР
151. 10-24435/2 4007005131900 7005301 ПЗУ ДР ВЕЛЈАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИНИНДЕНСКА ББ ГОСТИВАР
152. 10-22270/2 4007006135691 7007601 ПЗУ НОВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БОРИС КИДРИЧ -БР.ЛОК.37/Ц ГОСТИВАР ГОСТИВАР
153. 10-22902/2 4007006136647 7008701 ПЗУ Д-Р МУЈДИН ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ
154. 10-21414/2 4007006136698 7010801 ПЗУ ПРИМА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРИДОЛ-ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ
155. 10-23610/2 4007006136752 7008201 ПЗУ АРБ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧАЈЛЕ ЧАЈЛЕ
156. 10-21417/2 4007006136760 7008502 ПЗУ ДР. Н. ОСМАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ (КП1191) ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР
157. 10-22261/2 4007006136779 7009702 ПЗУ ЦАНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ
158. 10-22271/2 4007006136787 7009001 ПЗУ ХАНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СРБИНОВО СРБИНОВО
159. 10-22560/2 4007006136795 7009901 ПЗУ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР
160. 10-22476/2 4007006136841 7010001 ПЗУ ЛЕКАСВЕТ ОПШТА МЕДИЦИНА С ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ
161. 10-22383/2 4007006136914 7008101 ПЗУ ДР ИВИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ . МАРА УГРИНОВА ББ ГОСТИВАР
162. 10-23873/2 4007006136922 7010901 ПЗУ ЕУРО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРА УГРИНОСКА ББ ГОСТИВАР
163. 10-23017/2 4007006136981 7011901 ПЗУ ДР ВЕЛО Т.ТАНЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА С РОСТУШЕ РОСТУША
164. 10-23629/2 4007006137066 7012001 ПЗУ ПУЛС МЕДИКА ДР АРБЕН МИРТО ОПШТА МЕДИЦИНА ЖИРОВНИЦА ЖИРОВНИЦА
165. 10-23396/2 4007006137201 7010701 ПЗУ САРАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРА УГРИНОВА ГОСТИВАР
166. 10-22489/2 4007007137000 7009301 ПЗУ СОМИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАВРОВИ АНОВИ МАВРОВИ АНОВИ
167. 10-23609/2 4007007137191 7011401 ПЗУ СИГА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.М.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР
168. 10-22080/2 4007007137248 7010201 ПЗУ МИЛЕНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАЈОР ЧЕДО ФИЛИПОВСКИ ББ ГОСТИВАР
169. 10-24231/2 4007007137310 7011101 ПЗУ Д-Р АГИМ ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕГОТИНО ГОСТИВАР
170. 10-15628/2 4007007137329 7011202 ПЗУ Д-Р АГИМ САЛАИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО,ПОЛОШКО(ЗАКУП ЗД ГОСТИВАР) НЕГОТИНО - ПОЛОШКО
171. 10-22565/2 4007007137540 7010601 ПЗУ МЕЛ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ М.Ч. ФИЛИПОВСКИ ГОСТИВАР
172. 10-22407/2 4007007138350 7012401 ПЗУ Д-Р АНЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЕЛИЧИЦА БР.27 ГОСТИВАР
173. 10-23252/2 4007007139232 7012901 ПЗУ Д-Р БЕСА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР
174. 10-22888/2 4007007139283 7013001 ПЗУ ДР ДУБРАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЕЛИЧИЦА БР. 37 ГОСТИВАР
175. 10-22741/2 4007007139453 7013201 ПЗУ МЕДИКО ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВРАПЧИШТЕ ВРАПЧИШТЕ
176. 10-24017/2 4007007139526 7013101 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОПШТА МЕДИЦИНА С ЧЕГРАНЕ ЧЕГРАНЕ
177. 10-24017/2 4007007139526 7013102 ПЗУ МЕДИКА ЛОКУ ОПШТА МЕДИЦИНА С. КОРИТО КОРИТО
178. 10-22472/2 4007007139801 7013302 ПЗУ ДР БРАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР
179. 10-22940/2 4007008502462 7014101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР
180. 10-22940/2 4007008502462 7014102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МИ-СА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СИМНИЦА СИМНИЦА
181. 10-23996/2 4007008502969 7017201 ПЗУ ДР ГАЗИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДЕБРЕШТЕ ДЕБРЕШТЕ - ГОСТИВАР
182. 10-24180/2 4007010508273 7016901 ПЗУ ДИАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР.3/2-1 ГОСТИВАР
183. 10-23312/2 4007010510154 7017701 ПЗУ САТ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАНЧЕ ПОПОСКИ ЗГР.1,ВЛЕЗ1,СТАН 1 ГОСТИВАР
184. 10-24186/2 4007011511715 7018801 ПЗУ МЕДИЦИНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА СРЕТКО КРСТЕСКИ БР.47 Б ГОСТИВАР
185. 10-23273/2 4007013515939 7020200 Д-Р КАТЕРИНА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР
186. 10-22411/2 4007014516084 7020400 ПЗУ-Д-Р САФЕТ АМЗИ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 39 ГОСТИВАР
187. 10-22431/2 4007014516750 7020501 ПЗУ ЏАН МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА МАРОЈ ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ 29 ГОСТИВАР
188. 10-24197/2 4007014517790 7021301 ПЗУ ВИТАЛ МЕДИКАЛ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА КОЧО ЗОЗИ БР.63 ГОСТИВАР
189. 10-22794/2 4007014518044 7021700 ПЗУ Д-Р НИДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА БЕЛИЧИЦА 36 ГОСТИВАР
190. 10-21458/2 4007014518079 7021601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЊУ МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР
191. 10-24203/2 4007015519699 7022901 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА 41 А ГОСТИВАР
192. 10-24203/2 4007015519699 7022902 ПЗУ ЕУРОП МЕДИЦОЛ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА 200 ББ,ФОРИНО,ГОСТИВАР ФОРИНО
193. 10-23261/2 4007016521875 7023801 ПЗУ Д-Р ЛИНДА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР
194. 10-22897/2 4007017522956 7024401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ГУГИ БЛУ ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА ЃИНОСКИ БР.300 Б ГОСТИВАР
195. 10-22658/2 4007018524693 7024902 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПУЛС МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.29 ГОСТИВАР ГОСТИВАР
196. 10-10236/2 4007022533443 7028701 ПЗУ СИНА МЕДИКА ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР.117 ГОСТИВАР
197. 10-23378/2 4007992105878 7000701 ПЗУ ХУМАНА ОПШТА М. ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЈОР ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ БР.244 ГОСТИВАР
198. 10-23608/2 4007992106351 7001300 ПЗУ ДР ХАСИМ САЛИУ- ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН ПЕПОСКИ БР.35 ГОСТИВАР
199. 10-24382/2 4007993103356 7000601 ПЗУ САНАТРИКС НЌ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР.254 ГОСТИВАР
200. 10-22214/2 4007995102837 7001201 ПЗУ ПРАКСИС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПОПОВСКИ БР. 4-2/3 ГОСТИВАР
201. 10-20869/2 4007995110643 7000903 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ЕХОМЕД-ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЕДЕК КОСТОСКИ БР 52 ГОСТИВАР
202. 10-20869/2 4007995110643 7000904 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ЕХОМЕД-ГОСТИВАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА ЃИНОСКИ ББ ГОСТИВАР
203. 10-24237/2 4007996102075 7002201 ПЗУ КАРДИОМЕД ФС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ГИНОСКИ БР.227 ГОСТИВАР
204. 10-21034/2 4007996110949 7001001 ПЗУ НЕОНАТУС ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОБРИ ДОЛ ДОБРИ ДОЛ - ГОСТИВАР
205. 10-22641/2 4008001102660 8003501 ПЗУ ХЕАРТ - ДИЈАГНОСТИКА ДЕБАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.71/2-19 ДЕБАР
206. 10-22641/2 4008001102660 8003502 ПЗУ ХЕАРТ - ДИЈАГНОСТИКА ДЕБАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АМДИ ЛЕШИ БР.51 ДЕБАР
207. 10-21910/2 4008003104210 8001801 ПЗУ АЛ-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА С. МОГОРЧЕ - ДЕБАР МОГОРЧЕ
208. 10-21418/2 4008004103152 8000501 ПЗУ ПЕДИЈАТРИЈА Д ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХАМДИ ЛЕШИ ББ ДЕБАР
209. 10-20804/2 4008006104202 8002001 ПЗУ МЕДИ-САЛ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ ДОЛНО КОСОВРАСТИ
210. 10-22440/2 4008006104229 8001601 ПЗУ ГЕНТА-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР
211. 10-20641/2 4008006104245 8001701 ПЗУ НОВА-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА С.НОВАК НОВАК
212. 10-22563/2 4008006104253 8001501 ПЗУ ИЛКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АМДИ ЛЕШИ БР 51 ДЕБАР
213. 10-21047/2 4008006104300 8001401 ПЗУ МЕДИНА-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕНТАР ЖУПА ЦЕНТАР ЖУПА
214. 10-21098/2 4008006104326 8003101 ПЗУ АВИЦЕНА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЏЕПИШТЕ ЏЕПИШТЕ
215. 10-21416/2 4008008500288 8003401 ПЗУ НИЗО МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО БРОШТИЦА БРОШТИЦА
216. 10-21952/2 4008995100482 8000202 ПЗУ МЕДИ БЛЕР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ БР.148/1 ДЕБАР
217. 10-21669/2 4008999101742 8000301 ПЗУ АЛБА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР 10 ДЕБАР
218. 10-22007/2 4009006109260 9001301 ПЗУ ФРОСИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 4ти ЈУЛИ БР.19 ДЕЛЧЕВО
219. 10-22506/2 4009006109626 9003301 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА СИМОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО
220. 10-22910/2 4009006109880 9002401 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
221. 10-22910/2 4009006109880 9002402 ПЗУ МИРЈАНА-МЕДИКО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА САСА
222. 10-23205/2 4009006109936 9002501 ПЗУ Д-Р САШКО АРСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО
223. 10-23214/2 4009006109944 9002201 ПЗУ ПОЛИКЛ.ДР ДРАГИ ФАМИЛИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
224. 10-22474/2 4009006109952 9003102 ПЗУ Д-Р АНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44, ОРДИНАЦИЈА БР.24 ДЕЛЧЕВО
225. 10-22211/2 4009006109960 9003201 ПЗУ Д-Р СУЗАНА ЦУРЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР. 44 ДЕЛЧЕВО
226. 10-22052/2 4009006110004 9003402 ПЗУ МУЛТИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 (ОРДИНАЦИЈА БР.22) ДЕЛЧЕВО
227. 10-22317/2 4009006110020 9004101 ПЗУ Д-Р СЛАВИЦА ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО БР.44 ДЕЛЧЕВО
228. 10-23253/2 4009006110063 9002301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРШАЛ ТИТО БР 21 МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
229. 10-23253/2 4009006110063 9002302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДИБ-ХЕЛТ ОПШТА МЕДИЦИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА МОШТИЦА
230. 10-22710/2 4009006110152 9002102 ПЗУ ЕЛ-АН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ БР.16 ДЕЛЧЕВО
231. 10-21286/2 4009013504263 9005200 ПЗУ АНЕ-МЕДИКА ДЕЛЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО 44 ДЕЛЧЕВО
232. 10-22723/2 4009998103233 9000201 ПЗУ АКУС МЕДИКА-ДЕЛЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ БР.4 ДЕЛЧЕВО
233. 10-21040/2 4010002102730 10070601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА БР.36 ДЕМИР ХИСАР
234. 10-21040/2 4010002102730 10070602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР НАЈДОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕМИР ХИСАР СЛОЕШТИЦА
235. 10-21745/2 4010006103995 10074101 ПЗУ Д-Р РОЗА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР
236. 10-22054/2 4010006104002 10074201 ПЗУ СВ ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР
237. 10-21813/2 4010006104142 10074401 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ФИЛИПОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БИТОЛСКА ББ ДЕМИР ХИСАР
238. 10-8213/2 4010022503723 10076001 ПЗУ МЕДИКА УНА ДЕМИР ХИСАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БИТОЛСКА ББ(ЗАКУП ЗД ДЕМИР ХИСАР) ДЕМИР ХИСАР
239. 10-22893/2 4011001116378 11000801 ПЗУ БИО МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР 10 КАВАДАРЦИ
240. 10-23552/2 4011005123263 11007102 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА РЕСАВСКА 13 ЛОК.3 КАВАДАРЦИ
241. 10-21995/2 4011006125685 11006301 ПЗУ МАР-МEДИК ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРОЛЕТЕРСКА БР.3 КАВАДАРЦИ
242. 10-22342/2 4011006125715 11006001 ПЗУ Д-Р ЈАНЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ
243. 10-22698/2 4011006125731 11006401 ПЗУ ДР ШЕМОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ
244. 10-22344/2 4011006125758 11006901 ПЗУ ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВЦИ БР 11 КАВАДАРЦИ
245. 10-23803/2 4011006125774 11005501 ПЗУ АГАПЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ
246. 10-22345/2 4011006125790 11005801 ПЗУ ДР ТЕМЕЛКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 11 КАВАДАРЦИ
247. 10-21602/2 4011006125804 11007202 ПЗУ Д-Р ЧИРКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.11 КАВАДАРЦИ
248. 10-21982/2 4011006125847 11006101 ПЗУ СИТИЦЕМ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.89 ВАТАША
249. 10-21948/2 4011007500021 11008601 ПЗУ МЕДИКА ПЕЊУШКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СТРАШО ПИНЏУР ББ КАВАДАРЦИ
250. 10-22493/2 4011008502206 11009901 ПЗУ ДР ВЕРЧЕ АНГЕЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СИРКОВО СИРКОВО
251. 10-22427/2 4011008503229 11010103 ПЗУ ВИТАЛИА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖО АЛЕКСОВ БР.1/3, КАВАДАРЦИ КАВАДАРЦИ
252. 10-21346/2 4011012509339 11011001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЦЕЛЗУС НОВА КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЦАНО ПОПРИСТОВ 44/1-2 КАВАДАРЦИ
253. 10-23002/2 4011995102346 11000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БР.6 КАВАДАРЦИ
254. 10-23002/2 4011995102346 11000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ СО БИОХ.ЛАБ.МЕДИКУС 92 КАВАДАРЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ТЕЛОТ БР.1 ФАБРИКА ЗА КАБЛИ ДРЕКСЛМАЈЕР КАВАДАРЦИ
255. 10-21482/2 4011995108743 11000501 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.МАКЕДОНИЈА БР.7-3/1 КАВАДАРЦИ
256. 10-21482/2 4011995108743 11000503 ПЗУ РИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛЕВАР МАКЕДОНИЈА БР.7/3-1 КАВАДАРЦИ
257. 10-21459/2 4011998111044 11000901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ
258. 10-21459/2 4011998111044 11000902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.24 КАВАДАРЦИ
259. 10-21459/2 4011998111044 11000903 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЦЕЛЗУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЦАНО ПОП-РИСТОВ БР.44 КАТ 1 ЛОК.2 КАВАДАРЦИ
260. 10-23454/2 4011999113245 11000701 ПЗУ СИМБИМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦАНО ПОП РИСТОВ БР.36 КАВАДАРЦИ
261. 10-23392/2 4012003115227 12000401 ПЗУ ЕРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЕЛЕ ЗМЕЈКОВСКИ ББ КИЧЕВО
262. 10-23369/2 4012004117487 12000603 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО
263. 10-23369/2 4012004117487 12000605 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО
264. 10-23369/2 4012004117487 12000606 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.ДИЧО ВОЈВОДА БР.4А КИЧЕВО
265. 10-20884/2 4012005119157 12002203 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО
266. 10-20884/2 4012005119157 12002204 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА АЛТЕА МЕДИКА КИЧЕВО ПЕДИЈАТРИЈА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 123/1 КИЧЕВО
267. 10-22277/2 4012006120000 12002702 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО СУПРА МЕДИКА КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РУДНИЧКА БР.44А-10 КИЧЕВО КИЧЕВО
268. 10-22838/2 4012006121090 12004501 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО
269. 10-22838/2 4012006121090 12004502 ПЗУ Д-Р ГОЦЕ ПЕЈОСКИ КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.105-А КИЧЕВО
270. 10-23540/2 4012006121112 12005301 ПЗУ ЛМ-МЕДИКА КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО
271. 10-23567/2 4012006121120 12004101 ПЗУ Д-Р ЃУЛША ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО
272. 10-22662/2 4012006121180 12004201 ПЗУ КИМ-САНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО
273. 10-21315/2 4012006121198 12004801 ПЗУ Д-Р ИБРАИМ РАМАДАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЗАЈАС ЗАЈАС
274. 10-22925/2 4012006121295 12003801 ПЗУ АВА-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО
275. 10-20832/2 4012006121309 12005103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО
276. 10-20832/2 4012006121309 12005104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО
277. 10-20832/2 4012006121309 12005105 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АЛТЕА- СИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.109/2-2 КИЧЕВО КИЧЕВО
278. 10-21495/2 4012006121333 12003901 ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КИЧЕВО
279. 10-21495/2 4012006121333 12003902 ПЗУ Д-Р ДИЧОСКА КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО
280. 10-23015/2 4012006121350 12005001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ГЕТОАРИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.42, СОБА БР.2 КИЧЕВО
281. 10-23248/2 4012006121392 12006101 ПЗУ БЕСА-МЕДИОР ОСЛОМЕЈ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ОСЛОМЕЈ ОСЛОМЕЈ
282. 10-23340/2 4012008502938 12006701 ПЗУ ДР ЕРАН АЛИМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.С.ЧЕЛОПЕЦИ ЧЕЛОПЕЦИ
283. 10-22322/2 4012013508669 12009000 ПЗУ ДРАГА-МЕДИКА ПЛУС КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.95 КИЧЕВО
284. 10-23875/2 4012014510306 12009500 ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА МАРА УГРИНОВА-ГИНА БР.12/4 КИЧЕВО КИЧЕВО
285. 10-23875/2 4012014510306 12009501 ПЗУ ТРПЕСКИ -1 КИЧЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.90,С.ДРУГОВО,КИЧЕВО(ЗАКУП ЗД КИЧЕВО) ДРУГОВО
286. 10-21385/2 4012992102171 12000301 ПЗУ УЛТРАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДУШАН ЈОВЕСКИ БР.34 КИЧЕВО
287. 10-23019/2 4012993106049 12000201 ПЗУ ГЕНТИАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 СЕПТЕМВРИ ББ КАЛЕНДА/ II КИЧЕВО
288. 10-21800/2 4013002116510 13070101 ПЗУ АНА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕШИНОВО ЧЕШИНОВО
289. 10-21865/2 4013005120151 13071501 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА 05 ОПШТА МЕДИЦИНА АНГЕЛ ДОНЕВ 1 КОЧАНИ
290. 10-23155/2 4013005120810 13073501 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ТОШО АРСОВ БР 4 КОЧАНИ
291. 10-23155/2 4013005120810 13073502 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОСОГОВСКА ББ ТРКАЊЕ КОЧАНИ
292. 10-23155/2 4013005120810 13073503 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ
293. 10-23155/2 4013005120810 13073504 ПЗУ ТОДОСИЕВ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.84/2 КОЧАНИ
294. 10-21171/2 4013006121810 13073801 ПЗУ Д-Р АПОСТОЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ БР.8-1/4 КОЧАНИ
295. 10-21999/2 4013006122840 13075001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ЕРБАПЧЕ БР.143 КОЧАНИ
296. 10-22140/2 4013006122921 13075901 ПЗУ Д-Р МАРИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ
297. 10-23328/2 4013006122930 13075201 ПЗУ Д-Р ЛИЛЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ
298. 10-22178/2 4013006123022 13075301 ПЗУ ЛЕНЧЕ И ЈАВОРКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ
299. 10-22002/2 4013006123065 13075401 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ГАЦОВА - МИТЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА ББ ЗРНОВЦИ
300. 10-22173/2 4013006123120 13075501 ПЗУ Д-Р ВЕРИЦА ГЕОРГИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАН ЗЕЧАР БР. 21 КОЧАНИ
301. 10-21205/2 4013006123138 13075801 ПЗУ МЕДИ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИЛАН ЗЕЧАР БР.21 КОЧАНИ
302. 10-21891/2 4013006123553 13076501 ПЗУ ДР ЈОВАНКА АЛЕКСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР 91 КОЧАНИ
303. 10-23783/2 4013006124371 13077501 ПЗУ МЕДИКА-ЕС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СКОПСКА БР.6 КОЧАНИ
304. 10-23462/2 4013009504574 13079001 ПЗУ ДР ШУПЕРЛИСКИ 1 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РАДЕ КРАТОВЧЕ БР.2 КОЧАНИ
305. 10-24135/2 4013994100202 13070801 ПЗУ САНИ МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈА БР. 2/6 КОЧАНИ
306. 10-21474/2 4013994102515 13071201 ПЗУ ЕХОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РОЗА ПЕТРОВА БР.97 КОЧАНИ
307. 10-21804/2 4013994104283 13070701 ПЗУ ДР АЦО ДОНЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.9-ТИ МАЈ БР.19 КОЧАНИ
308. 10-21127/2 4013994105700 13071401 ПЗУ НИРВАНА ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО СИМЕОНОВ 17 КОЧАНИ
309. 10-21939/2 4013996104981 13070301 ПЗУ ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВО ЛОЛА РИБАР БР.5 КОЧАНИ
310. 10-22175/2 4013996105759 13070501 ПЗУ МОГИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СРЕМСКА БР.19 КОЧАНИ
311. 10-23347/2 4013998107554 13070601 ПЗУ Д-Р ТОДОРОВ КОЧАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.5/3-М.ЛОКАЛ 3 КОЧАНИ
312. 10-23511/2 4013999109992 13071002 ПЗУ ДИЈАГНОСТИКА М ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ. КОЧАНИ
313. 10-21779/2 4014006103915 14001101 ПЗУ ДР МАГДАЛЕНА БОЈАЏИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ТЕСЛА БР 4 КРАТОВО
314. 10-22369/2 4014006103958 14001001 ПЗУ АНИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО
315. 10-22448/2 4014009500842 14001601 ПЗУ ПРО БОНО МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО КРАТОВО
316. 10-22993/2 4014016502346 14001801 ПЗУ МИЛА ПРИМА МЕДИКА - КРАТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТРАЦИН,КРАТОВО СТРАЦИН
317. 10-22954/2 4014994100616 14000201 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ТЕСЛА БР.4 КРАТОВО
318. 10-22954/2 4014994100616 14000203 ПЗУ БЕБИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИКОЛА ТЕСЛА , БР. ББ КРАТОВО
319. 10-23438/2 4015005104825 15000301 ПЗУ ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР. 159 КРИВА ПАЛАНКА
320. 10-23438/2 4015005104825 15000302 ПЗУ ДР СТОЈНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.159 КРИВА ПАЛАНКА
321. 10-21064/2 4015006105515 15001201 ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГЕРМАН ББ РАНКОВЦЕ ГЕРМАН
322. 10-21064/2 4015006105515 15001203 ПЗУ Д-Р ТОМЧЕ ДОДЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ
323. 10-21840/2 4015006105582 15001701 ПЗУ Д-Р ТРАЈКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА
324. 10-22588/2 4015006105590 15002101 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА
325. 10-22581/2 4015006105647 15002201 ПЗУ ЕВРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА
326. 10-22944/2 4015006105671 15001603 ПЗУ ДР КРСТЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРИВА ПАЛАНКА
327. 10-22185/2 4015006105680 15002601 ПЗУ Д-Р ИЛЕ СТАМЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА
328. 10-21480/2 4015006105698 15002501 ПЗУ Д-Р РОДНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВА ПАЛАНКА
329. 10-24123/2 4015008500977 15003301 ПЗУ ДР МАЏОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХЕРОЈ КАРПОШ БР.11 КРИВА ПАЛАНКА
330. 10-21761/2 4015012502852 15003700 ПЗУ Д-Р ТРАЈЧЕ ЕВ КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА СВ.ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 28Л КРИВА ПАЛАНКА
331. 10-23689/2 4015016504370 15004001 ПЗУ Д-Р ПЕТКОВСКИ МЕД КРИВА ПАЛАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА ХЕРОИ КАРПОШ БР.110 КРИВА ПАЛАНКА
332. 10-21408/2 4016005104236 20057802 ПЗУ Д-Р НИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖИТОШЕ ЖИТОШЕ
333. 10-21648/2 4016006104442 16001501 ПЗУ МЕДИКУС Г ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО
334. 10-22364/2 4016006104582 16001301 ПЗУ Д-Р ЛИДИЈА КАРДУЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА ББ КРУШЕВО
335. 10-23357/2 4017000134443 17012701 ПЗУ МЕДИКАЦИО Ф ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЛОПАТЕ ЛОПАТЕ
336. 10-23574/2 4017001136547 17011601 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ БР.55 КУМАНОВО
337. 10-22304/2 4017001137071 17013901 ПЗУ ДР БАЈРАМИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВАРДАРСКА БР 43 КУМАНОВО
338. 10-22501/2 4017001137446 17011801 ПЗУ ДР ВЕРГО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАРАЖДИНСКА БР.14 КУМАНОВО
339. 10-24036/2 4017001137470 17011201 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ДР ПАВКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11 ОКТОМВРИ БР 76 КУМАНОВО
340. 10-21239/2 4017001137853 17010202 ПЗУ ДР ТОМЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.62 КУМАНОВО
341. 10-23161/2 4017002140505 17013501 ПЗУ ДР.СЛАЃАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ДОНЕ БОЖИНОВ 62 КУМАНОВО
342. 10-20660/2 4017002140769 17028102 ПЗУ ЦД - МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР 27 КУМАНОВО
343. 10-22358/2 4017003146310 17013003 ПЗУ ДР ТАСЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО САЛАЈ БР.2 КУМАНОВО
344. 10-22128/2 4017004150443 17010701 ПЗУ УНИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА ББ КУМАНОВО
345. 10-22728/2 4017004150621 17017002 ПЗУ ДР.ДРАГАН ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДОБРОШАНЕ ДОБРОШАНЕ
346. 10-21272/2 4017006159111 17026401 ПЗУ БИЛЈАНА ДЕЈАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРОС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО
347. 10-21435/2 4017006159120 17024502 ПЗУ Д-Р ЈАХИУ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОДЕ МЕНДОЛ БР.65/2 КУМАНОВО
348. 10-23148/2 4017006159146 17024301 ПЗУ Д-Р БАЈРАМ ИМЕРИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО
349. 10-24004/2 4017006159235 17024701 ПЗУ ДР ЉИЉАНА МАКСИМОВСКА-БЛИЗНАКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ЧИЧО БР.7 КУМАНОВО
350. 10-21146/2 4017006159260 17024401 ПЗУ Д-Р АНИТА АЛЕКСОВА-ВЕЛИЧКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО
351. 10-21006/2 4017006159286 17025601 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ЈАНЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО
352. 10-22091/2 4017006159375 17024902 ПЗУ ДР ИСМАИЛ КУРТИШИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТОДЕ МЕНДОЛ БР.67 КУМАНОВО
353. 10-21580/2 4017006159804 17026301 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИСК КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО
354. 10-23182/2 4017006159987 17026201 ПЗУ КОСМАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КЛЕЧЕВЦЕ КЛЕЧЕВЦЕ
355. 10-22246/2 4017007161659 17028201 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА - И ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ
356. 10-21309/2 4017007501190 17029602 ПЗУ ДР ГИЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РУГЕР БОШКОВИЌ БР.2 КУМАНОВО
357. 10-21309/2 4017007501190 17029603 ПЗУ ДР ГИЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.300, БР.12, КУМАНОВО КУМАНОВО
358. 10-21977/2 4017008504916 17031303 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА БР.9 КУМАНОВО
359. 10-21977/2 4017008504916 17031305 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.28 (ЗАКУП ЈЗУ-ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ) СКОПЈЕ - ЧАИР
360. 10-21977/2 4017008504916 17031306 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ БР.21(ЗАКУП ЈЗУ ЗД СКОПЈЕ) СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
361. 10-21977/2 4017008504916 17031307 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРИМА-МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАНКО БОГДАНСКИ-ГУЦМАН БР.8 КУМАНОВО
362. 10-23443/2 4017009510278 17032703 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д-Р РИБАР БР.2 КУМАНОВО
363. 10-23443/2 4017009510278 17032705 ПЗУ ДР НУХИ ЈУСУФИ ОПШТА МЕДИЦИНА РИБАР БР.2 КУМАНОВО
364. 10-21686/2 4017010512934 17033501 ПЗУ ДР МИНУРИ ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО РОМАНОВЦЕ РОМАНОВЦЕ
365. 10-21449/2 4017012521426 17036300 ПЗУ ГА-МА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 19 А КУМАНОВО
366. 10-21659/2 4017012521450 17036500 Д-Р МАРИЈА ЈОВАНОВСКА-ТГ П.З.У. КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА МОША ПИЈАДЕ 174 А КУМАНОВО
367. 10-21569/2 4017013524160 17037601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ММ-МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.11 (ЈЗУ ЗДРВ.ДОП -ЗАКУП) КУМАНОВО КУМАНОВО
368. 10-21577/2 4017014524619 17037800 ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЛИДИЈА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА БОРИС КИДРИЧ 11-ОРД.14 КУМАНОВО
369. 10-24206/2 4017014524805 17037901 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕСКОВАЧКА 22 КУМАНОВО
370. 10-24206/2 4017014524805 17037902 ПЗУ Д-Р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКОВАЧКА БР.22 КУМАНОВО
371. 10-23781/2 4017015528871 17039601 ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО ПЕДИЈАТРИЈА УЛ ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР. 22 А КУМАНОВО КУМАНОВО
372. 10-23781/2 4017015528871 17039602 ПЗУ ТЕО МЕДИКА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР.22А КУМАНОВО
373. 10-23163/2 4017015529347 17040001 ПЗУ Д-Р ЦВЕТКОВСКИ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 43/5 КУМАНОВО КУМАНОВО
374. 10-23991/2 4017016529944 17040302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО - ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР. 76 КУМАНОВО КУМАНОВО
375. 10-23991/2 4017016529944 17040303 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО - ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАГАН СТОПАРЕВИЌ БР.10/2 ПРИЗЕМЈЕ КУМАНОВО
376. 10-23991/2 4017016529944 17040304 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО - ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦВЕТАН ДИМОВ БР.33-Л47 СКОПЈЕ - ЧАИР
377. 10-23909/2 4017017532469 17040601 ПЗУ ЌОШАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ КУМАНОВО
378. 10-21245/2 4017017533953 17040901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГАБРИЕЛА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКОВАЧКА 55 А КУМАНОВО КУМАНОВО
379. 10-21754/2 4017992105148 17010502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗАНА КУМАНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈНА БР. 30 КУМАНОВО КУМАНОВО
380. 10-23972/2 4017993105184 17015501 ПЗУ ПЕЛУМБ БИТРИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКО ТАНЕВ БР.10 КУМАНОВО
381. 10-24002/2 4017993114230 17012501 ПЗУ РИЛИНДИ ОПШТА МЕДИЦИНА С. МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ
382. 10-20764/2 4017993121902 17014301 ПЗУ ПАЈТИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛУПЧАНЕ СЛУПЧАНЕ
383. 10-21481/2 4017994101026 17012401 ПЗУ ДР.СТОЈМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„11 ОКТОМВРИ“ БР.81-4 КУМАНОВО КУМАНОВО
384. 10-21713/2 4017994103444 17012201 ПЗУ ДР.БОЖО ОПШТА МЕДИЦИНА ТОДЕ ДУМБА 10 КУМАНОВО
385. 10-21713/2 4017994103444 17012203 ПЗУ ДР.БОЖО ОПШТА МЕДИЦИНА С.РОМАНОВЦЕ - КУМАНОВО РОМАНОВЦЕ
386. 10-20693/2 4017994105412 17011101 ПЗУ ДР ЃОШЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОКТОМВРИСКА РЕВОЛУЦИЈА БР 34 КУМАНОВО
387. 10-21225/2 4017994108985 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.5 КУМАНОВО
388. 10-21225/2 4017994108985 17010401 ПЗУ ДР ГОРАН ДЕНКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.5-А КУМАНОВО
389. 10-22749/2 4017994115655 17013302 ПЗУ ФИЛИЗ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ
390. 10-23764/2 4017994116716 17012001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАТЕЈЧЕ МАТЕЈЧЕ
391. 10-23764/2 4017994116716 17012002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ - КАРПОШ БР. 17 КУМАНОВО
392. 10-23764/2 4017994116716 17012003 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ШЕНДЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РИСТОВАЦ БР.18/3 КУМАНОВО
393. 10-23563/2 4017994124603 17012801 ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛИПКОВО ЛИПКОВО
394. 10-23563/2 4017994124603 17012803 ПЗУ ОРД.ПО ОПШ.МЕДИЦИНА И БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИ РЕС ОПШТА МЕДИЦИНА РОКОМИЈА БР.49 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
395. 10-21755/2 4017995101143 17013701 ПЗУ САНИТАС С ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.83 А КУМАНОВО
396. 10-21376/2 4017995105939 17014103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР. 2 НАС. КАРПОШ КУМАНОВО
397. 10-21376/2 4017995105939 17014104 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРПОШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.2 НОВ ОБЈЕКТ КАРПОШ КУМАНОВО
398. 10-22161/2 4017995110207 17010601 ПЗУ МУЛТИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛЕСКОВАЧКА БР.20 КУМАНОВО
399. 10-23993/2 4017995114229 17011701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО
400. 10-23993/2 4017995114229 17011703 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11-ТИ НОЕМВРИ БР.38 КУМАНОВО
401. 10-22647/2 4017995116701 17012302 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛО ОТЉА ОТЉА
402. 10-22647/2 4017995116701 17012303 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ БР.17/2 КУМАНОВО
403. 10-20702/2 4017995125166 17010301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКУС-РУХ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО
404. 10-20702/2 4017995125166 17010302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКУС-РУХ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 - ТИ НОЕМВРИ БР.11 КУМАНОВО
405. 10-23355/2 4017996105150 17012101 ПЗУ АЛМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 НОЕМВРИ БР.23 НИКУШТАК
406. 10-22557/2 4017996113277 17011903 ПЗУ МЕДИКАМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР. 4 КУМАНОВО
407. 10-22231/2 4017996114079 17014401 ПЗУ ЈУГО ФЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕРКЕЗИ КУМАНОВО
408. 10-21692/2 4017996116241 17015401 ПЗУ ДР. ГУЛИНАЦ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТРОМЕЃА КУМАНОВО
409. 10-22781/2 4017996119895 17014901 ПЗУ ДР ДЕСАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЕРО ШВАРЦ БР.3 КУМАНОВО
410. 10-20834/2 4017997127735 17011302 ПЗУ ДР ЗОРИЦА ЈОВАНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.О.РЕВОЛУЦИЈА БР. К-5 ББ КУМАНОВО
411. 10-24000/2 4017997127760 17012903 ПЗУ ДР ТЕУТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11-ТИ НОЕМВРИ БР.70 КУМАНОВО
412. 10-24025/2 4017997128448 17014601 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.10 БР.7 БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ
413. 10-24025/2 4017997128448 17014602 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ
414. 10-24025/2 4017997128448 17014603 ПЗУ ДР НИКОЛОВСКА СОЊИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БИЉАНОВЦЕ БИЉАНОВЦЕ
415. 10-24035/2 4017998128190 17013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р МИРЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.11 ОКТОМВРИ БР.76/5 КУМАНОВО
416. 10-22120/2 4017998133097 17015301 ПЗУ ДР.СИЛВАНА ДООЕЛ ПАВЛОВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА ТЕСЛА 52 КУМАНОВО
417. 10-21750/2 4017999131101 17013101 ПЗУ ДР БРАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ БР.40 КУМАНОВО
418. 10-22907/2 4017999132175 17015001 ПЗУ АЛФА МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.Х.Т.КАРПОШ БР.7 КУМАНОВО
419. 10-23701/2 4018006104003 3004301 ПЗУ ДР.ТЕПШИЌ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА САМОКОВ САМОКОВ
420. 10-23536/2 4018013501816 3005100 ПЗУ Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ ББ МАКЕДОНСКИ БРОД
421. 10-22956/2 4018014502018 3005400 П.З.У. ПО ОПШТА МЕДИНИЦА Д-Р СПАСКО ЃУРЧИНОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ВУК КАРАЏИЌ БР 2 М.БРОД МАКЕДОНСКИ БРОД
422. 10-20625/2 4019000106531 18000503 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЖАНА НЕГОТИНО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.1 НЕГОТИНО
423. 10-20625/2 4019000106531 18000504 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЖАНА НЕГОТИНО ОПШТА МЕДИЦИНА С. КРИВОЛАК КРИВОЛАК
424. 10-21135/2 4019006111731 18002501 ПЗУ СИ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВЕЛКО ВЛАХОВИЌ НЕГОТИНО
425. 10-21079/2 4019006111774 18002302 ПЗУ Д-Р ОЛИВИЈА-ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ 13,НЕГОТИНО НЕГОТИНО
426. 10-22939/2 4019006111782 18002801 ПЗУ ДР ОЛГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ ДЕМИР КАПИЈА
427. 10-21905/2 4019006111790 18002602 ПЗУ Д-Р КАТИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11-ТИ ОКТОМВРИ ББ (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ НЕГОТИНО) ДЕМИР КАПИЈА ДЕМИР КАПИЈА
428. 10-21987/2 4019006111898 18002002 ПЗУ Д-Р МИРЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.117-2 НЕГОТИНО
429. 10-5482/2 4019022510484 18005901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АНДРЕА МЕДИКА-НЕГОТИНО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФЕМО КУЛАКОВ БР.45 НЕГОТИНО
430. 10-24223/2 4019994103226 18000401 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА ПЕТРОВ БР.2 НЕГОТИНО
431. 10-24223/2 4019994103226 18000403 ПЗУ ГАЛМЕДИКУС ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ БР.2 НЕГОТИНО
432. 10-23225/2 4019995103327 18000201 ПЗУ ДР ТОМЕ КОСТАДИНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА БР.2/2 НЕГОТИНО
433. 10-23620/2 4019997104762 18000301 ПЗУ ХИПОКРАТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.„ИКО ЗАРОВ“ БР.6 НЕГОТИНО НЕГОТИНО
434. 10-20882/2 4020000124562 19010501 ПЗУ НЕФРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОГОМИЛСКА БР.47 ОХРИД
435. 10-22881/2 4020000125321 19001401 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА* ОПШТА МЕДИЦИНА ЖИВКО ЧИНГО 122 ОХРИД
436. 10-21371/2 4020000125917 19000303 ПЗУ ЕНДОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА 7 МИ НОЕМВРИ БР 79/1-1 ОХРИД ОХРИД
437. 10-21662/2 4020006145740 19010401 ПЗУ ДР ДРАГИЦА НАУМОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.181 ОХРИД
438. 10-21619/2 4020006146371 19008601 ПЗУ Д-Р СУЗАНА МАХОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРУМ ТОЧКОВ ББ ОХРИД
439. 10-21152/2 4020006146436 19009801 ПЗУ ДР ПАНТОСКА И ДР ГРУНЧЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД
440. 10-22302/2 4020006146452 19008501 ПЗУ НИКОДАМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕЛМЕЈ ВЕЛМЕЈ
441. 10-22302/2 4020006146452 19008502 ПЗУ НИКОДАМ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИЛИНДЕНСКА БР.96 С.ВЕЛГОШТИ-ОХРИД ВЕЛГОШТИ
442. 10-21313/2 4020006146495 19007801 ПЗУ ДР СЛАВИЦА ФИЛЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ 69 ОХРИД
443. 10-24074/2 4020006146525 19010102 ПЗУ ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД
444. 10-24074/2 4020006146525 19010104 ПЗУ ДАРОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ТУРИСТИЧКА БР.73 ОХРИД
445. 10-22626/2 4020006146541 19010801 ПЗУ Д-Р ЈОВАНКА ЉАТКОВА-ДУКЛЕСКА И Д-Р ОЛГА КАРАМАЧОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД
446. 10-22656/2 4020006146550 19010601 ПЗУ Д-Р ВИОЛЕТА МИЦКОСКА И Д-Р СНЕЖАНА ГРИНТАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69 ОХРИД
447. 10-21423/2 4020006146576 19010201 ПЗУ ПРИМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.69,ОБЈЕКТ МАЛАРИЧНА ОХРИД
448. 10-23350/2 4020006146657 19011202 ПЗУ ПРИМ.Д-Р МАРКОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР.7А ОХРИД
449. 10-23889/2 4020007146952 19010001 ПЗУ УНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Д.ВЛАХОВ БР 69 ОХРИД
450. 10-23162/2 4020007500144 19012001 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА С. БЕЛЧИШТА -ОХРИД БЕЛЧИШТА
451. 10-23162/2 4020007500144 19012002 ПЗУ ДР АЛЕКСАНДАР НИЧОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.34 СЛИВОВО, СЛИВОВИ АНОВИ ДЕБАРЦА СЛИВОВО
452. 10-23353/2 4020009508509 19013702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ ББ ОХРИД
453. 10-23353/2 4020009508509 19013704 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА БР.45 ОХРИД
454. 10-23353/2 4020009508509 19013705 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.КУРАТИЦА, ОХРИД КУРАТИЦА
455. 10-22958/2 4020011517701 19015101 ПЗУ ДР КРИСТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ПИТУ ГУЛИ 67 ОХРИД
456. 10-22958/2 4020011517701 19015102 ПЗУ ДР КРИСТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИТУ ГУЛИ БР.55 ОХРИД
457. 10-21328/2 4020012518230 19015201 ПЗУ Д-Р БИЉАНА ГЛАВИНЧЕВА РУМЕНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДАМЕ ГРУЕВ БР.104 ОХРИД
458. 10-21511/2 4020012519538 19015402 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА ДИМИТРОВСКА И БИОХЕМ-ДИЈАГНОСТИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ТУРИСТИЧКА, БР.47А ОХРИД ОХРИД
459. 10-22295/2 4020012520102 19015301 ПЗУ БОНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ШАР ПЛАНИНА БР.1/1-10 ОХРИД
460. 10-22295/2 4020012520102 19015302 ПЗУ БОНА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. 248-2/2 ОХРИД
461. 10-23934/2 4020016531451 19018701 ПЗУ ПРОМЕДИКА С.ПЕШТАНИ ОХРИД ОПШТА МЕДИЦИНА НАУМ ОХРИДСКИ БР. 1 ПЕШТАНИ - ОХРИД
462. 10-22456/2 4020018537155 19019401 ПЗУ СЕПТИМА ОХРИД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.7 МИ НОЕМВРИ БР.97 ОХРИД
463. 10-11410/2 4020021543905 19020601 ПЗУ МОЕ ЗДРАВЈЕ МЕДИКА ОХРИД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.188-2/1 ОХРИД
464. 10-23464/2 4020993112475 19001001 ПЗУ СОНЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ Б-2-11/2 ОХРИД
465. 10-23220/2 4020994104972 19000801 ПЗУ ПРИМ ДР ЉИЉАНА АРНАУДОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ БР 42 ОХРИД
466. 10-22378/2 4020994111910 19001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА КОЛЕВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА СИРМА ВОЈВОДА БР 103 ОХРИД
467. 10-22554/2 4020995112154 19001201 ПЗУ СТОЈКА МАСЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНЕ САНДАНСКИ БР 9 ОХРИД
468. 10-23881/2 4020996104813 19000604 ПЗУ МЕДИ КОР ОПШТА МЕДИЦИНА ТУРИСТИЧКА БР 2 ОХРИД
469. 10-24219/2 4020996104996 19001802 ПЗУ ДР МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛЕВАР НА РЕВОЛУЦИЈА ББ ОХРИД
470. 10-21834/2 4020996105003 19001601 ПЗУ ДР НИКОЛА ФИЛЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ 3-3 ОХРИД
471. 10-21820/2 4020996113197 19001501 ПЗУ ЕСКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БОГОМИЛСКА БР 49 ОХРИД
472. 10-21362/2 4020999125773 19000501 ПЗУ ДР БЛАГУНА БАЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА ДАМЕ ГРУЕВ БР3 ОХРИД
473. 10-21485/2 4021000128840 20013901 ПЗУ ДР КАТЕРИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА ЛАМЕСКИ БР.38 ПРИЛЕП
474. 10-22078/2 4021000130771 20013002 ПЗУ МЕДИЛЕК С ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕДВАРД КАРДЕЉ БР.8 КРИВОГАШТАНИ КРИВОГАШТАНИ
475. 10-21044/2 4021001131712 20013503 ПЗУ 95-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНДОН СЛАБЕЈКО БР.16 ПРИЛЕП
476. 10-23847/2 4021002133310 20013201 ПЗУ ОРТОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР.3 ПРИЛЕП
477. 10-21506/2 4021003139044 20013302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ ВИТАКОР ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА НИКОЛА КАРЕВ 9А ПРИЛЕП
478. 10-22158/2 4021004142782 20027906 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АЛТЕА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ БР.10 ПРИЛЕП
479. 10-21872/2 4021004142952 20013801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ОБРШАНИ КРИВОГАШТАНИ ОБРШАНИ
480. 10-21872/2 4021004142952 20013804 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ПРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВОЃАНИ, КРИВОГАШТАНИ ВОЃАНИ
481. 10-21674/2 4021005146765 20043202 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.С.МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП МАЛО КОЊАРИ
482. 10-21674/2 4021005146765 20043203 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА С.МАЛО КОЊАРИ,ПРИЛЕП МАЛО КОЊАРИ
483. 10-21674/2 4021005146765 20043204 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА МАНЧУ МАТАК БР.2,С.ВИТОЛИШТЕ ВИТОЛИШТЕ
484. 10-21674/2 4021005146765 20043205 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НОРОВО,КРУШЕВО НОРОВО
485. 10-21341/2 4021005147699 20044401 ПЗУ АЛФАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРКА СТЕВАНОСКИ БР.1А ПРИЛЕП
486. 10-23343/2 4021006149008 20048402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВОЈВОДИНСКА БР.66-А/2-5 ПРИЛЕП
487. 10-23343/2 4021006149008 20048403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НЕФРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА НАС.РИД УЛ. МАРИОВСКА БР.12 ПРИЛЕП
488. 10-21248/2 4021006149172 20048201 ПЗУ ЕЛИКСИР-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.2 ПРИЛЕП ПРИЛЕП
489. 10-20752/2 4021006151665 20052601 ПЗУ Д-Р РЕНАТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
490. 10-23314/2 4021006151720 20052801 ПЗУ Д-Р ДОБРИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
491. 10-21243/2 4021006151746 20052901 ПЗУ Д-Р МРЧЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
492. 10-21352/2 4021006151843 20053401 ПЗУ Д-Р МАНТАРОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
493. 10-20963/2 4021006151878 20055001 ПЗУ Д-Р КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
494. 10-22012/2 4021006151908 20055701 ПЗУ ДЕНИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
495. 10-20774/2 4021006151940 20053801 ПЗУ Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
496. 10-21589/2 4021006151959 20051201 ПЗУ-ДР-БЕЛЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО ББ КРИВОГАШТАНИ
497. 10-22408/2 4021006151975 20052401 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА КОЧОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛАЖАНИ-ДОЛНЕНИ ЛАЖАНИ
498. 10-22841/2 4021006151983 20053301 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
499. 10-21167/2 4021006151991 20051301 ПЗУ ДР ПОЛИКСЕНИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
500. 10-21582/2 4021006152025 20051401 ПЗУ ЗДРАВЈЕ-ТОЧИЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕГЕЈСКА БР.111 ПРИЛЕП
501. 10-23751/2 4021006152033 20055101 ПЗУ ЦЕНТРО - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
502. 10-21586/2 4021006152130 20052101 ПЗУ Д-Р ПЕЈОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРКСОВАББ ПРИЛЕП
503. 10-22070/2 4021006152173 20053701 ПЗУ АРМАНСА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ТОПОЛЧАНИ ТОПОЛЧАНИ
504. 10-22070/2 4021006152173 20053702 ПЗУ АРМАНСА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КАНАТЛАРЦИ КАНАТЛАРЦИ
505. 10-20707/2 4021006152181 20053901 ПЗУ ВИС ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
506. 10-22236/2 4021006152297 20055201 ПЗУ Д-Р КАРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
507. 10-21621/2 4021006152319 20055501 ПЗУ АНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
508. 10-21579/2 4021006152491 20055301 ПЗУ ЕЛИКСИР МЕДИКА Д-Р МАГДА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
509. 10-22789/2 4021007152657 20050603 ПЗУ АНАСТАЗИЈА БИОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.36-1 ПРИЛЕП
510. 10-21306/2 4021008501710 20058103 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКА ДР ПЕЦКО ДЕСОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ БР.37В ПРИЛЕП ПРИЛЕП
511. 10-20895/2 4021008503305 20058802 ПЗУ МЕДИС 08 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БР.450 ПРИЛЕП
512. 10-23810/2 4021008503330 20059002 ПЗУ ДР ИРЕНА МОСКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРИЛЕПСКИ БРАНИТЕЛИ БР.24/1-7 ПРИЛЕП
513. 10-22739/2 4021008505316 20059302 ПЗУ СВЕТИ СПАС ОПШТА МЕДИЦИНА ДУШАН ЦВЕТАНОСКИ ББ РОПОТОВО
514. 10-265/2 4021008506550 20060302 ПЗУ ДР ДОБРИНКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ДОЛНЕНИ С. ДОЛНЕНИ,ПРИЛЕП (ПОД ЗАКУП ЗД ПРИЛЕП) ДОЛНЕНИ
515. 10-265/2 4021008506550 20060303 ПЗУ ДР ДОБРИНКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С,ДУПЈАЧАНИ ДОЛНЕНИ ДУПЈАЧАНИ
516. 10-265/2 4021008506550 20060305 ПЗУ ДР ДОБРИНКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНДОН ИВАНОВСКИ ББ ( ЗАКУП ДО ЈЗУ ОПШТА БОЛ.СО ПРОШ.ДЕЈНОСТ РОПОТОВО
517. 10-22470/2 4021009506944 20059701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ДАНИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАГА РУЖЕТО БР.17 ПРИЛЕП
518. 10-23799/2 4021014524705 20063302 ПЗУ ИРИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО САНДАНСКИ БР 5 ПРИЛЕП ПРИЛЕП
519. 10-20967/2 4021017533110 20065301 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ЈАНЕВСКА ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА БР.35 ПРИЛЕП
520. 10-1470/2 4021021542638 20067301 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ГОРДАНА МАЗНЕЈКОВА ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРКСОВА ББ ПРИЛЕП
521. 10-1299/2 4021022544626 20067601 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВ.НИКИТА ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОКТОМВРИСКА БР.2А ПРИЛЕП
522. 10-1376/2 4021022544758 20067701 ПЗУ Д-Р КУЗМАНОСКА ПРИЛЕП ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИЛЕПСКИ БРАНИТЕЛИ БР.28(ЗАКУП ОБ СО ПРОШ.ДЕЈНОСТ) ПРИЛЕП
523. 10-23554/2 4021996101373 20013601 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ОРДЕ ЧОПЕЛА БР.4 НАС.ВАРОШ ПРИЛЕП
524. 10-23554/2 4021996101373 20013603 ПЗУ ХОСПИТАЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА ТРАЈКО САНДАНСКИ БР.2 ПРИЛЕП
525. 10-23624/2 4021998120561 20012401 ПЗУ ЗЕРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРАЈКО ТАРЦАН БР.2 ПРИЛЕП
526. 10-22837/2 4021998121037 20012801 ПЗУ ДР СВЕТОЗАР КУЗМАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МОША ПИЈАДЕ БР.24/33 ПРИЛЕП
527. 10-21673/2 4022005104856 21000701 ПЗУ ТАТЈАНА АНАСТАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.65 ПРОБИШТИП
528. 10-20971/2 4022006105309 21002601 ПЗУ ДР ЛИЛЈАНА СПАСОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП
529. 10-20992/2 4022006105317 21001801 ПЗУ Д-Р БОТЕ ЗАРОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ ББ ПРОБИШТИП
530. 10-22986/2 4022006105333 21002501 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА ПОНИКВА ББ ЗЛЕТОВО ПРОБИШТИП
531. 10-21184/2 4022993101484 21000301 ПЗУ ДР МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НИКОЛА КАРЕВ БР.23 ПРОБИШТИП
532. 10-23040/2 4022995100329 21000201 ПЗУ ГО- КО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП
533. 10-23040/2 4022995100329 21000202 ПЗУ ГО- КО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈОРДАН СТОЈАНОВ ББ. ПРОБИШТИП
534. 10-22065/2 4022996100772 21000403 ПЗУ ДОНЕВСКА ДР. ПАЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАКИМ СТОЈКОВСКИ БР.18 ПРОБИШТИП
535. 10-22144/2 4023004114773 22003902 ПЗУ АДОРА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.64 РАДОВИШ
536. 10-22646/2 4023006117605 22002801 ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА АНДОНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ
537. 10-22889/2 4023006117621 22002401 ПЗУ Д-Р ТРАЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ
538. 10-23045/2 4023006117630 22003101 ПЗУ ГАВРИЛОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ
539. 10-22568/2 4023006117648 22003301 ПЗУ Д-Р ВЕСКА СПАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПОДАРЕШ ПОДАРЕШ
540. 10-22548/2 4023006117656 22003201 ПЗУ ДОЛДУРОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР. 1 РАДОВИШ
541. 10-22689/2 4023006117664 22002601 ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ
542. 10-22918/2 4023006117680 22002501 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАЖЕ КОНЕСКИ БР.1 РАДОВИШ
543. 10-22918/2 4023006117680 22002502 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА С.КОНЧЕ КОНЧЕ
544. 10-22918/2 4023006117680 22002503 ПЗУ Д-Р АНГЕЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.24 КАЛУЃЕРИЦА
545. 10-21280/2 4023009503034 22004001 ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОВИШ АЛИ КОЧ
546. 10-21280/2 4023009503034 22004002 ПЗУ ДР ЈЕЛИЗ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА БР.36/1-18 РАДОВИШ
547. 10-22415/2 4023018510337 22005301 ПЗУ Д-Р БОЈАЏИЕВ МД РАДОВИШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.41 РАДОВИШ
548. 10-23633/2 4023993105389 22000202 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРИМАРИУС Д-Р АНДОН КОЧЕВ РАДОВИШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.12 РАДОВИШ
549. 10-21509/2 4023994106028 22000701 ПЗУ ЕЛМАКО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САМОИЛОВА ББ РАДОВИШ
550. 10-22660/2 4023996106157 22000301 ПЗУ АЛЕКСАНДАР И МЕТОДИ БЕЛУШКОВИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.104 РАДОВИШ
551. 10-21604/2 4023999108355 22000501 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЛАЧКОВИЦА БР.181 РАДОВИШ
552. 10-23886/2 4024006108394 23003001 ПЗУ ИН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН
553. 10-23316/2 4024006108416 23002801 ПЗУ ДР САДЕМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЧО РАЦИН ББ РЕСЕН
554. 10-20964/2 4024006108483 23002901 ПЗУ ДР АСИМЕ ОПШТА МЕДИЦИНА С.КРАНИ КРАНИ
555. 10-22619/2 4024006108564 23002501 ПЗУ ДР БОГДАНКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МИТЕ БОГОЕВСКИ ББ РЕСЕН
556. 10-21301/2 4024006108653 23003301 ПЗУ ДР СЕВДА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОЧО РАЦИН ББ. РЕСЕН
557. 10-21390/2 4024006108670 23004101 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН
558. 10-21390/2 4024006108670 23004103 ПЗУ Д-Р ПАШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЛЕНИНОВА БР.56/2А РЕСЕН
559. 10-20961/2 4024009501305 23004801 ПЗУ АНЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЉУБОЈНО ЉУБОЈНО
560. 10-20961/2 4024009501305 23004803 ПЗУ АНЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИТЕ ТРПОВСКИ БР.19А РЕСЕН
561. 10-21110/2 4025006109508 24002001 ПЗУ ВИВАМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛОЗОВО ЛОЗОВО
562. 10-21022/2 4025006109532 24001601 ПЗУ Д-Р ЉУПЧО АРСОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ
563. 10-21102/2 4025006109559 24002301 ПЗУ ДР СТАНКА АНАСТАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ
564. 10-21942/2 4025006109591 24001901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р ГОРДАНА МИТЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ
565. 10-22916/2 4025006109621 24001202 ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ
566. 10-22916/2 4025006109621 24001203 ПЗУ Д-Р ПАНЧЕ ЈОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЛОШТАД ИЛИНДЕН БР.58 СВЕТИ НИКОЛЕ
567. 10-21938/2 4025006109630 24002701 ПЗУ Д-Р ЈАГОДА ОПШТА МЕДИЦИНА СЕПТЕМВРИСКА 39 СВЕТИ НИКОЛЕ
568. 10-21114/2 4025006109648 24001701 ПЗУ Д-Р СТЕВЧО АРСОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР. 39 СВЕТИ НИКОЛЕ
569. 10-21092/2 4025006109672 24001401 ПЗУ ЈАТРИЦИЈА Д-Р КОСТАНДА МИХАЈЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ
570. 10-21143/2 4025006109710 17031801 ПЗУ ДР СНЕЖАНА МИХАЈЛОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРИС КИДРИЧ БР.11 КУМАНОВО
571. 10-21113/2 4025007500022 24003401 ПЗУ ДР КАТЕРИНА АРСОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СЕПТЕМВРИСКА БР.39 СВЕТИ НИКОЛЕ
572. 10-21454/2 4025012503552 24003700 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕР ОПШТА МЕДИЦИНА ПЛОШТАД ИЛИНДЕН 62 СВЕТИ НИКОЛЕ
573. 10-23368/2 4026001118343 26000402 ПЗУ БУКРА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОВО СТЕФАНОВСКИ-РИЛЕ 1 СТРУГА
574. 10-23784/2 4026001119587 26000601 ПЗУ ГЕМЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕЛОГОЖДА ДЕЛОГОЖДИ
575. 10-22496/2 4026001120593 26000702 ПЗУ ДР ПОЛИСИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КАРАОРМАН БР.2 СТРУГА
576. 10-24082/2 4026002121160 26001501 ПЗУ Д-Р ЕСАТ ОПШТА МЕДИЦИНА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ
577. 10-22491/2 4026006133731 26006001 ПЗУ САНТЕА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА
578. 10-21224/2 4026006133758 26006301 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА
579. 10-21224/2 4026006133758 26006302 ПЗУ Д-Р Е.ПЕРЕВСКА Д-Р Т.КЛЕЧКАРОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА РИСТО КРЛЕ БР.3 СТРУГА
580. 10-21222/2 4026006133766 26006501 ПЗУ Д-Р ГАБРИЈЕЛА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-ми НОЕМВРИ СТРУГА
581. 10-23503/2 4026006133774 26005901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА
582. 10-23503/2 4026006133774 26005902 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕНИКС ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА
583. 10-23758/2 4026006133782 26007801 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ВЛАДО ДОБРОВОЦКИ-СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КЕЈ 8 НОЕМВРИ БР.2 ВЛЕЗ Ц - ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА
584. 10-20750/2 4026006133790 26005801 ПЗУ Д-Р АТМИ МАХМУДИ ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА
585. 10-22512/2 4026006133820 26006401 ПЗУ ВИТАЛИТАС ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕВЧАНИ ВЕВЧАНИ
586. 10-24371/2 4026007134561 26007901 ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ СТРУГА
587. 10-24371/2 4026007134561 26007903 ПЗУ МЕН МАК МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИСЛЕШЕВСКИ ПАТ БР.ББ - МИСЛЕШЕВО СТРУГА МИСЛЕШЕВО
588. 10-21697/2 4026007136017 26008103 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЃОРШЕСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ОКТИСИ ОКТИСИ
589. 10-23603/2 4026007136238 26008203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДАН-МАР ИВАНОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.16 СТРУГА
590. 10-21788/2 4026007136459 26001802 ПЗУ ИМУНИТЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЛИШТА РАДОЛИШТА
591. 10-21757/2 4026008503390 26009101 ПЗУ ДР ДУФКА ГРУЈОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА РАДОЖДА РАДОЖДА
592. 10-23278/2 4026008503595 26009401 ПЗУ САНИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ БР.7 СТРУГА
593. 10-24053/2 4026008503749 26009301 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ДОКОСКА ЛИНЕА ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КЕЈ 8ми НОЕМВРИ БР. 18 СТРУГА
594. 10-20685/2 4026012515344 26011200 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АЛФА МЕДИКА ПЛУС СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛПИДА КАРАМАНДИ 9 СТРУГА
595. 10-24378/2 4026014518120 26012100 ПЗУ МЕДИКАЛ ЊУ ЛАЈФ С.ЛИВАДА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛИВАДА ЛИВАДА
596. 10-20638/2 4026014518766 26012300 ПЗУ ВИТА-МЕДИКУС С.ПОДГОРЦИ СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ПОДГОРЦИ ПОДГОРЦИ
597. 10-20664/2 4026014518774 26012400 ПЗУ М-МЕДИКА С.ЛАБУНИШТА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА ЛАБУНИШТА ЛАБУНИШТА
598. 10-21909/2 4026016523309 26013101 ПЗУ Д-Р СИБЕЛ ЏУМКАР ОПШТА МЕДИЦИНА МИСЛОДЕЖДА МИСЛОДЕЖДА
599. 10-24182/2 4026017525445 26013901 ПЗУ Д-Р КАЛАНОСКИ СТРУГА ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ 16 СТРУГА
600. 10-20700/2 4026018528260 26014301 ПЗУ ДОКТОР ЏЕВАТ С.ЈАБЛАНИЦА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЈАБЛАНИЦА ЈАБЛАНИЦА
601. 10-23184/2 4026018528693 26014402 ПЗУ ДУО МЕДИКА 2018 СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛАВЕЈ ПЛАНИНА 3 ЛАМЕЛА 3/ВЛЕЗ 1-ПРИЗЕМЈЕ СТРУГА
602. 10-4471/2 4026022537346 26015201 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАРИНА БОЈЧЕСКА СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА КЕЈ 8-МИ НОЕМВРИ БР.1-1/1 СТРУГА
603. 10-8567/3 4026022537966 26015401 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КОЛОЊА-СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.7 ФРАНГОВО СТРУГА ФРАНГОВО
604. 10-23518/2 4026994108372 26000301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ВЕЛЕШТА ОПШТА МЕДИЦИНА ВЕЛЕШТА ВЕЛЕШТА
605. 10-23317/2 4026996100522 26001201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАГДИС СТРУГА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР. 9 СТРУГА
606. 10-24473/2 4026998113168 26000502 ПЗУ ДР ХАЏЕР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. РИСТО КРЛЕ ББ СТРУГА
607. 10-22621/2 4027002133148 27001201 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА
608. 10-22621/2 4027002133148 27001204 ПЗУ НЕУРОМЕД П.О. ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.134 СТРУМИЦА
609. 10-21492/2 4027002133857 27001103 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСИЛ СУРЧЕВ БР. 24 СТРУМИЦА
610. 10-23572/2 4027005146720 27006002 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА КАТА ПОЦКОВА 102 СТРУМИЦА
611. 10-23572/2 4027005146720 27006003 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КАТА ПОЦКОВА БР.102 СТРУМИЦА
612. 10-23572/2 4027005146720 27006004 ПЗУ ТРИВОДАЛИЕВИ ОРД. ПО ОПШТА МЕД. СО БИОХЕМ.ЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ (ЗАКУП/ЈЗУ З.ДОМ-СТРУМИЦА) КУКЛИШ
613. 10-22249/2 4027006149391 27007203 ПЗУ РУСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО БР.46-1 СТРУМИЦА
614. 10-21776/2 4027006149642 27011201 ПЗУ Д-Р ТОНИ ЌОСЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА
615. 10-22450/2 4027006149715 27011001 ПЗУ Д-Р ЛЕНЧЕ МАТКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ СТРУМИЦА
616. 10-22952/2 4027006149766 27010301 ПЗУ Д-Р БИЛЈАНА АХТАРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 2 С.ПИПЕРОВО ПИПЕРЕВО - СТРУМИЦА
617. 10-21263/2 4027006149774 27009901 ПЗУ Д-Р ЕЛЕНА РЕШКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ СТРУМИЦА
618. 10-22513/2 4027006149782 27010701 ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ИЛОВИЦА ИЛОВИЦА
619. 10-22513/2 4027006149782 27010702 ПЗУ Д-Р МАЈА КАТРАНЏИСКА - ЏОНЛАГА ОПШТА МЕДИЦИНА БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.27 СТРУМИЦА
620. 10-22121/2 4027006149839 27010101 ПЗУ АРНИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА
621. 10-21051/2 4027006149847 27011101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ТУРНОВО ТУРНОВО
622. 10-21051/2 4027006149847 27011102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР БУЈУКЛИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С. СЕКИРНИК - БОСИЛОВО СЕКИРНИК
623. 10-20915/2 4027006149871 27010002 ПЗУ НОВОМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.36 СТРУМИЦА
624. 10-22016/2 4027006149880 27010201 ПЗУ Д-Р ВЕСНА ГОГОВА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВАСИЛЕВО ВАСИЛЕВО
625. 10-22950/2 4027006149898 27009601 ПЗУ Д- Р МИТКО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА СТРУМИЦА
626. 10-22913/2 4027006150284 27009801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ МУРТИНО
627. 10-22913/2 4027006150284 27009802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БЛАГОСПАСЕНИЕ ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.186 БАНСКО
628. 10-23231/2 4027006150292 27011601 ПЗУ Д-Р ЕЛИЦА СТАНИШЛЕВИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА
629. 10-23678/2 4027006150306 27008901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.ББ СТРУМИЦА
630. 10-23678/2 4027006150306 27008905 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХИВ БР.36 ОПРЕДЕЛЕНА СО БР.5 СТРУМИЦА
631. 10-23678/2 4027006150306 27008906 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ВЛАХОВ БР.36 СТРУМИЦА
632. 10-23678/2 4027006150306 27008907 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА СЛОБОДАН МИТРОВ - ДАНКО 95 А ГЕВГЕЛИЈА
633. 10-23678/2 4027006150306 27008908 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.8 БР.139 ИЛИНДЕН
634. 10-23678/2 4027006150306 27008909 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕСКИ БР.112 В ШТИП
635. 10-23678/2 4027006150306 27008910 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЕЛИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.КАРБИНЦИ ОПШТИНА КАРБИНЦИ ( ЗАКУП ЗД.ДОМ ДР ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ) КАРБИНЦИ
636. 10-20831/2 4027006150314 27008601 ПЗУ ВИТАЛИС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА
637. 10-22319/2 4027006150322 27009001 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ДС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ МЛАДИНСКА ББ СТРУМИЦА
638. 10-22616/2 4027006151230 27011701 ПЗУ Д-Р ЈУЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ С.ДАБИЉЕ ДАБИЉЕ
639. 10-22556/2 4027007152558 27012901 ПЗУ МЕДИ-ЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР.8 СТРУМИЦА
640. 10-20816/2 4027007153252 27013401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ С.ВЛАДИЕВЦИ ВЛАДИЕВЦИ
641. 10-20816/2 4027007153252 27013402 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА НМ БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ЗЛЕОВО ЗЛЕОВО
642. 10-20816/2 4027007153252 27013403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР МАНЧЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА С.КАЛУЃЕРИЦА КАЛУЃЕРИЦА
643. 10-23921/2 4027007500645 27014201 ПЗУ ДР МАЛИНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 209 С.МОКРИЕВО - НОВО СЕЛО МОКРИЕВО
644. 10-21593/2 4027007500815 27014101 ПЗУ ПРИМАМЕД - ММ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР. ББ С.НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА
645. 10-21000/2 4027008505772 27015101 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА
646. 10-21000/2 4027008505772 27015102 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА-БАМБИ ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.ДОЈРАНСКА БР.14 СТРУМИЦА
647. 10-23505/2 4027009508260 27015901 ПЗУ АЛФА - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖРТВИ НА ФАШИЗМОТ БР.38 СТРУМИЦА
648. 10-22449/2 4027012516436 27017301 ПЗУ Д-Р АНДОНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАТСТВО ЕДИНСТВО БР.41-А СТРУМИЦА
649. 10-22303/2 4027013517924 27018000 ПЗУ Д-Р ЃУЗЕЛОВИ СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА 141 СТРУМИЦА
650. 10-22132/2 4027013518653 27018300 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МАРТИНИ ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМИТАР ВЛАХОВ ББ ЗАКУП/ОД ЈЗУ-ЗДРА.ДОМ СТРУМИЦА
651. 10-22132/2 4027013518653 27018302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МАРТИНИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АТАНАС ЈАНЕВ БР.5 СТРУМИЦА
652. 10-22222/2 4027013519447 27018501 ПЗУ Д-Р ДИМИТАР АЛАЧКИ СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ 7 СТРУМИЦА
653. 10-20840/2 4027014520139 27018901 ПЗУ АНАБЕЛА-МЕДИКА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА 24-ТИ ОКТОМВРИ БР.7/2 СТРУМИЦА
654. 10-22353/2 4027016524174 27019501 ПЗУ Д-Р АБРАШЕВА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.18 СТРУМИЦА
655. 10-21572/2 4027018529645 27020501 ПЗУ Д-Р ТАТЈАНА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃУРО ЃАКОВИЌ БР.4 СТРУМИЦА
656. 10-22048/2 4027993105023 27000801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА Д-Р ЈАНЕВСКИ З И В СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.49 СТРУМИЦА
657. 10-21402/2 4027994105213 27000702 ПЗУ ЉУБИЧИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР.194 А МОКРИЕВО МОКРИЕВО
658. 10-21293/2 4027994106651 27000201 ПЗУ МЕДИКО ТЕХНИК-АЛЕКСАНДАР СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНОВА БР.15 СТРУМИЦА
659. 10-20896/2 4027994116711 27000305 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА МЕДИКУС СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАРШАЛ ТИТО БР. 174 СТРУМИЦА
660. 10-21819/2 4027994116762 27000401 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.30 СТРУМИЦА
661. 10-21819/2 4027994116762 27000403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО КИТАНОВ БР. 19 СТРУМИЦА
662. 10-21819/2 4027994116762 27000408 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА
663. 10-21819/2 4027994116762 27000409 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА СТРУМИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ ПЕШЕВ БР.3 СТРУМИЦА
664. 10-22027/2 4028000124083 28001901 ПЗУ ДР РОЗА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.51, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
665. 10-21264/2 4028001126403 28002801 ПЗУ БАЛТА -МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРОК ББ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК
666. 10-21477/2 4028001126420 28001701 ПЗУ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМО ГАВРОСКИ КАРА БР.50 ТЕТОВО ТЕТОВО
667. 10-24236/2 4028002128450 28000501 ПЗУ МЕДИКУС-ЛУКС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАГОЈА ТОСКА БР.82-3/1,ТЕТОВО ТЕТОВО
668. 10-24236/2 4028002128450 28000502 ПЗУ МЕДИКУС-ЛУКС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.82-3/1,ТЕТОВО ТЕТОВО
669. 10-20684/2 4028002129600 28000304 ПЗУ ИНТЕРМЕД-ВИТАЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.100, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
670. 10-24178/2 4028002129678 28000403 ПЗУ МЕНДЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ГРУПЧИН
671. 10-24207/2 4028004140709 28003501 ПЗУ ДР СЕЛВИЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БОРО ВУЛИЌ БР 56, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
672. 10-21353/2 4028006149843 28016802 ПЗУ ЛЕНЧЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
673. 10-22486/2 4028006149886 28016901 ПЗУ БЛИНИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ, ДОБРОШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ДОБРОШТЕ
674. 10-22124/2 4028006149940 28016002 ПЗУ ДР ПАНЧЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ А.ЗДРАВКОВСКИ БР.1 ТЕТОВО
675. 10-22733/2 4028006149959 28013501 ПЗУ ДР МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
676. 10-22113/2 4028006149967 28014501 ПЗУ ДР МИОМИРА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
677. 10-22762/2 4028006149991 28015303 ПЗУ ДР ЛИДИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ДИМО ГАВРОСКИ КАРА БР 21 ЛОК 3 ТЕТОВО
678. 10-22778/2 4028006150000 28015401 ПЗУ ТОНИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ ТЕТОВО
679. 10-23632/2 4028006150060 28015501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВРАТНИЦА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ВРАТНИЦА
680. 10-23632/2 4028006150060 28015502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ЗЛАТИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 101 ББ, РОГАЧЕВО ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ РОГАЧЕВО
681. 10-22475/2 4028006150116 28011401 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
682. 10-22475/2 4028006150116 28011402 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО АР-МЕДИКА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.160 БР.1 ТЕТОВО
683. 10-23111/2 4028006150124 28014401 ПЗУ ЖЕЛИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С ЖЕЛИНО, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО
684. 10-21314/2 4028006150183 28015601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СВЕТЛАНА-ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
685. 10-21314/2 4028006150183 28015602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р СВЕТЛАНА-ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
686. 10-21924/2 4028006150230 28013301 ПЗУ ДОКТОР ГОРДАНА ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
687. 10-22640/2 4028006150248 28017401 ПЗУ Д-Р РЕЏА ОПШТА МЕДИЦИНА С. КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ
688. 10-23124/2 4028006150264 28013101 ПЗУ ДР МИРДИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ВОН ВАРДАРСКА БР.28 ТЕТОВО
689. 10-24220/2 4028006150280 28018102 ПЗУ Д-Р ТЈ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЉУБОТЕНСКА БР.12 ТЕТОВО
690. 10-24348/2 4028006150299 28014202 ПЗУ ХЕМО-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
691. 10-23546/2 4028006150302 28013702 ПЗУ АЛБА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.102 БР ББ, СЛАТИНО, ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО
692. 10-22324/2 4028006150310 28015801 ПЗУ ДР ЗАНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПОРОЈ БР ББ, ТЕТОВО ПОРОЈ
693. 10-22699/2 4028006150329 28016601 ПЗУ ТЕУТА-МЕРИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 19, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
694. 10-23390/2 4028006150353 28016401 ПЗУ ЉАРА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ ВЛЕЗ 3/ ПРИЗЕМЈЕ БР.1 С.ГРУПЧИН ЖЕЛИНО ГРУПЧИН
695. 10-23117/2 4028006150361 28015901 ПЗУ ЧЕЛОПЕК ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕЛОПЕК, ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО
696. 10-23057/2 4028006150370 28014001 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА ШЕМШЕВО, ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ ШЕМШЕВО
697. 10-24008/2 4028006150396 28013202 ПЗУ ДР ФЕТИЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИН БР.85,ТЕТОВО ТЕТОВО
698. 10-23388/2 4028006150426 28017501 ПЗУ ПИРОК ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПИРОК, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ПИРОК
699. 10-24469/2 4028006150434 28013001 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА СЕЛЦЕ УЛ.101 ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО СЕЛЦЕ - ТЕТОВО
700. 10-24469/2 4028006150434 28013005 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА МАЛА РЕЧИЦА УЛ.175 БР.25, ОПШТИНА ТЕТОВО МАЛА РЕЧИЦА
701. 10-24469/2 4028006150434 28013006 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА С. ВЕЈЦЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ВЕЈЦЕ
702. 10-24469/2 4028006150434 28013008 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.29-ТИ НОЕМВРИ ББ (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВ.ДОМ-ТЕТОВО) ТЕТОВО
703. 10-24469/2 4028006150434 28013009 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА 101 ББ,ЃЕРМО ЃЕРМО
704. 10-24469/2 4028006150434 28013011 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕРКУР СО БИОХЕМИСКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАОР С. СЕЛЦЕ, ТЕТОВО ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.АЛЕКСАНДАР ЗДРАВКОВСКИ БР.1 ТЕТОВО
705. 10-23005/2 4028006150442 28012801 ПЗУ ДР БЕКИМ-И ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
706. 10-22001/2 4028006150507 28015201 ПЗУ ДР ФИЛКА МОНОПОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 28 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
707. 10-21322/2 4028006150574 28014701 ПЗУ ДР АНИФИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
708. 10-23186/2 4028006150760 28018801 ПЗУ ШИПКОВИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ШИПКОВИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ШИПКОВИЦА
709. 10-22721/2 4028006151040 28013401 ПЗУ ДР ДУРИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО
710. 10-22156/2 4028006151562 28017101 ПЗУ ДР СЛАЃАН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ Б.МИЛАДИНОВИ БР 1 ТЕТОВО
711. 10-22156/2 4028006151562 28017103 ПЗУ ДР СЛАЃАН ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.62,БРВЕНИЦА, ОПШТИНА БРВЕНИЦА БРВЕНИЦА
712. 10-22156/2 4028006151562 28017104 ПЗУ ДР СЛАЃАН ОПШТА МЕДИЦИНА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.4, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
713. 10-21856/2 4028006151619 28014301 ПЗУ ДР ТЕУТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БРАЌА МИЛАДИНОВИ БР 1 ТЕТОВО
714. 10-21856/2 4028006151619 28014302 ПЗУ ДР ТЕУТА ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ЈЗУ/ЗДРАВСТВЕН-ДОМ ТЕТОВО) ТЕТОВО
715. 10-24088/2 4028006151686 28038201 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДАРТИС ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.34 ТЕТОВО
716. 10-22202/2 4028006152089 28012001 ПЗУ АД МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ
717. 10-23444/2 4028006152372 28014901 ПЗУ ИБН СИНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА
718. 10-23534/2 4028006152380 28014102 ПЗУ МЕДИКАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ТЕАРЦЕ, УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.11 ТЕАРЦЕ
719. 10-23534/2 4028006152380 28014103 ПЗУ МЕДИКАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ БР.56,ТЕАРЦЕ(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕАРЦЕ
720. 10-23244/2 4028006152437 28013601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС ОПШТА МЕДИЦИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ
721. 10-23244/2 4028006152437 28013602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА АСИКС ОПШТА МЕДИЦИНА НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ НОВО СЕЛО - ЖЕРОВЈАНЕ
722. 10-21266/2 4028007153640 28017901 ПЗУ ДР-ГАЗМЕНД ОПШТА МЕДИЦИНА 29 НОЕМВРИ ББ ТЕТОВО
723. 10-22740/2 4028007154220 28019101 ПЗУ ДР ЕНГИН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29 НОЕМВРИ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
724. 10-23703/2 4028007154727 28019301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НАТУРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА 101 ББ С.ЏЕПЧИШТЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО ЏЕПЧИШТЕ
725. 10-23703/2 4028007154727 28019302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НАТУРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА 101 ББ ЏЕПЧИШТЕ
726. 10-23703/2 4028007154727 28019303 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НАТУРА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА 101 ББ ГУРГУРНИЦА
727. 10-24010/2 4028007157041 28019701 ПЗУ ДР СТОЈКО БОЈОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 142 БР. 5, ТЕТОВО ТЕТОВО
728. 10-22392/2 4028007501290 28020501 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.19 ТЕТОВО ТЕТОВО
729. 10-22392/2 4028007501290 28020502 ПЗУ МЕДИКА ЦЕНТРЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМО ГАВРОВСКИ КАРА БР.57/ Л. 1, 2 ТЕТОВО ТЕТОВО
730. 10-23472/2 4028008501722 28021201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИЛИНДЕНСКА БР.221 ТЕТОВО ТЕТОВО
731. 10-23472/2 4028008501722 28021202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ДР ВЕЈСЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЕЛОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ЈЕЛОВЈАНЕ
732. 10-24119/2 4028008502710 28021401 ПЗУ ДР СВЕТЛАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈНА БР.19 ТЕТОВО ТЕТОВО
733. 10-23765/2 4028008506325 28022802 ПЗУ МЕ АВИ-ЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТЕНОВО, ОПШТИНА БРВЕНИЦА ТЕНОВО
734. 10-23850/2 4028009511101 28025601 ПЗУ АНАКОНДА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29ТИ НОЕМВРИ БР.35, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
735. 10-22770/2 4028011516579 28028401 ПЗУ ФИ-ОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 29-НОЕМВРИ ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
736. 10-23120/2 4028013521804 28030901 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕМИ ВИТАЕ,С.ГУРГУРНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈОРДАН ЗЛАТАНОСКИ 50 ТЕТОВО
737. 10-23120/2 4028013521804 28030904 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕМИ ВИТАЕ,С.ГУРГУРНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГУРГУРНИЦА ОПШТИНА БРВЕНИЦА ГУРГУРНИЦА
738. 10-24042/2 4028013522088 28031100 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВИТАКСИЈА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА 60 ТЕТОВО
739. 10-22254/2 4028013522134 28031300 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ЈОСИФ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА 29-ТИ НОЕМВРИ 7 ТЕТОВО
740. 10-24079/2 4028014522987 28031700 ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА КУМАНОВСКА 12 ТЕТОВО
741. 10-24079/2 4028014522987 28031702 ПЗУ -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА АС-МЕД ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕХМЕД ПАША ДЕРАЛА БР.16 ТЕТОВО
742. 10-20888/2 4028014524661 28033000 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА 91 ТЕТОВО
743. 10-20888/2 4028014524661 28033001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО
744. 10-20888/2 4028014524661 28033002 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКА ЛУКС ТЕТОВО ПЕДИЈАТРИЈА ЉУБОТЕНСКА БР.91 ТЕТОВО
745. 10-23468/2 4028015525327 28033501 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КУЈДЕСИ С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА-ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА
746. 10-22115/2 4028015525394 28033601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ОМЕГА МЕДИКА С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА,ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 БР.88 С.ГОЛЕМА РЕЧИЦА, ОПШТИНА ТЕТОВО ГОЛЕМА РЕЧИЦА
747. 10-24376/2 4028015526250 28034401 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АСЦЛЕПИУС ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КИРО РИСТОСКИ-ДРНЦ БР.31 ТЕТОВО
748. 10-5629/2 4028015527524 28035204 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ОНЕ ПОЛИКЛИНИК ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.1/1 ЛОКАЛ 3 ТЕТОВО
749. 10-21069/2 4028016529890 28036001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САНИ ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО
750. 10-21069/2 4028016529890 28036002 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р САНИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈА ТОСКА БР.ББ ТЕТОВО
751. 10-24177/2 4028019537907 28038801 ПЗУ Д-Р НАЗИФ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ (КП1004) ПОРОЈ
752. 10-10640/1 4028020540970 28040301 ПЗУ ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р МИЌЕРЕМЕ ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.19-ТИ НОЕМВРИ З.Т.Ц ЛОВЕЦ 32/1 ТЕТОВО
753. 10-9255/2 4028021543795 28041501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИСАНА МЕДИКА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.29 ТИ НОЕМВРИ БР.48 ТЕТОВО
754. 10-6552/2 4028022547115 28043001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Л-МЕДИКА ТЕТОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.134 БР.28 ТЕТОВО
755. 10-24176/2 4028992110330 28000702 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РАДОВАН ЦОНИЌ БР.107, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
756. 10-21707/2 4028992111417 28002701 ПЗУ МЕДИДЕНТ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЧЕЛОПЕК , ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО
757. 10-22579/2 4028993108720 28001101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ (КП 1775/7) С.БОГОВИЊЕ, С.БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ
758. 10-22579/2 4028993108720 28001102 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА БОГОВИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ ( КП 1775/7 ) БОГОВИЊЕ
759. 10-21298/2 4028993113120 28002501 ПЗУ БА МИ КОР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ТОСКА ББ, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
760. 10-23543/2 4028993150076 28012301 ПЗУ ПРАКСИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С КАМЕЊАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ КАМЕЊАНЕ
761. 10-20893/2 4028994103926 28002401 ПЗУ ДР ЧЕДО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФУШТАНСКА БР.5, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
762. 10-22085/2 4028994110418 28000901 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГАЛАКСИЈА-94 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЛУБОТЕНСКА БР 58 ТЕТОВО
763. 10-22085/2 4028994110418 28000902 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ГАЛАКСИЈА-94 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕХМЕТ ПАША ДЕРАЛА БР.16 (ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ) ТЕТОВО
764. 10-22362/2 4028994113395 28002005 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО КП 752/3, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО
765. 10-22362/2 4028994113395 28002008 ПЗУ ФЛОРЕНС ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЖЕЛИНО (ОБЈЕКТ ЛОЦИРАН НА КП 752/3 ), ОПШТИНО ЖЕЛИНО ЖЕЛИНО
766. 10-24077/2 4028995105922 28001301 ПЗУ ВИТАЛИС АС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРО ВУЛИЌ БР.70, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
767. 10-22941/2 4028995107585 28002301 ПЗУ ПРЕМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ
768. 10-22941/2 4028995107585 28002302 ПЗУ ПРЕМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈЕГУНОВЦЕ ЈЕГУНОВЦЕ
769. 10-21411/2 4028996107597 28002101 ПЗУ НОРА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛАТИНО, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ СЛАТИНО - ТЕТОВО
770. 10-22106/2 4028998116828 28003001 ПЗУ ЕУРОМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВОДЕНСКА 14, ОПШТИНА ТЕТОВО ТЕТОВО
771. 10-21093/2 4028999119910 28009503 ПЗУ АЛБИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМО ГАВРОВСКИ-КАРА БР.2 ТЕТОВО ТЕТОВО
772. 10-23020/2 4029002122459 30001201 ПЗУ ДР АНА И ЧЕДО ТИМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ ББ ШТИП
773. 10-22694/2 4029004128772 30000301 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д -Р НАЏАКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП
774. 10-22694/2 4029004128772 30000302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д -Р НАЏАКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКА ББ ШТИП
775. 10-20842/2 4029006133064 30004901 ПЗУ ПРИМАРИУС Д-Р СЛАВЕ ДИМИТРОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИТКО НЕДЕВ - ВНИЌ БР.28 ШТИП
776. 10-21964/2 4029006133625 30006501 ПЗУ Д-Р ДРАГИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРКО ТАЛЕВ ББ ШТИП
777. 10-22260/2 4029006133692 30006102 ПЗУ Д-Р ВАЛЕНТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.41-ЛОКАЛ1 ШТИП
778. 10-22278/2 4029006133714 30001001 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА 1 Д-Р СТОЈАН МАРОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПИРИНСКА БР.92 ШТИП
779. 10-23494/2 4029006133889 30007601 ПЗУ Д-Р БАЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ ББ ШТИП
780. 10-23494/2 4029006133889 30007602 ПЗУ Д-Р БАЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1 ШТИП
781. 10-22711/2 4029007136245 30010401 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА СТОЈАН МИЛЕВСКИ 1 ШТИП
782. 10-22711/2 4029007136245 30010403 ПЗУ ПРИМ Д-Р АЦО НИКОЛОВ ВИДАФИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.1 ШТИП
783. 10-21857/2 4029013513166 30012300 Д-Р ЕЛЕНА БОЈАЏИЕВА П.З.У. ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП
784. 10-22265/2 4029013513182 30012400 ПЗУ Д-Р ШАКЛЕВА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ ШТИП
785. 10-22205/2 4029013513735 30012700 ПЗУ Д-Р ЈАДРАНКА ПЕТРОВА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ/ЗДРАВ.ДОМ-109 ШТИП
786. 10-23644/2 4029014514930 30012901 ПЗУ Д-Р ВАСИЛЕВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ 1 ШТИП
787. 10-21331/2 4029019521969 30013401 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ФИЏИЛА ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.2 ШТИП ШТИП
788. 10-20997/2 4029019522752 30013601 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1/1-1 ШТИП
789. 10-22189/2 4029019522760 30013701 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕД. Д-Р ВЛАТКО ДИМОВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.1-1/1 ШТИП
790. 10-6456/2 4029022526769 30014401 ПЗУ ОРД.ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р ЈАДРАНКА БРЕСЛИЕВА ШТИП ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.ПАРТИЗАНСКА БР. 52А,Л75 ШТИП ШТИП
791. 10-9065/2 4029022526955 30014601 ФЕСТ МЕДИКА П.З.У О.О.М ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СУТЈЕСКА БР.65 ШТИП ШТИП
792. 10-20800/2 4029995104558 30000801 ПЗУ ДР МИТЕ НИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ПИРИНСКА 106 А ШТИП
793. 10-23794/2 4029995110345 30001401 ПЗУ ЦИТУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Х.Т. КАРПОШ БР.45 ШТИП
794. 10-23642/2 4029995111244 30000601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ТРСТ БР.7-Б ШТИП
795. 10-23642/2 4029995111244 30000604 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Д-Р ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ШТИП ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТРСТ БР.7-Б ШТИП
796. 10-22389/2 4029997108984 30001101 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП
797. 10-22389/2 4029997108984 30001102 ПЗУ ПЕДИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАТ ТОДОРОВСКИ КАРПОШ ББ ШТИП
798. 10-20796/2 4029998114317 30001801 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРТИЗАНСКА ББ. ШТИП
799. 10-20796/2 4029998114317 30001804 ПЗУ ПРИМАРИУС ДР САМАРЏИСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПИРИНСКА БР. 75-В ШТИП
800. 10-22208/2 4029998114945 30000901 ПЗУ МАКМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ТЦ ДУЈЛЕ ЗГР.Ц ББ ШТИП
801. 10-20698/2 4029999116410 30001501 ПЗУ Д-Р МИТАШЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА СТРАШО ПИНЏУР 32 ШТИП
802. 10-23227/2 4029999120850 30000402 ПЗУ ДР РУЖА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТИЈАН КАРПОШ БР.32 ШТИП
803. 10-21592/2 4030000377296 25012701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВАН АГОВСКИ БР.8 СКОПЈЕ - КАРПОШ
804. 10-21592/2 4030000377296 25012702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКО МАРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.2/2-5 СКОПЈЕ - ЧАИР
805. 10-22437/2 4030000387640 25016802 ПЗУ ПИНОКИО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.64/1-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
806. 10-22268/2 4030000389103 25020401 ПЗУ ЕЛИ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11 Л.3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
807. 10-21836/2 4030000403815 25020101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА БОЈМИЈА БР 1 ЛОКАЛ 9,13,15,16 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
808. 10-24340/2 4030001409930 25010801 ПЗУ МЕДИКА ВИЗБЕГОВО ОПШТА МЕДИЦИНА С ВИЗБЕГОВО СКОПЈЕ - БУТЕЛ
809. 10-21053/2 4030001411170 25022902 ПЗУ ДР.ТУЏАРОВА И ДР.КАРАЏИНОВ ОПШТА МЕДИЦИНА 11 ОКТОМВРИ 86/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
810. 10-21002/2 4030001413849 25023202 ПЗУ КАПЕШТЕЦ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АПОСТОЛ ГУСЛАРОТ БР.6,ЛОК.3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
811. 10-22585/2 4030001415329 25023903 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ
812. 10-22585/2 4030001415329 25023906 ПЗУ ИНТЕРГИН ОПШТА МЕДИЦИНА ШУТО ОРИЗАРИ БР.56 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ
813. 10-23364/2 4030001419715 25019101 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.7 БР.108 СТУДЕНИЧАНИ
814. 10-23364/2 4030001419715 25019104 ПЗУ АВИЦЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.7 БР.108, С.БАТИНЦИ СТУДЕНИЧАНИ
815. 10-23374/2 4030001425030 25012801 ПЗУ СМОКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР КОМАРОВ БР.14/4-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
816. 10-23669/2 4030001437071 25013301 ПЗУ ХЕЛИО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.59/Б-10/2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
817. 10-22488/2 4030002441609 25021601 ПЗУ ЗЛАТАНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЕРА ЈОЦИЌ БР.12/3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
818. 10-22691/2 4030002445817 25023001 ПЗУ МЕДИ-ЦЕНТАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 11 ОКТОМВРИ 24/1-8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
819. 10-24117/2 4030002447798 25011802 ПЗУ ДР АНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЏОН КЕНЕДИ БР.18 СКОПЈЕ - ЧАИР
820. 10-24117/2 4030002447798 25011803 ПЗУ ДР АНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б,ЗГ.1 ВЛ.2-Л.15 И 16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
821. 10-24117/2 4030002447798 25011804 ПЗУ ДР АНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.47-Б ЗГ 1 ВЛЕЗ 2 ЛОК 14 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
822. 10-21512/2 4030002449227 25011201 ПЗУ ПРИМАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ САМОИЛОВА БР 74 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
823. 10-20996/2 4030002451930 25014402 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ДОМИНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.20/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
824. 10-21310/2 4030002459540 25017201 ПЗУ КАЛА - МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА С. НИКИШТАНИ НИКИШТАНЕ
825. 10-21194/2 4030002462240 25020902 ПЗУ МУЛТИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АМИНТА ТРЕТИ БР.44, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
826. 10-21270/2 4030002462622 25015501 ПЗУ МАРК -ЛЕК ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИРЧЕ АЦЕВ БР.36 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
827. 10-21270/2 4030002462622 25015502 ПЗУ МАРК -ЛЕК ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.74,ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
828. 10-23119/2 4030003479790 25010501 ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА СТРАШО ПИНЏУР БР.34 А ЈОСИФОВО
829. 10-23119/2 4030003479790 25010503 ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТРАШО ПИНЏУР БР.34 А ЈОСИФОВО
830. 10-23119/2 4030003479790 25010505 ПЗУ ГЕРИМЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА МАРШАЛ ТИТО БР.63 А ВАЛАНДОВО
831. 10-22891/2 4030003483534 25017601 ПЗУ Б.Б.МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ БР 122 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
832. 10-21031/2 4030003484654 25017701 ПЗУ ФИЛАНИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.120 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
833. 10-21444/2 4030004497784 25012201 ПЗУ ЕХО-ЛАБ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
834. 10-21410/2 4030004499108 25015203 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.7 КАДИНО
835. 10-21410/2 4030004499108 25015204 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПЗЗ Д-Р АПОСТОЛСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.532 БР.9А МАРИНО
836. 10-23274/2 4030004512040 25023101 ПЗУ МАСТЕСА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАРОДЕН ФРОНТ БР.35/4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
837. 10-22410/2 4030004512104 25015701 ПЗУ ЗДРАВЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.25 БР.20 СТАЈКОВЦИ
838. 10-21327/2 4030004516207 25023501 ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КОЧО РАЦИН БР 32/1-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
839. 10-21327/2 4030004516207 25023502 ПЗУ ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМЧЕ МИРЧЕВ БР.20/1-10 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
840. 10-23597/2 4030004517068 25013601 ПЗУ ПРАМА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈУРИЈ ГАГАРИН БР 41 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ
841. 10-22346/2 4030004517246 25014901 ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА КАДИНО ИЛИНДЕН КАДИНО
842. 10-22346/2 4030004517246 25014902 ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСКО КАРАНЃЕЛСКИ БР.21 (ОРДИНАЦИЈА БР.124 К-3/4) СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
843. 10-22346/2 4030004517246 25014903 ПЗУ МЕДИКАД ДР АНДОНОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.21 ( 119 -К-3/3 ) ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДР.ДОМ -СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
844. 10-23700/2 4030005533172 25025901 ПЗУ ДР ЗДРАВКО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА ПАРАПУНОВ БР 27/2-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
845. 10-22239/2 4030005533245 25026001 ПЗУ ПОЛИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 12таМАК.БРИГАДА БР.41-Т.Ц. НАС.ЛИСИЧЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
846. 10-22899/2 4030005540659 25041801 ПЗУ А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ 4-А СКОПЈЕ - ЧАИР
847. 10-22899/2 4030005540659 25041803 ПЗУ А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ 4 -А СКОПЈЕ - ЧАИР
848. 10-22899/2 4030005540659 25041805 ПЗУ А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР
849. 10-22899/2 4030005540659 25041806 ПЗУ А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР
850. 10-22899/2 4030005540659 25041807 ПЗУ А-Е МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ БР.4А СКОПЈЕ - ЧАИР
851. 10-22688/2 4030005543020 25042001 ПЗУ ПРИМА МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 16 -ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
852. 10-23848/2 4030005551723 25042101 ПЗУ ЕХО ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА БОЖИДАР АЏИЈА БР. 1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
853. 10-23175/2 4030005566887 25054201 ПЗУ ЦЕНТАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НИЏЕ ПЛАНИНА БР.16 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
854. 10-22458/2 4030005569193 25044301 ПЗУ ДР БЕЛИНДА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИЌ БР.144 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
855. 10-22458/2 4030005569193 25044302 ПЗУ ДР БЕЛИНДА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТО ТАТАРЧЕВ БР.91-Б /1/1ПРИЗЕМЈЕ-ЛОК.Б СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
856. 10-21500/2 4030005577595 25049001 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА-М ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
857. 10-21500/2 4030005577595 25049002 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА-М ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
858. 10-21500/2 4030005577595 25049003 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА-М ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.51 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
859. 10-22243/2 4030005594619 25051301 ПЗУ ДЕОНА - ММ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТАР ЃУШТАНОВ БР. 28 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
860. 10-20696/2 4030006576185 25048401 ПЗУ ГОЈАМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДРАГУВИТИ БР. 1/Б СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
861. 10-21802/2 4030006580972 25048501 ПЗУ КЛОСТЕРМА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУТЕЛСКА БР.59 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
862. 10-21471/2 4030006585320 25048601 ПЗУ РЕС ХУМАНА ОПШТА МЕДИЦИНА МИЛЕ ПОПЈОРДАНОВ 44 СКОПЈЕ - КАРПОШ
863. 10-21471/2 4030006585320 25048604 ПЗУ РЕС ХУМАНА ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ БР.44 СКОПЈЕ - КАРПОШ
864. 10-23188/2 4030006589570 25050901 ПЗУ ЛАВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИТКА БР. 2 ДРАЧЕВО СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
865. 10-23188/2 4030006589570 25050902 ПЗУ ЛАВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЦВЕТОВО ЦВЕТОВО
866. 10-24453/2 4030006598782 25051502 ПЗУ ЛЕ-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. АВНОЈ БР.72 ЛОК.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
867. 10-21273/2 4030006601236 25052201 ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.3 БР.67 ВИЗБЕГОВО
868. 10-21273/2 4030006601236 25052202 ПЗУ ПРОМЕДИКА ВИЗБЕГОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.3 БР.66 ВИЗБЕГОВО ВИЗБЕГОВО
869. 10-23998/2 4030006607170 25054501 ПЗУ БЕЛАМЕДИКА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ НИКОЛА РУСИНСКИ БР 10/1-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
870. 10-22040/2 4030006612122 25054803 ПЗУ- ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕНТАЛИКА ПРО СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
871. 10-22040/2 4030006612122 25054805 ПЗУ- ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕНТАЛИКА ПРО СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДИЛ ШИШКОВ БР.1 ВЛЕЗ А, ЛОК.6 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
872. 10-21177/2 4030006612416 25084602 ПЗУ Д-Р ВИКТОРИЈА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.21 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
873. 10-23870/2 4030006612459 25082801 ПЗУ САНОС ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ
874. 10-21744/2 4030006612645 25064701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА ОПШТА МЕДИЦИНА 4 ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
875. 10-21744/2 4030006612645 25064702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р РУЖА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАРОДЕН ФРОНТ БР.57 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
876. 10-21799/2 4030006612742 25062901 ПЗУ НЕ-ПА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
877. 10-21610/2 4030006613030 25068801 ПЗУ Д-Р МАРИЈА СТАМАТОСКА ЦЕНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 ББ ДОЛНО КОЛИЧАНИ СТУДЕНИЧАНИ
878. 10-21603/2 4030006613110 25083102 ПЗУ МИЛКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАРШАВСКА БР.14 СКОПЈЕ - КАРПОШ
879. 10-23846/2 4030006613137 25063101 ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
880. 10-23846/2 4030006613137 25063102 ПЗУ ДЕНИ-МАРИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА 1 БР.56 ГЛУМОВО
881. 10-22995/2 4030006613161 25069601 ПЗУ ЦЕЛЗУС-ПРО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
882. 10-21123/2 4030006613200 25068201 ПЗУ ПЕДИЈАТРИКА СВЕТЛАНА ПЕЈОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
883. 10-24056/2 4030006613218 25083902 ПЗУ ВЕРГИНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА ДИМО ХАЏИ ДИМОВ БР.2/4 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
884. 10-22019/2 4030006613250 25086801 ПЗУ ЦРНИЧЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
885. 10-22000/2 4030006613340 25070701 ПЗУ ВИТА ЈОЛ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТАР ТУРИМАНЏОВСКИ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
886. 10-23041/2 4030006613420 25064201 ПЗУ Д-Р ПЕТРОВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР
887. 10-20644/2 4030006613455 25064101 ПЗУ ДОКТОР КУЧ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР
888. 10-22200/2 4030006613536 25063601 ПЗУ ДР ЛЕНЧЕ КОВАЧЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
889. 10-21916/2 4030006613552 25071101 ПЗУ ДР. ВЕСНА КИТАНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ. СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
890. 10-21049/2 4030006613579 25072801 ПЗУ ДР СНЕЖАНА КРСТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
891. 10-21163/2 4030006613587 25067201 ПЗУ СОКРАТ-МЕДИЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
892. 10-21958/2 4030006613625 25080301 ПЗУ Д-Р ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 ББ - РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ РАКОТИНЦИ
893. 10-21199/2 4030006613765 25072202 ПЗУ ДР. СВЕТЛАНА ЗОТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУЛ. МАКЕДОНСКА ВОЈСКА БР.3/1-7 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
894. 10-21493/2 4030006613820 25070501 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА ВЕСЕЛИНОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА КОВАЧЕВИК ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
895. 10-22697/2 4030006613846 25076002 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗЛАТКО ШНАЈДЕР БР.8/5-4 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
896. 10-22697/2 4030006613846 25076003 ПЗУ ДР ВИОЛЕТА И ДР ЛОРЕТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЗЛАТКО ШНАЈДЕР БР.8/5-4, ЦЕНТАР-СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
897. 10-23614/2 4030006613862 25073301 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА А. СТОЈКОВА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ
898. 10-23652/2 4030006613919 25068601 ПЗУ Д-Р ЗУХРА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1 БР.1/К-1/19 ИДРИЗОВО
899. 10-23735/2 4030006613927 25063301 ПЗУ АКВАРИУС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА 4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
900. 10-22219/2 4030006613994 25088602 ПЗУ Д-Р КИРЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕТРЕ М.АНДРЕЕВСКИ БР.24/2-5 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
901. 10-22030/2 4030006614001 25072601 ПЗУ АСКЛИПИОС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР
902. 10-23280/2 4030006614044 25073902 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ВОДЊАНСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВЛАДИМИР НАЗОР БР.8А/1-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
903. 10-22807/2 4030006614095 25063401 ПЗУ ПАН ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
904. 10-22258/2 4030006614133 25066101 ПЗУ ВИТА КИДС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ
905. 10-21497/2 4030006614265 25073201 ПЗУ ЕНИ МЕДИКА ЕРОЛ ОПШТА МЕДИЦИНА С. РАШЧЕ,СКОПЈЕ РАШЧЕ
906. 10-21257/2 4030006614370 25070301 ПЗУ Д-Р МИЛИЦА ДЕСПОТОВСКА - ВЕЛИЧКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4-ТИ ЈУЛИ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
907. 10-22463/2 4030006614427 25076801 ПЗУ Д-Р МИРА АТАНАСОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.1 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
908. 10-20827/2 4030006614478 25064601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА- СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА ББ СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
909. 10-20827/2 4030006614478 25064602 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АРСОВА- СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СТИВ НАУМОВ БР.77 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
910. 10-21687/2 4030006614672 25069202 ПЗУ ЛИНКО-МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.12/3 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
911. 10-21210/2 4030006614796 25081701 ПЗУ ЦРЕШЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЦРЕШЕВО,ГАЗИ БАБА ЦРЕШЕВО
912. 10-21229/2 4030006614974 25085401 ПЗУ САНУС МЕДИКУС ДК ОПШТА МЕДИЦИНА КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
913. 10-21354/2 4030006615032 25068501 ПЗУ Д-Р ФИЛЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЖЕЛЕЗ.СТАНИЦА С. ЗЕЛЕНИКОВО БР.1К-3/53 ЗЕЛЕНИКОВО
914. 10-20917/2 4030006615164 25066501 ПЗУ МЛИНБАЛКАН-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ И.Л. РИБАР ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
915. 10-23122/2 4030006615172 25090101 ПЗУ ДОКТОР МАЕР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
916. 10-22817/2 4030006615229 25083601 ПЗУ ВОДНО Д-Р ГОРИЦА И Д-Р БИЉАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЕЛИСИЈЕ ПОПОВСКИ-МАРКО ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
917. 10-23762/2 4030006615253 25071801 ПЗУ Д-Р Ц. КОЛЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МИЛАДИНОВЦИ,ИЛИНДЕН МИЛАДИНОВЦИ
918. 10-24021/2 4030006615342 25069904 ПЗУ ПРЕВЕМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА С.МОРАНИ - СКОПЈЕ СТУДЕНИЧАНИ
919. 10-24021/2 4030006615342 25069906 ПЗУ ПРЕВЕМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЈАНИ ЛУКРОВСКИ БР.3/1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
920. 10-22250/2 4030006615555 25068001 ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА СМУГРЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
921. 10-20668/2 4030006615601 25082702 ПЗУ Д-Р МИТКА ТРЕНЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.9-1/ЛОК.5 И 6-АЕРОДРОМ-СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
922. 10-22920/2 4030006615644 25086603 ПЗУ ТРЕНД -МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СРЕЌКО ПУЖАЛКА БР.30А/1-6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
923. 10-22768/2 4030006615830 25080501 ПЗУ Д-Р РУСАНКА КРСТЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
924. 10-23232/2 4030006615954 25074701 ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ИЛИНДЕН 20 ИЛИНДЕН
925. 10-23232/2 4030006615954 25074702 ПЗУ Д-Р ЗОГРАФСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА 19 БР.55А,ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН
926. 10-23739/2 4030006616004 25072402 ПЗУ Д-Р РАДИЦА МАЏОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУЛ.ЦРВЕНА АРМИЈА БР.20 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
927. 10-21427/2 4030006616020 25069701 ПЗУ ХИПОКРАТ МЕДИКАЛ РС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
928. 10-23811/2 4030006616039 25082501 ПЗУ ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ХАНИ МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
929. 10-23811/2 4030006616039 25082502 ПЗУ ОРД.ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА ХАНИ МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.20/1-2 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
930. 10-21848/2 4030006616101 25073602 ПЗУ Д-Р МАРА ВЕЛИЧКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДРЕЗДЕНСКА, БР.15-1, СКОПЈЕ, КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ
931. 10-23249/2 4030006616225 25066901 ПЗУ ВИТА КАТЕРИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БУКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - САРАЈ
932. 10-23255/2 4030006616268 25070601 ПЗУ КИНДЕР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МАЏАРИ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
933. 10-21080/2 4030006616381 25083001 ПЗУ ЦЕ-МЕДИКА ДР ЦЕНЕ БОШКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
934. 10-23757/2 4030006616420 25086301 ПЗУ Д-Р РАНКО МИХАЈЛОВСКИ И АНЕТА ЃОРЃИЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПЕТРОВАЦ, ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ
935. 10-24406/2 4030006616608 25081201 ПЗУ ДР ЛИДИЈА И ДР ЛИЛЈАНА ОПШТА МЕДИЦИНА ИЛИНДЕНСКА Б БР 20 ИЛИНДЕН
936. 10-24194/2 4030006616683 25077304 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р БИЛЈАНА ХРИСТОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
937. 10-22570/2 4030006617086 25073501 ПЗУ ШПЕТИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРАЧИНОВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
938. 10-22570/2 4030006617086 25073502 ПЗУ ШПЕТИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.С.АРАЧИНОВО СКОПЈЕ АРАЧИНОВО
939. 10-22695/2 4030006617140 25086401 ПЗУ ВИТА-МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.100 ББ ВОЛКОВО СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
940. 10-23204/2 4030006617213 25070002 ПЗУ Д-Р АНТОНИ ДЕЛИНИКОЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АНРИ БАРБИС БР.16А СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
941. 10-23043/2 4030006617221 25075101 ПЗУ ВИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ИВАН НАУМОВ-АЛАБАКОТ ББ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
942. 10-21027/2 4030006617329 25081302 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.75/2-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
943. 10-21027/2 4030006617329 25081303 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУЛЕВАР ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР. 83-4 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
944. 10-21027/2 4030006617329 25081304 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИСЕНС СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛЕВА ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.83-4 СКОПЈЕ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
945. 10-21494/2 4030006617809 25088301 ПЗУ АНТИГОНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ САВА КОВАЧЕВИЌ БР 47 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
946. 10-22852/2 4030006618317 25068101 ПЗУ ДИВА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
947. 10-22783/2 4030006618635 25112801 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ БР.50 КАТ. 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
948. 10-22783/2 4030006618635 25112803 ПЗУ ПРОМЕДИКА ПРИМА ПЕДИЈАТРИЈА МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН 50,КАТ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
949. 10-21996/2 4030006628606 25012602 ПЗУ ВИДАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИЛАДИН ПОПОВИЌ БР.1 ЛОК.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
950. 10-21220/2 4030007003634 25098301 ПЗУ ДР СЛЕЗЕНКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА 500 51 С МАРИНО ИЛИНДЕН
951. 10-23587/2 4030007009640 25102301 ПЗУ ДР ТРАЈКОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Б.СТЕФКОВСКИ БР.199 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
952. 10-22594/2 4030007618060 25063201 ПЗУ Д-Р МИРЈАНА СПАСОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ФЕРИД БАЈРАМИ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР
953. 10-22309/2 4030007618221 25062501 ПЗУ ДР РОСИЦА И ДР ТАЊА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ДИМИТРИЈЕ ЧУПОВСКИ ББ. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
954. 10-22188/2 4030007618558 25081501 ПЗУ Д-Р МАРЕ ПЕТРОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПРВОМАЈСКА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
955. 10-22184/2 4030007618817 25085601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА СЕДУМДЕСЕТИСЕДУМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
956. 10-22850/2 4030007619228 25087103 ПЗУ БИОХЕМ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈА ПАРОВИЌ БР.44А СКОПЈЕ - ЧАИР СКОПЈЕ - ЧАИР
957. 10-22405/2 4030007621478 25088401 ПЗУ ИНТРА ВИТАМ МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАТИНЦИ БАТИНЦИ
958. 10-23685/2 4030007633450 25092101 ПЗУ АНИТА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОСТА НОВАКОВИЌ ББ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
959. 10-23434/2 4030007633581 25090801 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИСАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75 СКОПЈЕ - ЧАИР
960. 10-23434/2 4030007633581 25090802 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ВИСАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНЧЕ НЕДЕЛКОВСКИ БР.75-1/3 СКОПЈЕ - ЧАИР
961. 10-23983/2 4030007633590 25092203 ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР.109 СТУДЕНИЧАНЕ СТУДЕНИЧАНИ
962. 10-23983/2 4030007633590 25092204 ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.7 БР.142 БАТИНЦИ
963. 10-23983/2 4030007633590 25092206 ПЗУ ЕМЕРЃЕНЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.166-А МОРАНИ МОРАНИ
964. 10-24022/2 4030007633883 25091701 ПЗУ РЕ-ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФЕРИД БАЈРАМ ББ СКОПЈЕ - ЧАИР
965. 10-24022/2 4030007633883 25091702 ПЗУ РЕ-ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР
966. 10-24022/2 4030007633883 25091703 ПЗУ РЕ-ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР
967. 10-24022/2 4030007633883 25091704 ПЗУ РЕ-ВИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ БР.15-А СКОПЈЕ - ЧАИР
968. 10-21881/2 4030007639679 25093602 ПЗУ МЕДИКО ПОИНТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 4-ТИ ЈУЛИ БР.49 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
969. 10-22206/2 4030007641746 25093002 ПЗУ ДР.ХРИСТИНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ БР.28(ЗАКУП ЗД СКОПЈЕ) СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
970. 10-23590/2 4030007642629 25093402 ПЗУ ЕНА МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДОБРИ ДАСКАЛОВ БР.55 СКОПЈЕ - ЧАИР
971. 10-21665/2 4030007643544 25096602 ПЗУ ДР НАТАША СИМОНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. КРСТЕ МИСИРКОВ ББ СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
972. 10-21501/2 4030007645237 25097001 ПЗУ ДР БИЉАНА ДОКСИМОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
973. 10-21789/2 4030007647264 25103201 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА 1 БР. 97 ПЕТРОВЕЦ
974. 10-21789/2 4030007647264 25103202 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.121 С ПЕТРОВЕЦ-ПЕТРОВЕЦ КАТЛАНОВО
975. 10-21789/2 4030007647264 25103204 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР.8 С.КАТЛАНОВО,ПЕТРОВЕЦ КАТЛАНОВО
976. 10-21789/2 4030007647264 25103205 ПЗУ МЕДИКАЦИО - СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.97,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ
977. 10-21216/2 4030007647302 25104302 ПЗУ БОНА ДЕА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БУЛ.АВНОЈ БР.64 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
978. 10-22714/2 4030008031402 25105502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО СВЕТА ЕЛЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ЈАНЕ САНДАНСКИ БР. 90/4-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
979. 10-22714/2 4030008031402 25105503 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО СВЕТА ЕЛЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.90/4-1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
980. 10-21407/2 4030008037494 25106401 ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р МАЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. СКАДАР БР.1 А СКОПЈЕ - БУТЕЛ
981. 10-21407/2 4030008037494 25106402 ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р МАЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУТЕЛСКА БР.40/2-1 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
982. 10-20637/2 4030008037656 25105801 ПЗУ СВ.ВМЧ. И ЦЕЛЕБНИК ПАНТЕЛЕЈМОН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.128 ,ПЕТРОВЕЦ ПЕТРОВЕЦ
983. 10-22517/2 4030008038148 25106301 ПЗУ ПРЕВЕНТИВА 97 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЏОН КЕНЕДИ БР.10/2-9а СКОПЈЕ - ЧАИР
984. 10-22363/2 4030008038911 25106002 ПЗУ МЕДИКА МИМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТОНЕ ТОМШИЌ БР.25, ВЛЕЗ 1. СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
985. 10-22875/2 4030008052680 25109001 ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВЛАЕ БР.56 СКОПЈЕ - КАРПОШ
986. 10-22875/2 4030008052680 25109002 ПЗУ ДР ОФЕЛИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР.4 БАРДОВЦИ, КАРПОШ БАРДОВЦИ
987. 10-21189/2 4030009054988 25111201 ПЗУ ДР КРАЛЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.173 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
988. 10-21189/2 4030009054988 25111202 ПЗУ ДР КРАЛЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА МАКЕДОНСКА ВОЈСКА БР.18.ЛОК.9 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
989. 10-22545/2 4030900324759 25052601 ПЗУ ПЕНИЦИЛИН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.САВА МИХАЈЛОВ БР.6 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
990. 10-21443/2 4030900324767 25014002 ПЗУ ЗЕМ-ЗЕМ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА САВА МИХАЈЛОВ БР.4 СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
991. 10-22662/2 4030988183289 25010203 ЈЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. МИТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ БР.58 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
992. 10-22712/2 4030990271748 25044917 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА КАСАРНА СТРАШО ПИНЏУР СКОПЈЕ
993. 10-22712/2 4030990271748 25044919 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА КАСАРНА ИЛИНДЕН СКОПЈЕ
994. 10-22712/2 4030990271748 25044921 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА КАС.ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ-ДАМЕ КИЧЕВО
995. 10-22712/2 4030990271748 25044923 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА КАС.Х.Т.КАРПОШ КУМАНОВО
996. 10-22712/2 4030990271748 25044925 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА КАС.ЈАНЕ САНДАНСКИ ШТИП
997. 10-22712/2 4030990271748 25044927 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА КАС.АЛЕКСО ДЕМНИЕВСКИ БАУМАН ВЕЛЕС
998. 10-24224/2 4030992103966 25012503 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ВЛАЕ БР.87 СКОПЈЕ - КАРПОШ
999. 10-24224/2 4030992103966 25012515 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАКИМ СТОЈКОВ БР.1 ШТИП
1000. 10-24224/2 4030992103966 25012516 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ИВО ЛОЛА РИБАР 80 ТЕТОВО
1001. 10-24224/2 4030992103966 25012521 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ 42 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1002. 10-24224/2 4030992103966 25012524 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОРДАН МИЈАЛКОВ БР.62 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1003. 10-24224/2 4030992103966 25012525 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЈОРДАН МИЈАЛКОВ БР.62 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1004. 10-20984/2 4030993140040 25019501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА МАНОЛЕВИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РАДИШАНСКА БР 25А/1 ЛОКАЛ 1,2,И 3 СКОПЈЕ-БУТЕЛ СКОПЈЕ - БУТЕЛ СКОПЈЕ - БУТЕЛ
1005. 10-22942/2 4030993148220 25012902 ПЗУ НЕРЕЗИ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ВАНЧО МИЦКОВ БР.19А/2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1006. 10-24472/2 4030993150127 25024403 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ЛИНКЕСТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗАР ТРПОВСКИ БР.88/24 И 25 СКОПЈЕ - ЧАИР
1007. 10-24472/2 4030993150127 25024404 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО ЛИНКЕСТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЛАЗАР ТРПОВСКИ БР.88/24 И 25 СКОПЈЕ - ЧАИР
1008. 10-23550/2 4030993155625 25015401 ПЗУ РУБИНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЦЕ МЕТАЛЕЦ БР.14 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1009. 10-22775/2 4030993158071 25024001 ПЗУ БИМЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ЦВЕТАН ДИМОВ бр.98/3-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1010. 10-23191/2 4030993168891 25024301 ПЗУ ГЕНЕЗА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 2РА МАК.БРИГАДА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ
1011. 10-21566/2 4030993181120 25024101 ПЗУ МЕДИАРС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.14/5 СКОПЈЕ - ЧАИР
1012. 10-20663/2 4030993193055 25011101 ПЗУ ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР 3 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1013. 10-21864/2 4030993196879 25018501 ПЗУ ДР ВЕНЦО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАНИСЛАВ НУШИЌ БР.12/5-1 Б СКОПЈЕ - КАРПОШ
1014. 10-22428/2 4030993205975 25017001 ПЗУ ШЕНДЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛАСКАРЦИ ЛАСКАРЦИ
1015. 10-20781/2 4030993206343 25016901 ПЗУ ХУМАНИТЕТИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.100 БР.31 КОНДОВО, САРАЈ КОНДОВО
1016. 10-24023/2 4030993223540 25001901 ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ ПИТУ БР.19 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1017. 10-24023/2 4030993223540 25001904 ПЗУ ДР МИРЈАНА АНДОНОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.СПИРО ЦРНЕ БР.31 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1018. 10-22331/2 4030993241840 25014201 ПЗУ ДР КИРИЛ АТАНАСОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.21 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1019. 10-23379/2 4030993247902 25024501 ПЗУ ВИКТОРИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2-РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.20/6 СКОПЈЕ - ЧАИР
1020. 10-23510/2 4030994132661 25016301 ПЗУ МАКМЕДИКА-Р ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.22/13 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1021. 10-23510/2 4030994132661 25016302 ПЗУ МАКМЕДИКА-Р ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЗАРА БР.68-Б13/1 СКОПЈЕ ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1022. 10-21504/2 4030994150759 25015301 ПЗУ АРИАНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16 БР.18-СИНГЕЛИЌ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1023. 10-23299/2 4030994157532 25021901 ПЗУ ДР ЖИВАГО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЏОН КЕНЕДИ БР 27 СКОПЈЕ - ЧАИР
1024. 10-21333/2 4030994177002 25016701 ПЗУ ЛИДИЈА КОСТИЌ МАНЧЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВОЛГОГРАДСКА БР.4 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1025. 10-23164/2 4030994199650 25018302 ПЗУ УРГЕНТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ КОЗЛЕ БР 91 ВЛЕЗ 1 ЛОКАЛИ 1 И 3 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1026. 10-23949/2 4030994204174 25021501 ПЗУ ЕМИЛИЈА БЕЛЕВА-ПАВЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БЛАГОЈ ГОЈАН БР.25 / А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1027. 10-22760/2 4030994208170 25015802 ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 20 БР.77 СКОПЈЕ - САРАЈ
1028. 10-22760/2 4030994208170 25015803 ПЗУ САРАЈ МЕДИКАЛ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.20 БР.77 САРАЈ - СКОПЈЕ
1029. 10-22043/2 4030994240782 25019301 ПЗУ ДР ТАШКОВ ОПШТА МЕДИЦИНА С.МИРКОВЦИ ЧУЧЕР - САНДЕВО
1030. 10-23706/2 4030994242025 25011501 ПЗУ КОРДИС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.5 БР.18-А ЈУРУМЛЕРИ СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1031. 10-23706/2 4030994242025 25011502 ПЗУ КОРДИС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР 68 ДОЛНО ЛИСИЧЕ ДОЛНО ЛИСИЧЕ
1032. 10-23706/2 4030994242025 25011503 ПЗУ КОРДИС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИРЧЕ АЦЕВ БР.48 ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1033. 10-23706/2 4030994242025 25011504 ПЗУ КОРДИС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.5 БР.18-А ЈУРУМЛЕРИ
1034. 10-23150/2 4030994249003 25019901 ПЗУ АСКЛЕПИОС-2 ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.43 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1035. 10-22848/2 4030994269527 25024202 ПЗУ ХИГИН СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛАГОЈА ПАРОВИЌ БР.44-А СКОПЈЕ - ЧАИР
1036. 10-22370/2 4030995120691 25020501 ПЗУ ФЕЛИЧИТА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МИХАИЛ ЧАКОВ БР.7 А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1037. 10-23090/2 4030995147530 25022301 ПЗУ ХУМАНА ЖЕНА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.15/1 СКОПЈЕ - ЧАИР
1038. 10-23448/2 4030995188229 25019401 ПЗУ ГИНЕКО МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.АВНОЈ БР.22 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1039. 10-21817/2 4030996102522 25021803 ПЗУ АНГЕЛОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ПЕТАР ПОПАРСОВ БР.28/1-2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1040. 10-20632/2 4030996107362 25019701 ПЗУ ЛИЛИСОН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.7 ПРИЗ.15 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1041. 10-22180/2 4030996122558 25013801 ПЗУ МЕДИАК ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПЕТАР АЦЕВ БР. 23 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1042. 10-22931/2 4030996189245 25018101 ПЗУ ПРОМЕДИКА -3 ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МРАМОРЕЦ БР.5Б СКОПЈЕ - КАРПОШ
1043. 10-22567/2 4030997336853 25018901 ПЗУ ЦИПУШ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ВИЧ БР.24 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1044. 10-21452/2 4030997336861 25018701 ПЗУ ДИЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ГЛУМОВО БР.ББ-ГЛУМОВО СКОПЈЕ - САРАЈ
1045. 10-21452/2 4030997336861 25018702 ПЗУ ДИЕЛИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.95 С.ГЛУМОВО-САРАЈ ГЛУМОВО
1046. 10-22253/2 4030997346891 25018201 ПЗУ БИМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.71-3-1 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1047. 10-22112/2 4030998342687 25017801 ПЗУ ВИВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС БОЈАЏИСКИ БР.69 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1048. 10-23277/2 4030998344698 25012101 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ЗЕГИН МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ФРАНКЛИН РУЗВЕЛ 2 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1049. 10-22097/2 4030998346259 25022601 ПЗУ ИХТУС РЕМЕДИУМ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КУКУШКА БР.8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1050. 10-22933/2 4030998348880 25010901 ПЗУ ДР АНА ПАЛЕВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НЕВЕСКА БР.4/4-2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1051. 10-23243/2 4030998582700 25015601 ПЗУ КАЛИНКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АНТОН ПОПОВ БР. 85 ВЛЕЗ 1 ЛОКАЛ 9 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1052. 10-21299/2 4030999354670 25014601 ПЗУ ВИС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПОБОЖЈЕ ПОБОЖЈЕ
1053. 10-23193/2 4030999366008 25020301 ПЗУ МЕДИКАЛ САПОРТ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ РУМЕНА ХАЏИ ПАНЗОВА БР 31/А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1054. 10-21074/2 4030999367110 25015901 ПЗУ СОНЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.102 ББ,С.ВОЛКОВО ВОЛКОВО - СКОПЈЕ
1055. 10-21329/2 4030999367438 25020601 ПЗУ ДЕНТИЦИЈА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ БР.18/2-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1056. 10-22290/2 4032009503939 25114901 ПЗУ ДЕ МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ГОРНО ЛИСИЧЕ БР.18 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1057. 10-21867/2 4032010506623 25125602 ПЗУ МЕДИКА ПЛУС ДВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОЈМИЈА БР.1 ЛОК.18 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1058. 10-22610/2 4032011515413 25126302 ПЗУ Д-Р ДИЈАНА ЈЕДИКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАНДИЛ ШИШКОВ БР.4,ЛОК.6 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1059. 10-21703/2 4032014525665 25142401 ПЗУ Д-Р РУЖИЦА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАДИМИР КОМАРОВ 29/3-2 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1060. 10-21638/2 4032015527084 25145501 ПЗУ МАТРИКС МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА АСНОМ 62/3 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1061. 10-21953/2 4032016531123 25151701 ПЗУ Д-Р ЧИЧЕВАЛИЕВА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛЕВАР КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ БР.28/1-ЛОКАЛ 6 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1062. 10-21519/2 4032016531310 25151901 ПЗУ СВ.ИЛИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА КОСТА НОВАКОВИЌ БР.7, ЛОК.7 И 8 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1063. 10-22223/2 4032016532405 25154201 ПЗУ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТТ МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.19-1 ПРИЗЕМЈЕ/1 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1064. 10-21283/2 4032017533618 25157001 ПЗУ Д-Р ТЕТИКОВИЌ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 21 ПОЛИКЛ./ЈАНЕ САНД.-ОР.68К-3/8 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1065. 10-23469/2 4032019543386 25169501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО РЕОНИКА СКОПЈЕ ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.1612 БР.7 ЛОКАЛИ 3 И 4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1066. 10-23469/2 4032019543386 25169502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО РЕОНИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1612 БР.7 ЛОКАЛИ 3 И 4 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1067. 10-24115/1 4032019544080 25170801 ПЗУ БМ-МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БР.21 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1068. 10-10540/1 4032020546178 25172901 ПЗУ ТОДОРОВСКИ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.ЈАНЕ САНДАНСКИ БР.11/9-ВЛЕЗ3 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1069. 10-11543/2 4032022554070 25184901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА МЕДИКА ЈЕЛЕНА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.РУДИ ЧАЈЕВАЦ БР.5А-1ЛОКАЛИ 2 И 3 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ
1070. 10-22167/2 4033014500693 25139901 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЕЛИФЕ АРАЧИНОВО ОПШТА МЕДИЦИНА 1 БР.1 АРАЧИНОВО
1071. 10-24215/2 4035004100010 28002601 ПЗУ САНУС ОПШТА МЕДИЦИНА ГОРНО СЕДЛАРЦЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ГОРНО СЕДЛАРЦЕ
1072. 10-23945/2 4035009500360 28024001 ПЗУ БЛУ - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЖЕРОВЈАНЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ЖЕРОВЈАНЕ
1073. 10-22451/2 4035010500667 28026901 ПЗУ МЕД ФЛОТОН ОПШТА МЕДИЦИНА ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ
1074. 10-22451/2 4035010500667 28026902 ПЗУ МЕД ФЛОТОН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МЕХМЕД ПАШ ДЕРАЛА БР.16(ЗАКУП ЗД ТЕТОВО) ТЕТОВО
1075. 10-21347/2 4035015502323 28034801 ПЗУ -ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р НЕВЗАТИ С.ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ, БОГОВИЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ ЈЗУ-ЗДР/ДОМ ТЕТОВО-ПОД ЗАКУП, ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ,БОГОВИЊЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ
1076. 10-8578/2 4035022505079 28043101 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА АРДИ МЕД С.КАМЕЊАНЕ-БОГОВИЊЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ КАМЕЊАНЕ
1077. 10-21274/2 4036012500784 27017101 ПЗУ Д-Р ЗОРИЦА ДРВОШАНОВА НИКОЛОВА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ БОСИЛОВО БОСИЛОВО
1078. 10-24434/2 4037009500095 28023101 ПЗУ АЉ - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЧЕЛОПЕК, ОПШТИНА БРВЕНИЦА ЧЕЛОПЕК - ТЕТОВО
1079. 10-22601/1 4037019502525 28039501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ПРЕВЕНТИВА-2 С.БРВЕНИЦА,БРВЕНИЦА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БРАЌА СТЕФАНОВИЌ БР.2 БРВЕНИЦА
1080. 10-22651/2 4038010503622 25124001 ПЗУ ВАЛЕНТИНА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. КРАИШКА ББ СКОПЈЕ - БУТЕЛ
1081. 10-23601/2 4038014508475 25140101 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СВ.НАУМ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА КРАИШКА БР.1А СКОПЈЕ - БУТЕЛ
1082. 10-18295/2 4038021518486 25180601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО- ВФВ ПОЛИКЛИНИК СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАЛЕ ХРИСТОВ БР.2 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
1083. 10-18295/2 4038021518486 25180602 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО- ВФВ ПОЛИКЛИНИК СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАЛЕ ХРИСТОВ БР.2 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
1084. 10-18295/2 4038021518486 25180603 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО- ВФВ ПОЛИКЛИНИК СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАЛЕ ХРИСТОВ БР.2 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
1085. 10-2108/2 4038021518575 25181000 ПЗУ АНУАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА МАКЕД.- КОС.БРИГАДА 11 БР. 61/1-2 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
1086. 10-2108/2 4038021518575 25181001 ПЗУ АНУАР МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАКЕДОНСКО КОСОВСКА БРИГАДА БР.61/1-2 СКОПЈЕ - БУТЕЛ
1087. 10-23354/2 4042010500566 7017501 ПЗУ БЕО МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА ГОСТИВАР ВРАПЧИШТЕ
1088. 10-24038/2 4042013501300 7019601 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА КАЛИШТЕ С.КАЛИШТЕ ВРАПЧИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА НМ. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 1 КАЛИШТЕ
1089. 10-23324/2 4042013501415 7019900 ПЗУ ЕС-МЕДИКА С.ГРАДЕЦ ВРАПЧИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА 101 101 ГРАДЕЦ - ГОСТИВАР
1090. 10-21095/2 4042015502052 7022801 ПЗУ-ООМ ИЛИ-МЕДИКА С.НЕГОТИНО-ПОЛОШКО ВРАПЧИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 БР.5 НЕГОТИНО - ПОЛОШКО
1091. 10-22811/2 4042018503220 7025301 ПЗУ ОРД. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ИЗЕТ С.НЕГОТИНО-ПОЛОШКО ВРАПЧИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ,С.НЕГОТИНО-ПОЛОШКО НЕГОТИНО - ПОЛОШКО
1092. 10-11188/2 4042020503725 7026501 ПЗУ Д-Р ЕЛМЕДИНА БИЛАЛИ С.ГРАДЕЦ - ВРАПЧИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ГРАДЕЦ УЛ.101 ББ ВРАПЧИШТЕ
1093. 10-22413/2 4043012510000 25126901 ПЗУ АЦО МЕДИКУС ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1094. 10-24507/2 4043015518850 25148501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКАЛ ПОИНТ С. СИНЃЕЛИЌ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА С.СИИНГЕЛИЌ УЛ. 16 БР. 3-2/1 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1095. 10-24507/2 4043015518850 25148502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКАЛ ПОИНТ С. СИНЃЕЛИЌ СКОПЈЕ ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.16 БР.3-2/1 СИНГЕЛИЌ
1096. 10-24507/2 4043015518850 25148503 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МЕДИКАЛ ПОИНТ С. СИНЃЕЛИЌ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16 БР.3-2/1 СИНГЕЛИЌ
1097. 10-22049/2 4043016520093 25152701 ПЗУ Д-Р ГОРДАНА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1098. 10-21670/2 4043017522383 25158201 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р КАТЕРИНА ДАМЕВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.10/4 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1099. 10-21670/2 4043017522383 25158202 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА Д-Р КАТЕРИНА ДАМЕВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1100. 10-23852/2 4043018525432 25164201 ПЗУ - ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА САН-МЕД СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ФУШТАНСКА БР.3А СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1101. 10-22649/2 4043018525661 25164401 ПЗУ Д-Р ЗДРАВЕВСКИ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАЏАРИ БР.76 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1102. 10-4471/1 4043020527990 25171201 ПЗУ ХИПОДРОМ МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ВАЛАНДОВСКА БР.13А/1-35 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1103. 10-15499/2 4043021531540 25179702 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА КАТЕ МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЖАН ЖОРЕС БР.4/1 ЛО.8, 9 И 10 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1104. 10-17160/2 4043021531567 25179901 ПЗУ ЛЕЛА - ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ТАШКО КАРАЏА БР.22 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
1105. 10-17766/2 4043022534098 25187601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА БИ-МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.30 ЦРЕШЕВО
1106. 10-21247/2 4044009501624 25114701 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА АЗУРА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. АРСО МИЦКОВ БР. 70 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1107. 10-21035/2 4044010504203 25122001 ПЗУ ФОКУС-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1108. 10-24475/2 4044014509196 25137900 ПЗУ Д-Р ПЕТИ-ЕМ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ББ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1109. 10-21926/2 4044014509927 25142800 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р МАРИЈА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА 100 24 ВОЛКОВО - СКОПЈЕ
1110. 10-22367/2 4044015511410 25148601 ПЗУ НИНА - МЕД СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 113/2-1 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1111. 10-21099/2 4044016512003 25151601 Д-Р АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.177 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1112. 10-4217/1 4044021518370 25176001 ПЗУ ОРД.ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ДЕКСИОН МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 ТИ ЈУЛИ БР.45 Ѕ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1113. 10-15497/2 4044021519156 25179001 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ТИТАН МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ БР.10-2/4 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1114. 10-21668/2 4048011500878 20061701 ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ЦРНИЛИШТЕ, ДОЛНЕНИ ЦРНИЛИШТЕ
1115. 10-21668/2 4048011500878 20061702 ПЗУ ДУНИМАГЛОСКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.ДЕБРЕШТЕ ДЕБРЕШТЕ - ПРИЛЕП
1116. 10-23356/2 4050010500437 28023801 ПЗУ МЕКА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. ГРУПЧИН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО ГРУПЧИН
1117. 10-24477/2 4050010500569 28026101 ПЗУ ВИПЕРА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 БР.ББ СЕДЛАРЕВО ОПШТИНА ЖЕЛИНО СЕДЛАРЕВО
1118. 10-21715/2 4050011500791 28028001 ПЗУ БЛЕНДА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО СТРИМНИЦА
1119. 10-7834/2 4050021503489 28041201 ПЗУ-РД МЕДИКА С.ТРЕБОШ, ЖЕЛИНО ОПШТА МЕДИЦИНА 101 ББ ТРЕБОШ
1120. 10-23680/2 4054016503107 25151302 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО 8-МИ НОЕМВРИ С.КАДИНО ИЛИНДЕН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.10 БР.36 КАДИНО
1121. 10-23680/2 4054016503107 25151303 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО 8-МИ НОЕМВРИ С.КАДИНО ИЛИНДЕН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.10. БР.36 КАДИНО
1122. 10-22311/2 4054019504619 25166401 ПЗУ СЕМЕЈНО ЗДРАВЈЕ (ЗАКУП ЗД СКОПЈЕ ИЛИНДЕН) ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.8 БР.20 ИЛИНДЕН
1123. 10-22274/2 4057010505760 25120401 ПЗУ Д-Р АНГЕЛОВСКА И Д-Р ТИМОВСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ПАРИСКА ББ СКОПЈЕ - КАРПОШ
1124. 10-23538/2 4057011511925 25125501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -ИНТЕРМЕД АРТ- СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ БР.84,МЗ-ЗЗ СКОПЈЕ - КАРПОШ
1125. 10-22564/2 4057012516262 25127702 ПЗУ МЛЕЧЕН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. БОРКА ТАЛЕСКИ БР.65 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1126. 10-22577/2 4057013520620 25131600 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р СОФИЈА МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА МОСКОВСКА 7-6 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1127. 10-22577/2 4057013520620 25131601 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р СОФИЈА МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУКУРЕШКА БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1128. 10-23235/2 4057013523416 25136000 ИНСИГМА ОПШТА МЕДИЦИНА РУЃЕР БОШКОВИЌ 10 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1129. 10-21232/2 4057013523700 25136200 ПЗУ Д-Р ЗЛАТКА РУФЧЕСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1130. 10-23677/2 4057014523800 25137300 ПЗУ МЕДИКА ВЕРА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ВЛАЕ 56 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1131. 10-23215/2 4057014524351 25138000 ПЗУ ФЕМИЛИ ХЕЛТ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА БЛЕДСКИ ДОГОВОР 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1132. 10-21570/2 4057014525196 25140200 ПЗУ - ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ПАСКАЛОВ ОПШТА МЕДИЦИНА ЈУРИЈ ГАГАРИН 55-1 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1133. 10-21570/2 4057014525196 25140201 ПЗУ - ПОЛИКЛИНИКА Д-Р ПАСКАЛОВ ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.Ј.ГАГАРИН БР.55/1 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1134. 10-21112/2 4057016531401 25151501 ПРИВАТНА ЗДРАСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КЛЕНКОСКИ ОПШТА МЕДИЦИНА ИВАН АГОВСКИ БР.12 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1135. 10-22187/2 4057016534818 25155701 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МХ СИТИ МЕДИКА СКОПЈЕ ПЕДИЈАТРИЈА БУЛ. ИЛИНДЕН 107/ЛОКАЛ 5 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1136. 10-22187/2 4057016534818 25155702 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО МХ СИТИ МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ. ИЛИНДЕН 107/ЛОКАЛ 5 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1137. 10-22980/2 4057018539957 25161001 ПЗУ СИ МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ЛОНДОНСКА БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1138. 10-23986/2 4057019546256 25167501 ПЗУ СЕМЕД Д-Р МАРИЈА МИХАЈЛОВА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛЕДСКИ ДОГОВОР 2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1139. 10-23984/2 4057019546264 25167601 ПЗУ СЕМЕД Д-Р КИРИЛ СОЛЕСКИ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1140. 10-23984/2 4057019546264 25167602 ПЗУ СЕМЕД Д-Р КИРИЛ СОЛЕСКИ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1141. 10-23987/2 4057019546280 25167701 ПЗУ СЕМЕД Д-Р ФИЛИП ЛОКВЕНЕЦ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БЛЕДСКИ ДОГОВОР БР.2 СКОПЈЕ - КАРПОШ
1142. 10-23687/2 4057019546531 25168001 ПЗУ СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КОЗЛЕ 2 БР.24 А СКОПЈЕ - КАРПОШ
1143. 10-21130/2 4057019547600 25169202 ПЗУ ОМНИС СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БУКУРЕШКА БР.2, ОРД.БР.1 (К-2/27) ЗАКУП ЗД СКОПЈЕ СКОПЈЕ - КАРПОШ
1144. 10-23982/2 4058010505154 25120801 ПЗУ ЛУЈПАСТЕР -01 ОПШТА МЕДИЦИНА ЃОРЃИ СУГАРЕ 292 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1145. 10-22886/2 4058011510828 25125801 ПЗУ Д-Р КАТЕРИНА-ЦРНИЧЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ОГЊАН ПРИЦА ББ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1146. 10-21605/2 4058012512336 25127601 ПЗУ САРА МЕДИКАЛ ЦЕНТАР ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. НАУМ ОХРИДСКИ БР.9А СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1147. 10-22300/2 4058012514894 25129600 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р РИСТОВСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА САВА КОВАЧЕВИЌ 47И СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1148. 10-21144/2 4058013515452 25130900 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЈАНКА МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА БИХАЌКА 3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1149. 10-22125/2 4058014518218 25137700 ПЗУ Д-Р ТИНКА АТАНАСОСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ ЈУСТИНИЈАН ПРВИ БР 88 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1150. 10-22808/2 4058017526327 25157501 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СТЕФАНОСКИ-МЕДИКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИВАН ХАЏИНИКОЛОВ БР.10 ДРАЧЕВО-КИСЕЛА ВОДА ДРАЧЕВО
1151. 10-758/1 4058019534475 25170301 ПЗУ БИСЕРА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ХРИСТО ТАТАРЧЕВ БР.40А СКОПЈЕ СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1152. 10-805/1 4058019534599 25170601 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -ОРДИНАЦИЈА ПО СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА Д-Р ДОНКОВА-ЛАЗОСКА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИ БР.94 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1153. 10-13590/2 4058020537550 25175101 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО НИКОБ МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИНДИРА ГАНДИ БР.51 СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ
1154. 10-13590/2 4058020537550 25175102 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО НИКОБ МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИ БР.62 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1155. 10-16682/1 4058021540032 25179401 Д-Р АНГЕЛА ТОДОРОВА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ОГЊАН ПРИЦА БР.4 (ЗАКУП ЗД СКОПЈЕ ) СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1156. 10-15684/2 4058022543124 25186601 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р АТАНАСОВСКИ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.БОРИС ТРАЈКОВСКИ БР.73-ПРИЗЕМЈЕ /ЗГР.138 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
1157. 10-22320/2 4059019500682 22005401 ПЗУ НИКОЛОВСКИ С.РАКИТЕЦ КОНЧЕ ОПШТА МЕДИЦИНА С.РАКИТЕЦ, ОПШТИНА КОНЧЕ РАКИТЕЦ
1158. 10-23989/2 4061010500510 17033601 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.СЛУПЧАНЕ СЛУПЧАНЕ
1159. 10-23989/2 4061010500510 17033602 ПЗУ ИНТЕРМЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СЛУПЧАНЕ, ОПТИНА ЛИПКОВО 9 ЗАКУП ОД ЈЗУ ЗДР. ДОМ. КУМАНОВО ЛИПКОВО
1160. 10-23381/2 4061012501092 17035801 ПЗУ ДР. ФЛОРИМИ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ОТЉА ОТЉА
1161. 10-24009/2 4061013501290 17037300 АНИК МЕДИКА С. НИКУШТАК ЛИПКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА С. НИКУШТАК НИКУШТАК
1162. 10-24202/2 4061014501391 17038000 ПЗУ НИКИ С.ОРИЗАРЕ, ЛИПКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.10 ОРИЗАРИ - КУМАНОВО
1163. 10-22669/2 4061014501421 17038400 ПЗУ ЛИН-АРТ МЕДИКА С. МАТЕЈЧЕ ЛИПКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 /ОБЈЕКТ А МАТЕЈЧЕ
1164. 10-22979/2 4061016501666 17040401 ПЗУ РРЕЗА-МЕД ВАКСИНЦЕ ЛИПКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ВАКСИНЦЕ ВАКСИНЦЕ
1165. 10-22979/2 4061016501666 17040402 ПЗУ РРЕЗА-МЕД ВАКСИНЦЕ ЛИПКОВО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ЛОЈАНЕ, ЛИПКОВО (КП 844) ЛОЈАНЕ
1166. 10-21829/2 4064010500209 2063201 ПЗУ ДР ГОРДАНА ОПШТА МЕДИЦИНА С. МОГИЛА МОГИЛА
1167. 10-23345/2 4065009500080 6006701 ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 1ББ - ГЕВГЕЛИЈА ВО МЕСТО ТРЕБА ДА СЕ СТАВИ ВАЛАНДОВО ЗА ДА НЕМА ПРОБЛЕМ СО ФАКТУРАТА ВАЛАНДОВО
1168. 10-23345/2 4065009500080 6006703 ПЗУ ДР ЃОРЃИ БОШЊАЧКИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ БР.ББ (ЗАКУП ДО ЈЗУ ЗДРАВ.ДОМ-ВАЛАНДОВО) ВАЛАНДОВО ВАЛАНДОВО
1169. 10-9732/2 4065021501238 6010001 ПЗУ Д-Р ОЛИВЕРА КОЧЕВА НОВ ДОЈРАН ДОЈРАН ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.МАРШАЛ ТИТО БР.50 НОВ ДОЈРАН
1170. 10-7517/2 4066022500932 2073501 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р СОЊА - НОВАЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1-ВА ББ НОВАЦИ
1171. 10-7517/2 4066022500932 2073502 ПЗУ ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО Д-Р СОЊА - НОВАЦИ ОПШТА МЕДИЦИНА С.СТАРАВИНА, НОВАЦИ СТАРАВИНА
1172. 10-22562/2 4067012500760 27017500 ПЗУ ДИМИТАР Б. КОСТОВСКИ НОВО СЕЛО ОПШТА МЕДИЦИНА КИРИЛ И МЕТОДИЈ 32 НОВО СЕЛО - СТРУМИЦА
1173. 10-22006/2 4069012500887 25129300 ПЗУ МЕДИКО ПАРК ПЕТРОВЕЦ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР2 А СРЕДНО КОЊАРИ СРЕДНО КОЊАРИ
1174. 10-13889/2 4070021501355 1076701 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р ДАНИЕЛА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ИНДУСТРИСКА БР.6 ПЕХЧЕВО
1175. 10-22992/2 4071018500611 3005501 ПЗУ Д-Р ЕМАНУЕЛА ОПШТА МЕДИЦИНА НАС.МЕСТО БРЗ УЛИЌЕН СИСТЕМ ПРЕГЛОВО
1176. 10-5733/2 4072022500681 15004501 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЈЕ ПЛУС ОПШТА МЕДИЦИНА НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ РАНКОВЦЕ РАНКОВЦЕ
1177. 10-21571/2 4073013500527 11011400 ПЗУ ТАМАРА РОСОМАН ОПШТА МЕДИЦИНА ПРОЛЕТЕРСКА 1/Г РОСОМАН
1178. 10-21682/2 4074009500098 7015701 ПЗУ ХА-МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА С. СКУДРИЊЕ - РОСТУШЕ СКУДРИЊЕ
1179. 10-23912/2 4075016504160 25153701 ПЗУ ПАНАЦЕА ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.20 БР.59 СКОПЈЕ - САРАЈ
1180. 10-1595/1 4075019506279 25170501 ПЗУ ФЕМИЛИ МЕДИКАЛ СЕМЕНИШТЕ САРАЈ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.5 БР.5 СЕМЕНИШТЕ САРАЈ СЕМЕНИШТЕ
1181. 10-21241/2 4076018501466 25162501 ПЗУ К-МЕДИКА РАКОТИНЦИ,СОПИШТЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 БР.ББ, РАКОТИНЦИ РАКОТИНЦИ
1182. 10-22293/2 4077012500243 17036900 ПЗУ ДР ЕМИЛИЈА СТЕВКОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА С.БАЈЛОВЦЕ БАЈЛОВЦЕ
1183. 10-23308/2 4077018500482 17041201 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА -ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ИБ-КА МЕДИКА С. АРБАНАШКО СТАРО НАГОРИЧАНЕ ОПШТА МЕДИЦИНА НАС.МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ АРБАНАШКО, СТАРО НАГОРИЧАНЕ АРБАНАШКО
1184. 10-22209/2 4078014501707 25139700 ПЗУ РЕФЛЕКС МЕДИКА СТУДЕНИЧАНИ- СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА 1 166-А СТУДЕНИЧАНИ
1185. 10-21666/2 4079009500405 28023701 ПЗУ ПРО - МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. 101 ББ, НЕРАШТЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕРАШТЕ
1186. 10-21997/2 4079010500559 28026001 ПЗУ МЕДИКА - МЕД ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ НЕПРОШТЕНО, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ НЕПРОШТЕНО
1187. 10-20894/2 4079014501363 28033100 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МАЈЛИНДА С.ТЕАРЦЕ,ТЕАРЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА С.ТЕАРЦЕ ТЕАРЦЕ
1188. 10-23038/2 4079015501480 28033801 ПЗУ А&Л МЕДИКОС - ОРДИН. ПО ОПШТА МЕДИЦИНА С.ПРШОВЦЕ,ТЕАРЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА С. ПРШОВЦЕ, ОПШТИНА ТЕАРЦЕ ПРШОВЦЕ
1189. 10-13632/2 4079021503150 28041801 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р МЕНСУР С.ДОБРОШТЕ, ТЕАРЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ С.ДОБРОШТЕ ТЕАРЦЕ
1190. 10-18095/2 4079022503723 28044001 ПЗУ-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА СО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА ДЛА-МЕДИКА С.СЛАТИНО, ТЕАРЦЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.101 ББ С.СЛАТИНО ТЕАРЦЕ
1191. 10-22693/2 4080009500969 25112201 ПЗУ ДИЈАГНОЗА ПРИМА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ, БЛОК 4,ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1192. 10-22729/2 4080009500977 25112401 ПЗУ САНИТАС МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.Д. ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ,БЛОК4 ЗГР.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1193. 10-23212/2 4080009500985 25112301 ПЗУ РЕФЕНА ПРАКТИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ БР.ГРАД.СИД/ББ БЛОК 4 ЗГРАДА 1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1194. 10-22804/2 4080009501027 25112501 ПЗУ ПАНАКЕА МЕДИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. Д.ГРУЕВ ГРАДСКИ ЗИД ББ блок4,згр.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1195. 10-20763/2 4080011520128 25125301 ПЗУ ДР ЈОСИМОВСКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ ББГрадски ѕид/блок4згр.1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1196. 10-24184/2 4080019580294 25166301 ПЗУ СТАРС МЕДИКА - СКОПЈЕ ПЕДИЈАТРИЈА УЛ.МЕТРОПОЛИТ ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ БР.28 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1197. 10-451/2 4080022610714 25188901 ПЗУ-ПОЛИКЛИНИКА НА ПРИМАРНО НИВО БИОТЕК СКОПЈЕ ПЕДИЈАТРИЈА НАРОДЕН ФРОНТ БР.5-1/ЛОКАЛ 9 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
1198. 10-24204/2 4082009500473 25112901 ПЗУ ВИТАМЕД ГТ ОПШТА МЕДИЦИНА БЛАГОЈА ПАРОВИК 1/1-6 СКОПЈЕ - ЧАИР
1199. 10-22796/2 4082012509236 25130501 ПЗУ Д-Р ХАЏИЌ ОПШТА МЕДИЦИНА ВТОРА МАК БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР
1200. 10-23817/2 4082013510912 25132402 ПЗУ СНЕЖАНА МЕДИКА ПЛУС СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.КРСТЕ АСЕНОВ БР.3/1-8 СКОПЈЕ - ЧАИР
1201. 10-23239/2 4082013511900 25135400 ПЗУ ДСГ МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР
1202. 10-20642/2 4082014513605 25142200 ПЗУ НАТАША МЕДИКАЛ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА ВТОРА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 5 СКОПЈЕ - ЧАИР
1203. 10-20661/2 4082016516903 25152001 ПЗУ - ОРДИНАЦИЈА ПО ПЕДИЈАТРИЈА Д-Р АДРИЈАНА СТАВРЕСКА СКОПЈЕ ПЕДИЈАТРИЈА КРСТЕ МИСИРКОВ БР.28 СКОПЈЕ - ЧАИР
1204. 10-21951/2 4082017519825 25159001 ПЗУ Д-Р КАРАКОТЕВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.2 РА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.5 СКОПЈЕ - ЧАИР
1205. 10-2919/1 4082020527391 25174401 ПЗУ Д-Р ДАЛИБОР & ЛИЛЕ СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦВЕТАН ДИМОВ БР.33/1-41 СКОПЈЕ - ЧАИР
1206. 10-12448/2 4082021529061 25178401 ПЗУ ХАЛКМЕД СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЦВЕТАН ДИМОВ БР.29/1-48 СКОПЈЕ - ЧАИР
1207. 10-17235/2 4082022532740 25187401 ПЗУ ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА Д-Р КАТЕРИНА СКОПЈЕ ОПШТА МЕДИЦИНА БУЛ.КРСТЕ МИСИРКОБ БР.28 СКОПЈЕ - ЧАИР
1208. 10-20999/2 4083016500701 29013301 ПЗУ ДУРМИШИ МЕДИКА С.ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА ОПШТА МЕДИЦИНА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЧАШКА ЧАШКА
1209. 10-22101/2 4085014501037 25140901 ПЗУ Д-Р КМЕТОВСКА СКОПЈЕ С. КУЧЕВИШТЕ ЧУЧЕР САНДЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.4 БР 4 КУЧЕВИШТЕ ЧУЧЕР САНДЕВО КУЧЕВИШТЕ
1210. 10-22101/2 4085014501037 25140902 ПЗУ Д-Р КМЕТОВСКА СКОПЈЕ С. КУЧЕВИШТЕ ЧУЧЕР САНДЕВО ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.1 БР.13 ЧУЧЕР - САНДЕВО
1211. 10-23676/2 4086009500355 25115001 ПЗУ ДР ДИМЧЕ ПОПОВ ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ. ШУТО ОРИЗАРИ ББ СКОПЈЕ - ШУТО ОРИЗАРИ
1212. 10-24209/2 5007998109054 7000301 ПЗУ БЕНЕЛУ ИНТЕРНИСТИКА ОПШТА МЕДИЦИНА УЛ.ЛЕНИНГРАДСКА БР.14 ГОСТИВАР


Export во XML